Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,77 / Satış: 5,79
€ EURO → Alış: 6,41 / Satış: 6,44

İhsan ÖZLEYEN İOSB Genel Danışmanı

admin
admin
  • 09.12.2016
  • 1.138 kez okundu

ihsan-özleyenÜlkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izinleri “4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki” kanunla düzenlenmiştir. 4817 sayılı kanuna göre hazırlanan uygulama yönetmeliği ile yabancıların çalışma izinleri uygulamasının nasıl yapılacağı detaylı şekilde açıklanmıştır. Yasa yabancıyı “403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı sayılmayan kişi şeklinde tammlamıştır. Yönetmeliğin 55. maddesi ile çalışma izninden muaf olanları belirlenmiştir. Istisnai çalışma izni tanınan yabancılar ise kanunun 8. Maddesinde belirlenmiştir. Kanunun 8’inci maddesinin (b) bendinde de 2510 sayılı iskan kanununa göre; muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıları istisnai çalışma kapsamına tabi kılmıştır Kanunun aynı maddesi kapsam dışı bırakılan yabancıları; “Doğumla Türk Vatandaşlığı kazananlar, yabancı basın mensupları, kamu kurumlarına kanunla verilen yetkiye dayanarak çalışanlar” şeklinde tammlamıştır. Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde ise; çalışma izninden muaf tutulan ya-bancılar belirlenmiş olup müracaatları halinde bu madde kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyet teyit belgesi verilebilmektedir. Yabancı sporcular, kültürel sanatsal faaliyette bulunanlar, eğitim gördükleri sürece çalışan öğrenciler, fuar için gelenler ve benzeri şekilde iş görenler çalışma izninden, yönetmelikte belirtilen süre

Yabancıların Çalışma izinleri

Ülkemizde çalışmak isteyen yabancıların çalışma izinleri “4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki” kanunla düzenlenmiştir.

boyunca muaf tutulmuştur. Süresiz çalışma izni ise; kanunun 11’inci maddesine göre Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleş-melerde aksi öngörülmediği takdirde 8 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet edenlere veya toplam 6 yıllık kanuni çalışması olanlara verilmektedir. Yazımızda asıl inceleyeceğimiz konu yabancıların çalışma izninden öte 04.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren “Yabancılar ve Uluslararası Koruma” Kanunu’nun 91’inci maddesi uyarınca geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmasına ilişkin düzenleme ve uygulaması hakkında bilgi vermektir. Ülkemiz; komşu ülkelerde yaşanan savaş ve terör sebebiyle üç milyonu aşkın mülteciye geçici barınma sağlamaktadır Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinleri ve şartlarını düzenleyen yönetmelik 11.01.2016 tarihinde bakanlar kurulunca kabul edilerek, 15.01.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu işçilerin çalışma izinleri için müracaatlar internet üzerinden hiç bir yazılı evraka gerek kalmadan yapılabilmektedir.

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER İLE VERGI MUAFİYETİ TANINAN VAKİFLAR TARAFİNDAN INSANİ YARDIM FAALİYETLERİNDEN ÇALIŞTIRILACAK GEÇICI KORUMA SAĞLANAN YABANC1LARDA ISTIHDAM KOTASI UYGULANMAZ.

Yabancı işçi çalıştıracak firmanın e-devlete kayıtlı olması gerekmektedir. www.calismaizni.gov.tr’den işveren kaydı oluşturulur. Yabancıların kimlik numarası sisteme girilerek yerleştirme yapılır. Işverenlerin dikkat edeceği önemli bir nokta ise; yabancı işçinin başvuru tarihi itibariyle altı aylık geçici koruma süresini doldurması esasıdır. Işyerlerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısına, Türk vatandaşı çalışan sayısının %10’u ile sınırlı istihdam kotası getirilmiştir. Türk vatandaşı çalışanı olmayan veya çalışan sayısı %10’dan az olan işyerlerinde geçici koruma sağlanan yabancı işçi sayısı bir tane olabilir. Ayrıca işyerinin kayıtlı olduğu İl Müdürlüğüne çalışma izni başvuru-su tarihinden önceki dört haftalık süresince yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk Vatandaşı bulunmadığı belgelendirilirse istihdam kotası uygulanmayabilir. Bu hususun Bakanlıkça değerlendirilme-sinde çalışma izni talebinde bulunan sektör ve illere göre de istihdam açığı ve işe yerleştirmeler dikkate alınır Kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar ta-rafından insani yardım faaliyetlerinde çalıştırılacak geçici koruma sağlanan yabancılarda istihdam kotası uygulanmaz. Türkiye maalesef kendi irade-sinde olmayan sebeplerle çok sayıda göçmen barındırmaktadır. Geçici koruma sağlanan yabancıların ihtiyaç duyulan istihdam alanlarında değerlendirilmesi milli ekonomiye ve maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Herkesin işinin ve aşının bol olması dileğiyle. Saygılarımla.

Kaynak: İkitelli OSB Haber Dergisi