Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,66 / Satış: 5,69
€ EURO → Alış: 6,28 / Satış: 6,31

İkitelli OSB, Dünyanın En Büyük Uçak Motor Üreticilerinden Rolls-Royce Yetkililerini Ağırladı

İkitelli OSB, Dünyanın En Büyük Uçak Motor Üreticilerinden Rolls-Royce Yetkililerini Ağırladı
  • 02.05.2018
  • 464 kez okundu

Rolls-Royce, Birleşik Krallık merkezli bir havacılık, mühendislik ve savunma şirketi.
Şirket, 1904 yılında Charles Rolls ve Henry Royce tarafından kurulmuştur.
Şirketin merkezi Londra’da yer almaktadır.

 

Bu markanın ilk modellerini üret­mesi ve piyasaya sürmesi bundan yaklaşık 110-120 yıl öncesine; he­nüz Wright kardeşlerin çığır açan icatları olan uçakları dünyaya yeni yeni tanıttığı çağlara dayanır. Bu örneği vermemizin sebebi Rolls Royce’un geçmişte Wright kardeş­lerin uçak üretimlerinde önemli bir pay sahibi olmalarıdır.

Lüks araç dendiğinde ilk aklımı­za gelen Rolls-Royse’un Türkiye Ofisi İş Geliştirme Müdürü Ecem Yazıcıoğlu, markanın sadece oto­motiv sektörüne değil havacılık sektörüne de önemli katkıları olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sivil havacılık, savunma havacılık, güç sistemle­ri olarak adlandırdığımız ve satın aldığımız MTU şirketinden olu­şan bir kısmımız var. Türkiye’de­ki ofisimiz 2009 yılında Tuzla’da kuruluyor. Tuzla’da bir denizcilik ofisi açıyorlar. Gemilere ve tersa­nelere satılan motorların bakım­larını yaparak ilk defa bir yerleş­ke kuruyorlar. Sonrasında 2012 yılında ana ofisimiz açılıyor. Ben de Kabataş’ta olan o ofiste çalışı­yorum. 2014 yılında Alman MTU şirketini satın aldık ve Türkiye’de mevcut halimizle yaklaşık 200 ça­lışammız var. Kabataş’ta ana merkezimiz, Hadımköy’de bir tane fabrikamız, Kartal’da ve Tuzla’da da denizcilik ofislerimiz var. Motor bakımlarını yaptığımız havaalanla­rında da servis mühendislerimiz var. Sivil motorlarımızın bakım­larını yapıyorlar. İstanbul dışında İzmir, Adana, Antalya, Adana ve Ankara’da da bakım merkezle­rimiz var. Biraz da Türkiye’deki aktivitelerimizden bahsetmek istiyorum. Savunma- havacılığa baktığımız zaman Rolls-Roy­ce’un Türkiye’de savunma plat­formlarında yaklaşık 200 moto­ru var. Sivil taraftaki en büyük müşterimiz Türk Hava Yolları. Rolls -Royce olarak özellikle çift koridorlu büyük uçaklara motor sağlıyoruz. Türk havayollarında 27 tane A-330 uçağında

motorumuz var, bir tane de A-340’da mo­torumuz var. Onur Air ve MNG havayolları da müşterilerimiz ara­sında yer alıyor. Denizcilik sektö­rüne baktığımızda ise Rolls- Royce dünyada en çok ürün çeşitliliğine sahip şirketlerden bir tanesidir. Gemi dizaynından tutun da motor­lara, motorların içindeki makine odalarına, kontrol otomasyon sis­temlerine kadar hatta pervanelere kadar aklınıza gelebilecek, gemile­rin hemen hemen her türlü ekip­manını üretiyorlar ve tasarlayıp, yapılmış bir gemide sunabiliyorlar. 2014 yılında satın aldığımız MTU şirketinden de biraz bahsetmek istiyorum. MTU, 27 yıldır Türki­ye’de bulunan bir şirket Hadım­köy’de bir üretim hatları var. MTU şirketi, orta ve büyük hızda mo­torlar üretiyor ve buna ek olarak sanayi yapılarına, hastanelere ve diğer platformlara güç sistemleri (jeneratörler) üretiyorlar. MTU, denizcilik alanında ise hem sivil gemilere hem de ordudaki gemile­re motor sağlıyor. Türk ordusuna nerdeyse en fazla motor sağlayan tedarikçi diyebiliriz.

Milgem projesini duymuşsunuz­dur. Milgem’ in motorları MTU ta­rafından tedarik edildi. Sivil tarafa baktığımızda yine pek çok platfor­ma motor veriyorlar. Mesela İDO gemilerinin motorları MTU tara­fından verilmiştir.

Nükleer alana baktığınız zaman Rolls-Royce için nükleer sektör çok çok önemlidir. İngiliz hüküme­tinin nükleer deniz altılarını Rol­ls-Royce üretiyor. Nükleer santral­ler tasarhyorlar, kuruyorlar ve sonra işletiyorlar. Biz Türkiye’de nükleer konusunda ne yaptık? Yakın za­manda İstanbul Sanayi Odasıyla bir Ur-Ge projemiz oldu. Istan­bul’daki 23 tane ilgili tedarikçiye ihtiyaç analizi yaptık ve nükleer sektörüne girebilmek için ne gibi eksikleri var, kendilerini nasıl geliştirebilirler bunlara çalıştık. 1 ay önce proje tamamlandı. Türki­ye’de yapılması planlanan 3 tane nükleer santral var. Bir tanesi Rus­ların yaptığı Akkuyu hatta şu anda inşaatın başlaması konuşuluyor. İkincisi Sinop. Onu da Mitsubishi şirketinin yapması planlanıyor. Biz de Rolls-Royce olarak bu nükleer santrallere özellikle kontrol sis­temleri, atık yönetim sistemleri ve jeneratörler konusunda ürün­lerimizi tedarik etmek istiyoruz. Buna ek olarak Rolls-Royce şu anda İngiltere’de küçük modüler reaktörler üzerine çeşitli çalışma­lar yapıyor. Türkiye, birlikte tasar­layıp bu teknolojiyi üretmek için Rolls-Royce’un partnerlik yapmak istediği ülkelerden bir tanesi. Eğer mümkün olursa Türkiye’nin mev­cut pek çok sıkıntısını aşacak bir proje olacaktır.

Türkiye’deki tedarik zinciriyle

de bilgi vermek isterim. Sek­törlerimizden bahsettim. Sizler de biliyorsunuz ki, bu sektörlerin hemen hemen hepsinde hükümeti­mizin planladığı özgün programlar ya başladı ya başlamak üzere ya da gelecek planlar arasında yer alıyor. Bunlar arasında savunma alanına baktığımızda helikopter projele­ri, insansız hava araçları projeleri, silah sistemleri projeleri, turboşaft dediğimiz helikopter programı, si­vil tarafa baktığımızda yine aynı şekilde kendi uçağımızı üretme ar­zusundayız.

Türkiye’de bu projeyi tasarlayıp, kendimiz üretip sonra da İngilte­re’nin, Amerika’nın export kural­larına bağlı kalmadan, gönlümüzce istediğimiz ülkelere bu platfounların

satışlarmı yapabilelim istiyoruz. Rolls-Royce olarak özellikle sivil alanda bir model öneriyoruz. Mo­deli devletimizle değerlendiriyoruz. 2015 yılında Enerji Bakanlığı, Bi­lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile birlikte bir EMO’yu imzalaya­rak modelin değerlendirme süreci­ni başlattık. Modelden bahsetmem gerekirse; bu model tamamen Türkiye’ye ait bir model. Asla Rolls-Royce’a ait bir model de­ğil. Rolls-Royce’da modelin için­de yer alacak diğer tedarikçiler gibi bu merkezde, bir kurucu üye ya da bir üye sıfatında yer alacak. Bu merkezin amacı ise; bilgi pay­laşımı ve amaçlar üzerinde çalı­şarak kapasiteleri arttırmak. Biz merkeze İngilizce, “Advanced Te­chnology And Production Cen­ter” diyoruz. Türkçesi, “Gelişmiş Teknoloji ve Üretim Merkezi” Peki, bu merkez tam olarak ne yapar? Bildiğiniz üzere; Türki­ye’de pek çok üniversitede çok iyi seviyelerde araştırma, geliştirme faaliyetleri yapılıyor. Bu araştır­ma-geliştirme faaliyetleri kapsa­mında sanayici kendi içerisinde ihtiyaçlarını belirliyor ve çeşitli iyileştirmeler yapmaya başlıyor. Ancak üniversite ile sanayiyi di­rekt olarak buluşturan, sanayinin ihtiyaçlarını üniversiteye aktaran ve üniversitedeki gelişmelerin

 

bir fabrikadır. Dünyanın en iyi fabrikası değil ama orada güzel tüfeğimiz var. Bu arada 7,62’miz, 5,52’miz, bomba atanımız var, sniper var. Var da var. Bu arada Ar-Ge’miz var. Yapılamayacak bir şey yok. Siz Kırıkkale ile ateş ettiniz mi? Kırıkkale diye bir tü¬feğimiz vardı. Ben gururla taşırdım.

Kale olarak bir takım şirketlerin de tedarikçisi halindeyiz. Bunu yapabilmeniz için sadece birkaç sertifikasyon almanız yeterli değil fiyatı da tutturmanız gerekiyor. Sizler daha iyi bilirsiniz, buraya kolay girilmiyor. Büyük şirketlerle çalışmanın en güzel taraflarından bir tanesi, bir kere başladığımız zaman iyi de gidiyorsa ayrılmanız iki taraf için de çok kolay olmuyor. O yüzden beraberliği iyi bir şekilde rayına oturtun.
Biz alüminyumu kendimiz alamıyoruz, dışarılardan geliyor. Türkiye’nin bu konuda da yatırım yapmasında fayda var.
Izmir’deki şirketimiz teknolojiyle çalışan en özel şirketlerimizden bir tanesi. Ege Üniversitesi bünyesinde 1 tane Havacılık Meslek Yüksek Okulu kurduk. Ona ben kendi okulum diyorum. Çünkü orada 60 tane çocuğum var. Onların saniyeleriyle ilgili koşuşturuyoruz. Hocalarına da söylüyorum; gelecek için bir şey yapılacaksa teknik üniversitenin değişmesi lazım.
Genç kardeşlerimizi 3.yıldan itibaren sanayicimize vermeleri lazım, 4. yıl fazlalık. Sizde staj yapmayacak, elini makineye koyacak. Siz vergi öderken etrafta neler oluyor diye bakacaklar, sorgulayacaklar.

Çocukların sanayi ile ilişkilerini ge­liştirmeleri gerekiyor. Çocukların eksiği var. örneğin Almanya. Alman­ya’da üniversiteye bitireceğim diye gitmiyorsunuz. Onlarda bir teknik üniversite bir de uygulamalı üniver­site var. Uygulamalı üniversiteden çocuk mezun olmadan önce size ge­liyor, kaydını yaptırıyor. Siz de diyor­sunuz ki; senin bu konuda eğitime ihtiyacın var.”

Üniversiteye gönderiyorsunuz, üni­versite diyor ki; ben şu programları öğreteceğim.

Sanayiciye söylüyor onlara söylemiyor. Siz de ona göre adam yetiştiriyorsu­nuz. Şimdi araştırma üniversiteleri çık­tı. Hatta bir ara temalı üniversiteler de çıktı. Bir gün, ben göreceğim ya da gör­meyeceğim bilemiyorum ama uygula­malı üniversite de çıkacak. Uygulamalı üniversitede çocuklar okula girmeden önce işe gidecek. 3 gün okulda, 2 gün işte olacak. Böylelikle mezun olduğun­da iş aramayacak.Bir şeylerin değişme­si gerektiğini düşünüyorum. O yüzden sanayi ve sanayici çok önemli.

Ben devletle çok yakın çalışıyorum. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın bir EYD projesi var. Bütün üreticilerin tek tek verilerini çıkarmayı planlıyorlar. Çalışmalara Istanbul ve Ankara’da başlayacaklar. Türkiye’de de artılar var. Genç nüfus var, üniversite var, endüst­ri 4.0 var. Endüstri 4.0 neden Alman­ya’dan çıktı biliyor musunuz? Çünkü genç nüfus yok. Almanya’nın yaş ort­laması 53. Üreticiler eski tüfekleri geri alıyor ve kullanalım diyorlar. Adamları olmadığı için de onarımlarını robotlara yaptırmaya çalışıyorlar. Bakınız eğer biz gençlerimizi geleceğimiz ve sana­yimiz için düzgün yetiştirebilirsek, en­düstri 9’u yaratırız. Benim tüm gayem gençlerimizin düzgün yetişmesinden yanadır. Dinlediğiniz ve geldiğiniz için teşekkür ederiz.”

KAYNAK : İOSB Haber

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla ama açıklayamazsın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te...