Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,76 / Satış: 5,79
€ EURO → Alış: 6,35 / Satış: 6,38

2018’de Türkiyemizi Hak Ettiği Noktaya El Birliğiyle Taşıyacağız

admin
admin
  • 30.04.2018
  • 340 kez okundu

Erdal BAHÇIVAN
İSO Yönetim Kurulu Başkanı

Sanayiciler olarak beklentimiz, 2018 yılında bu yeşeren umutların meyvelerini toplamaktır ve hükü­metimizin aldığı teşvik edici karar­lar sayesinde de bunun için yeterli enerji ve motivasyonumuz vardır.

2016 yılmda hem dünya hem Türkiye olarak geçirdiğimiz ağır sarsıntıların ardından 2017 yılı için beklentiler, bir önceki yıla göre yüksek olarak dile getiriliyordu. 2018’e girerken ise bu beklentilerin üzerine çıktığımızı memnuniyetle görüyoruz. Bunda iç dinamikler kadar, dış konjonktürdeki ekono­mik gelişme ve beklentilerin de olumlu etkisi olduğunu unutma­mak gerekiyor. Çünkü uzun yılların ardından dünya ekonomisi genel olarak bir toparlanma süreci içine girdi. Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler eşzamanlı olarak büyüyor. Dünya ekonomisi 2008 krizinin etkilerinden uzakla­şırken bunun altında yeniden sana­yiye dönüş ve üretim ekonomisinin ön plana çıkmasının yattığı da göz ardı edilmemelidir.

Türkiye ekonomisi de hem bu küresel toparlanmadan yararlanı­yor hem de kendi içerisinde yarat­tığı araçlarla yüksek bir büyüme performansı sergiliyor. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yakalanan yüz­de 11,1 büyümeye 2,6 puan katkı veren sanayimiz, bu büyümenin ana motoru olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin üretimini daha yuka­rılara taşımasının ve taşırken de katma değeri yüksek üretime odak­lanmasmm önemi böylece bir kez daha kamtlarmuş oldu. Bu bakımdan üretim ekonomisi yaldaşımmı arkası­na almış sanayi sektörümüzün 2018 yılında bu büyümeyi sürdürmesini beklediğimizi belirtmemiz gerekiyor.

Hiç kuşkusuz geçen yılın en önemli finansal inovasyonu ola­rak karşımıza çıkan Kredi Garanti Fonu’nun çarpan etkisi bu yıla da yansıyacaktır. Çünkü bu önemli uy­gulama reel sektör ile finans kesimi arasında stresi önledi ve teminat kaldıracı işlevi gördü. 2017’deki bü­yüme başarısının altında yatan en önemli unsurlardan biri olan Kre­di Garanti Fonu’nun önümüzdeki dönemde kalıcı hale gelerek yatı­rım ve üretim Odaklı hale gelmesi, sanayi sektörüne büyük katkılar sağlayacaktır. Kredi Garanti Fonu, Türk sanayicisinin finansmana ula­şımı sorununa getirilecek her çö­zümün Türkiye ekonomisine katkı olarak geri döneceğini gösteren gü­zel bir örnek oldu.

Tabii bütün bu olumlu gösterge ve beklentilerin yanında ,ekono­mimiz için bazı makro ekonomik göstergelerde yaşadığımız uyan ni­teliğindeki tabloyu da gözden kaçır­mamak gerekiyor. Enflasyonun tek haneye indirilememesi hedefleri­miz önünde bir engel olarak karşı­ mıza çıkıyor. Üretici enflasyonunun tüketici enflasyonunun üzerinde seyretmesi de sanayi üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. Cari açı­ğın finansmanının ise sıcak para ile sağlanabiliyor olması bizim için bir risk unsuru. Kur artışı konusunda ise sanayicimizin daha çok yatırım, daha çok büyüme ve daha çok istih­dama katkı yapabilmesi için önlem­ler alınması gerekiyor.

Bu yıl bazı sektörlerin Türki­ye’nin üretim çeşitliliğine daha çok katkı yapmasını bekliyoruz. Bunlar arasında savunma, otomotiv, maki­ne, tekstil ve elektronik sektörleri­ni sayabiliriz. Sektörlerimizin daha nitelikli ürün üretmesi konusunda en önemli unsurların başında ise teknoloji geliyor. 2018 yılında tek­nolojiye yönelik yatırımların ço­ğalmasını, AR-GE harcamalarının GSYH içindeki payının artmasını ve uluslararası işbirliklerinin yay­gınlaşmasını arzuluyoruz.

Potansiyelimiz büyük, hedefleri­miz çok, enerjimiz yüksek… Doğ­ru adımları atarak ve umudumuzu canlı tutarak neleri başarabilece­ğimizi 2017 yılmda gösterdik. İna­nıyorum ki 2018 yılı da sanayimiz ve üretim dünyamız için oldukça verimli ve başarılarla dolu olarak geçecektir. Daha çok çalışarak ve daha çok üreterek Türkiyemizi hak ettiği noktaya el birliğiyle taşıyaca­ğız.

KAYNAK : İOSB Haber