Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,89 / Satış: 5,91
€ EURO → Alış: 6,50 / Satış: 6,52

Günaydın! Mesleğiniz Sizi Bıraktı…

admin
admin
  • 03.05.2018
  • 1.032 kez okundu

Ayşe Nazmiye UÇA
Dünya Gazatesi Yazarı

Bir gün mesleğinizden sizi terk ettiğine ilişkin bir mektup alabilirsiniz, hatta mektup bile bırakmadan gitmiş olabilir.Bazılarımız uzun zamandır yaptıkları mesleklerini bırakarak yepyeni bir kariyer alanına doğru geçiş yaparlar.

 

 

 

 

 

Hayat boyu yapacağımız işleri seçme yoluna girdiğimizde 20 hatta 18 yaşmda olabiliriz. Deneyim kazandıkça, bazı değişimler gösterdikçe yeni bir farkındahlık seviyesine eriştikçe, yaptığımız mesleğin bize göre olmadığına karar verip çok farklı bir kariyer için harekete geçebiliriz. Bu farkmdalık ve belki de daha iyi finansal seviye ile yeni meslekte daha az çaba ile daha fazla yol almak mümkün. Eğer yeterince cesaretiniz varsa.
Ben ise, bunun dışında bir durumdan söz etmek istiyorum.
MESLEĞINI BIRAKMAK
DURUMUNDA KALANLAR
Bununla ilgili birkaç örnekle de karşılaştım son zamanlarda. Finans konusunda çalışan, oldukça iyi bir üniversiteden mezun bir hanım artık finans mesleğinin yapılamaz olduğunu söyledi. Kendisi şu an etki alanı oldukça düşük bir konuda, doğrudan iş sayılmayacak bir alan¬da çalışmaya başlamıştı.
Şaşırdım
Finans? Çok fazla değişiklik? Pazar koşulları? Finans sektörü çok büyük değişiklik geçiren bir sektör değil. Bu konudaki yetkinliklerini yabancı dille bir arada kullanan bir kişi finans sektöründe oldukça aranan birisi olmalı.
Benzer bir konuşmayı hukuk ofisi olduğunu bildiğim ve uzunca bir süredir görmediğini ahbaptan duydum. “işler nasıl gidiyor?” diye sorduğumda “Ofisimi kapattım.” dedi. Ofisi kapattığmda 40’lı yaşlann ortasında olduğunu anladım. Nede-nini sorduğumda “Hukuk o kadar değişti, o denli çok yeni kanun ve uygulama çıktı ki ben daha fazla devam etmek istemedim ve emekli oldum.” cevabını aldım.
Her iki örnekte de 40’lı yaşlarm ortalarında olan insanlar (Kabaca: Orta yaş bunalımından eşlerini de¬ğil mesleklerini mi bıraktılar?) 40’lı yaşları, çalışan insanların en verimli dönemleri bu dönemde halen ol-dukça enerjik olup kazanılan tecrü-be ve ilişkilerin dorukta olduğu bir zamandır.
Hem hukuk hem finans deği-şikliğin çok hızlı olmadığı alanlar. üstelik karmaşıklaşan düzenler bu alanlarda bir hukukçuya ya da fi-nansçıya daha çok ihtiyaç yaratır.
Neden mesleğinizi bırakmaya karar verirsiniz? Veya daha doğru¬su mesleğiniz sizi neden bırakır?
YANLIŞ MESLEK SEÇİMİ
Başından itibaren yanlış meslek seçmiş olabilirsiniz.

Eğitim sistemi seçme yerleştir­me sınavlarınındaki yanlış uygula­malar ve hükümetlerin bu alanda birçok siyası değişiklik yapıyor olması bunda etken olabilir. Bu durum bir kişiyi hiç istemediği bir alanda çalışıyor hale getirebi­lir. Ya da mesleğin dışarıdan gö­rünüşü konusunda üniversitede bize anlatılandan çok farklı uy­gulamalar belki de zorluklar var­dır. Bu durumda farklı rüzgarla savrulduğunuz bu yolda ilerlemek durumunda olabilirsiniz. Aile bas­kısı ile istenmeyen bir kariyer yolu seçmek, oldukça sık karşılaşılan bir durum ayrıca.

MESLEĞİ YAPMAK İÇİN GEREKEN YETKİNLİKLERİN DEĞİŞİMİNİ FARKETMEMEK

Yaptığımız işlerde değişim o kadar hızlı olabilir ki, bunu ta­kip etmekte zorlanabiliriz. Bu

yolcuların ilerlemiş olmasıdır.

Bazen büyük korumacı kurum­larda rahat bir şekilde çalışan ki­şiler, kendilerini geliştirmeleri ge­rektiğini fark etmeden kapalı bir ortamda yaşayabilirler. Ister kendi işinizi yapıyor olun, ister kurumsal-da çalışın zaman içinde işine saygısı ve sevgisi azalan insanlar oturduk­ları kompartmanda kimsenin kal­madığını farkettiklerinde çok geç olabilir.

Diğer yolcular çoktan yeni gelen trene binmişlerdir.

DEĞİŞMEZSENİZ,

DEĞİŞTİRİLİRSİNİZ…

Bazen bir doktor ofisine girersi­niz; ofiste sanki zaman 1980 yılında durmuştur. O günlere ait dekoras­yon, eskimiş dergiler, mobilyaların ağır kokusu, bıkmış ve ilgisiz bir sekreter. O yıllardan kalmış muaye­ne aletleri ve takvimler. Bu kişinin çok özel bir yetkinliği yoksa ve siz de zaten o yılları yaşamıyorsanız oraya tekrar uğramamak üzere ay­rılırsınız.

Bir yeteneğe ve bir uzmanlık alanına dayanarak yıllarca hiç de­ğişmeden devam ederseniz, sizi de­ğiştirirler.

NE YAPMALI?

Yeni hedefler ve belki de ulaş­ması zor olan hedefler çizmek

Eğer hedefiniz yoksa rüzgarın size sürüklediği yere gidersiniz. He­defleri yarattığınızda hedef size kocaman bir dağ gibi görünebilir.

Bu hedefleri ulaşılabilir küçük parça­lara bölerek ilerlediğinizi görmek sizi canlandırabilir.

Belli zamanlarda aral
ıklar
vererek farklı konularla
ilgilenmek

Aynı işi veya bir işin belli bir bölümünü, uzun süre yapmak in­sanı bunaltabilir. O yüzden belli zamanları aralık olarak belirleyip farklı konularla, hatta Google gibi firmaların çalışanlarına ver­diği yılda 24 saatlik “Başka bir iş yapma” iznini kendinize vererek enerji toplayabilirsiniz.

Odaklandığınız ve yaratıcı

olduğunuz alanlar yaratmak

Aynı anda birçok şey yapıp tü­kenmek yerine, (artık belli bir ya­şın üzerinde olduğunuzdan kendi alanlarınızı yaratacak güç daha etki alanı= olmalı) odaklandı­ğınız zamanlar yaratmak, bu za­manlarda daha yaratıcı işler çıkar­manıza ve kendinizi yenilemenize neden olabilir. Multitask olmak güzel bir özellik olabilir ancak bir konuda iyi olmamızı engelleyebi­lir.

Okumak ve araştırmak

Mesleğimiz konusunda oku­mak araştırmak şart. Bunun yanı sıra mesleğimizin çerçevesine yakın alanlarda ve belkide uzak alanlarda doğru ve etkili okumalar yapmak görüş alammızı genişletecek ve bizi farkında olmadan besleyecek ve ye­nileyecektir.

Ve en önemlisi; Mesleğinizi her

gün yeniden yaratmak

Mesleğinizi seviyorsanız, yaptı­ğınız iş size heyecan veriyorsa; onu her sabah yeniden yaratırsınız.

Kendinize “Mesleğimi daha iyi yapmak için ne yapabilirim?” ya da “Nasıl bir teknik uygulayabilirim?” diye sorduğunuzda, her okuduğu­nuz kitaptaki bilgiye, filmde geçen bir repliğe, karşılaştığınız yeni bir uygulamaya farklı yaklaşımla baka-bilirsiniz.

Acaba bunu mesleğime nasıl uygularım?

Filmde geçen konuda mesle­ğimle ilgili ne yapabilirim?

Bu bilgiyi müşterirrıle iletişim için kullanabilir miyim?

Yeni öğrendiğim metod ile şir­ketinin uygulamalarını kolaylaştı­rabilir miyim?

Bir çocukla konuştuğunuzda bile ondan mesleğinizi geliştirmek için bir ilham alabilirsiniz.Işte o zaman mesleğinizi her gün yeniden yaratırsınız.

KAYNAK : İOSB Haber