Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,78 / Satış: 6,81
€ EURO → Alış: 7,47 / Satış: 7,50

Hukuki Sorunlara Arabuluculuk

admin
admin
  • 10.04.2017
  • 1.201 kez okundu

Arabuluculuk sistemi, ülkemizin aksine hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak yerleşmiş şekilde kullanılan bir “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” yöntemidir.

2013 yılında yürürlüğe giren “6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında, artık ihtilaflar yıllarca adliyelerde “vakit kaybetmeden” üstelik “Yargı Güvencesi” ile çözülebilmektedir. Arabuluculuk sistemi, ülkemizin aksine hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak yerleşmiş şekilde kullanılan bir “Alternatif Uyuşmazlık Çözümü” yöntemidir. Bu sistem ile alışıla gelmiş “mahkemede adalet arama” anlayışından uzaklaşılmaktadır. Ülkemize, Avrupa hukuk sistemine göre çok geç gelen Arabuluculuk sistemi; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullana-bilecekleri en etkin yöntem olarak kabul edilmektedir. Esnek ve etkili oluşu ve gizliliğe özellikle önem vermesi nedeni ile mevcut yasal sistemimizden keskin bir şekilde ayrılan arabuluculuk bu özellikleri sebebiyle iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda giderek daha çok tercih edilen bir yöntem haline gelmektedir.

Arabuluculuğun Avantajları Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkemeye götürülmesine göre, taraflann üzerinde anlaşmazlık olan konuları çözmesi nedeniyle bazı önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunlara kısaca değinmek gerekirse; Arabuluculuk hızlı bir çözüm yoludur. Yargısal çözümdeki uzun süreç tarafları maddi ve manevi açıdan yıpratır. Uyuşmazlık yargısal çözüme nazaran daha kısa sürede çözülür. Arabuluculuk faaliyeti yargısal çözüme nazaran daha az maliyetlidir. Kimi durumlarda arabuluculuk süreci uzun sürmekte ve maliyetler artmaktadır. Ancak süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, dava ve tahkim yolundan her zaman daha ucuzdur. Arabuluculukta çözüm; tarafların kontrolündedir, yargısal çözümde karar üçüncü kişinin olduğundan sonuç belirsizdir. Taraflar menfaatlerine en uygun çözüm önerisinde uzlaşırlar. Yargılama safhasında görüşme konusu olmayacak birçok çözüm seçeneğini de değerlendirme fırsatı bulurlar. Arabuluculuk sürecinde her iki tarafta kendi ölçüsünde kazanmış olur. Arabuluculuk faaliyeti; sonunda anlaşma sağlanamasa bile, süreç içinde taraflann uyuşmazlık içinde oldukları noktaların net bir şekilde belirlenmesine olanak sağlar. Yargısal süreçte çözüm yolu esnek değildir, arabuluculukta ise tarafların anlaştıkları yöntem esastır. Yöntem, esnek ve çözüme en uygun olanıdır. Tarafların iradeleri doğrultusunda süreç şekillenir. Arabuluculuk, taraflar için gönüllü bir süreçtir. Arabuluculuk yolu, çözümlenmesini istedikleri konularda bir çözüm bulup bulamayacaklarını görmeleri ve gelecekteki ilişkilerini görmeleri ve düzenlemeleri açısından da tarafların kendi menfaatleri açısından önemlidir.

Arabuluculuk süreci gönüllü olduğundan taraflar istedikleri zaman bu süreci bitirebilirler, tarafları bağlayıcı bir yanı yoktur. Uyuşmazlığın tarafları, görülmekte olan bir davada arabulucuya gitmeyi kararlaştırabilecekleri gibi, dava açmadan da arabulucuya başvurabilmektedirler. Taraflar, istedikleri aşamada görüşmeleri kesebilir, başka bir arabulucu atayabilir veya başka anlaşma yolları deneyebilirler. Arabuluculuk sürecinin sonunda uyuşmazlık konularının bir kısmında ya da tümünde anlaşma sağlanabilir veya uyuşmazlık devam edebilir. Arabuluculuk yöntemi ile aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucunun eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatı elde ederler. Arabulucu, sistematik iletişim tekniklerini uygulayarak, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda değiştirmek istedikleri hususlarla ilgili kendi çözümlerini oluşturmalarına yardım etmektedir. Taraflar, arabulucunun kullandığı iletişim teknikleri sayesinde, kendi istekleri doğrultusunda çözüm bulabilmek için çaba sarf etmekte, uyuşmazlıkla ilgili kendi kararlarını kendileri verme konusunda sorumluluk almaktadırlar. Arabulucu bazen taraflarla özel oturumlar yapmak için ortak oturumlara ara verebilir. Yine bu görüşme ile tarafların çözüme ne kadar yakın olduklarını ölçer, çözüme ulaşmak için gerekli olduğunu düşünüyorsa, tarafları karşılıklı olarak tavizler vermesi için yüreklendirir. Taraflarla yapılan ayrı görüşmeler neticesinde kendisine verilen gizli bilgileri, açıkça izin almadan açıklayamaz. Bu durumda yapılan özel oturumlarda ikinci düzeyde bir gizlilik olmasına sebep olur. Mahkemelerin iş yükü nedeniyle davaların uzun sürmesi, geç gelen adaletin yargıya güvensizliği daha da arttırdığı ülkemiz, Avrupa yargı sistemlerinde yıllardır kullanılan alternatif çözüm yollarıyla yeni yeni tanışmaktadır. İhtilaflarm arabuluculuk yolu ile çözümlenmesinde; taraflar, süreçte aktif rol aldıkları için ticari, sosyal ilişkileri açısından yıpranmamakta, uyuşmazlığın psikolojik açıdan olumsuz etkilerinden korunmakta, mevcut ve gelecekteki ilişkileri açısından kazançlı çıkmaktadırlar. İhtilaf, tarafların kendi istedikleri doğrultuda çözümlendiği için yargılamalardaki uzun zaman kayıplarmın, emek ve ekonomik kayıpların ve ruhsal açıdan yıpranmaların önüne geçilebilmektedir. Böylece “Arabuluculuk” yoluna başvuran taraflar, her açıdan kazançlı çıkmakta ve bu yolla çözümlenen uyuşmazlıkların kaybeden tarafı olmamaktadır.

Kaynak: İkitelli OSB Haber Dergisi