Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,76 / Satış: 5,79
€ EURO → Alış: 6,42 / Satış: 6,44

İOSB’DE ULAŞIM SORUNLARI

İOSB’DE ULAŞIM SORUNLARI
  • 22.07.2014
  • 1.416 kez okundu

İKİTELLİ OSB’nin geleceğini çıkmaza doğru sürükleyen sorunlardan biride hiç şüphesiz ki, trafik sorunudur. Alt yapı yatırımları, işletmelerin fiziki yapısı, enerji, su baskınları, güvenlik vb. sorunları ile birlikte ele alınması ve çarpık yapılaşmasına son verebilmesi için İOSB yönetimi acilen faaliyet yapısını gözden geçirmelidir. Sorunların altından çıkılamayacak noktaya varılmadan, Master planını günümüzün şartlarına göre oluşturmalıdır. Biz DERSANkooperatifi olarak TRİOS 2023 projesini OSB’ye kazandırdığımız için mutluyuz ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuza gölge düşmesini istemiyoruz. DERSANKOOP, OSB’nin tam orta noktalarından birinde bulunmaktadır. Çevremizdeki olumsuz koşullar bizi, bizim hayal ettiğimiz geleceğimize kavuşturmada önemli ölçüde sıkıntıya sokacağını şimdiden hissettiriyor ve bunun tedirginliğini yaşatıyor. TRİOS 2023 projemiz hayata geçtiğinde; en az 250 fabrika, 45 mağaza ve diğer hizmet alanları ile hatırı sayılır ülkeye katma değer sağlayan, geleceğimize önemli ölçüde katkı veren faaliyette bulunacak, dolayısı ile bu oranda da ulaşım araçları ve işgücü potansiyeli bu bölgeye taşınmış olacak. Bu yoğunluğa ilaveten, diğer sanayi sitelerindeki boş işyerleri de hızla doluyor. TRİOS 2023 projesinden doğan yoğunluğa bunlarda eklenince, bölgedeki trafik sirkülasyonunun sıkıntı oluşturmaması için birbirleri ile doğru bağlantıları olan, ana arter yollarla bağlantıları ise tıkanıklığa meydan vermeyen bir planla ele alınması gerekmektedir. Bu fikre hizmet etmesi adına, İOSB ve ilgili belediyelerin yetkililerine, gelecekte bölgemizin trafik tıkanıklığına önemli ölçüde sebep olacağına inandığım bir caddeye dikkatlerini çekmek istiyorum. Bahsedeceğim bulvar Bedrettin Dalan bulvarıdır. Hürriyet bulvarından başlıyor, Aymakoop ile Dersankoop arasında süzülerek İOSB önündeki kavşağa yani, petrol istasyonunun önündeki ışıklara kadar nizami bir ölçüde geliyor. Diğer yandan Giyim Sanatkârları küçük yapı kooperatif, Dolapdere, Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi ile Aykosan Sanayi siteleri arasında da yine nizami olarak yol herhangi bir tıkanıklığa sebep olmadan devam ediyor. Her iki taraftan da düzenli bir şekilde devam eden Bedrettin Dalan Bulvarı İPKAS ile Triko Dokumacılar Sanayi Sitelerine geldiğinde anlaşılmaz bir şekilde daralmakta ve trafiği bugünden felç etmektedir. Yarın TRİOS 2023 projesindeki trafik sirkülasyonuna nasıl cevap vereceğini yetkililere sormak istiyor ve bu konuya çözüm üretmelerini arz ediyorum. Yarın çok geç olur. Bu bulvar ve buna benzer ana arter yolların işleyişi ile ilgili beyin fırtınasına ihtiyaç duyduğumuza inanmaktayım. İOSB’nin doğusunda, Askeri saha olarak daha önce kullanılan arazide yapımı devam eden yoldan İOSB azami derecede istifade edebileceği kanaatindeyim. Bu önemli bir fırsattır. Bu yol çok iyi bir şekilde kritik edilmeli ve bölgemizin istifadesine nasıl sunulacağı üzerine kafa yorulmalıdır kanaatini taşıyorum. Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan doneleri tespit ederken, hiç şüphesiz mikro ve makro planlar yapmamız gerekiyor. Bu planlar açık, anlaşılır, ülke gerçeklerine uygun olmalı ve entegre olmuş bir anlayışı sergilemelidir. Ülke ekonomisini dizayn edenler, dünyanın sanayide geldiği noktayı iyi okumalı, ihtiyacımız olan bilgi ve teknolojiyi, var olan sanayimizin realitesine göre belirlemeli, ütopik, fantezi fikirler peşinde olmamalıdırlar. Yani, uygulamada ihtiyacımız olan bilgi ile teknolojinin peşinde olmaları gerekiyor. Bu fikirlerin havada kalmaması için, ülkenin bütün değerleri en iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlerin içinde önem arz eden merkezlerden biride İOSB’dir. İOSB, 37 kooperatifi ile kör topal bir gidişe sahipse de, üretimin, pazarlamanın, ticaretin aktif bir alanı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. İOSB bu yönü ile her zaman gündemlerin belirlenmesinde gerekli bilgilerin alındığı merkez ve özellikle üretim, pazarlama ve ticaretin gelişimi için fikirlere yön verilen bir lokasyon görevi üstlenmiştir. Bu öneme haiz bir merkez için sathi, kısır düşüncelerle geleceğine yön vermek ve sanayi için hayatı önem taşıyan bu günleri zayi etmek, kelimenin tam manası ile büyük bir vebalı üstlenmek olur. Hatta affedilmesi mümkün olmayan bir sorumsuzluk olur. Öyleyse ne yapmalı ve nasıl bir yol izlenmelidir. Sadece mevcut durumun vahametinden bahsetmek, hâlimizin halını tespit etmek, bize çözüm reçetesini sunmaz. Mevcut durum doğru projeler üretmekle, onları hayata geçirmekle düzelecektir. Bunun için, 1- İOSB bünyesinde Sanayi İstişare Kurulu behemehal oluşturulmalı, bu kurulda sanayi alanı ile meşgul olan bürokrat, ihtiyaç duyulan alanlarda uzman akademisyenler, iş geliştirme uzmanları, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, finans kurumları, KOSGEB, TUBİTAK, DİEK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Başakşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri, İOSB yönetim kurulu ve Kooperatif Başkanları görev almalıdır. 2- İOSB içinde var olan işyerlerinin yaptığı işler, alanlarına göre kategorize edilmeli ve bu minval üzere bölgemizdeki sanayicilerin envanteri çıkartılmalıdır. 3- İOSB mevcut hâli ile, gecekondu görüntüsüne sahip olduğu herkesin malumudur. İOSB imar mevzuatı, günün ihtiyaçlarına cevap verecek, gelişim ve değişimin önünü açacak bir anlayış ile gerekli yetkili mercilerle birlikte çalışılarak yeniden revize edilmelidir. Bölgenin değer ve önemini göz önünde tuttuğumuzda buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu çok net bir şekilde görür ve tasdik ederiz. Bu anlayış doğrultusunda hem işyerlerimiz insan odaklı yani “İş İnsan İçin Olmalı, İnsan İş İçin Olmamalı” anlayışına göre yeniden dizayn edilecek, depreme ve her türlü afetlere karşı dayanıklı olacak, hem de mevcut küçük işyerleri, güne hitap eden büyüklüğe kavuşturulacak, inşaat kalitesi, peyzaj ve daha çok yeşil alanları ile yaşanılabilinir bir ortam doğmuş olacaktır. Bugün maalesef sanayi sitelerimizin etrafı duvarlarda çevrili bir hapishane görüntüsü vermekte, insanın ruh dünyasını karartmaktadır. 4- Sanayicimizi, kendi alanlarında marka olduğunu kanıtlamış dünyanın öncü firmalarıyla rekabet etme özelliklerine kavuşturabilmek için büyük çaba ve gayret göstermemiz gerekiyor. Bunun için gerekli projeleri sıfır maliyetle elde etmek, bu projelerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları finansmanı, varsa hibe kredileri, yoksa da kamu bankalarından faizsiz kredi kullanmalarını temin etmek, projenin teknik desteklerini üniversiteler, Tübitak, MKEK, Aselsan, TPO, MTA vs merkezlerinden sıfır maliyetle destek almalarını koordine etmek için İOSB kendini görevli bilmeli ve bünyesinde bu işler için bir birim oluşturmalıdır. Sanayicimizin, ürettiği ürünlerin dünyada itibar ve ilgi duymalarını sağlamak için gerekli sertifikaları almaları zorunlu bir gerekliliktir. Bunun için gerekli prosödürlerin neler olduğu hakkında sanayicimiz bilgilendirilmeli, söz konusu olan belge ve sertifikalara kavuşturulmaları sağlanmalıdır. 5- Uluslararası anlaşma ve sözleşme yükümlülüklerimizden kaynaklanan iktisadi işbirliğini geliştirme anlayışına hizmet etmek adına Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve diğer kurumlara ait fonlar oluşturulmuş ve ülke olarak ta bizden hatırı sayılır miktarlarda paralar söz konusu fonlar için alınmaktadır. Dünyanın ihtiyacı olan ürünlerin üretilmesi, ticareti ve pazarlamaları için bu alanlarda yatırım yapan firmalara hibe kredileri verilmektedir. Bu fonlara yatırılan paralardan her ülke için belli bir limit tahsis edilmektedir. Bu limitleri aşmamak üzere, belirlenen alanlarda yatırım yapan firmalara ihtiyaçlarını karşılayan hibe krediler veriliyor. Sanayicimiz bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığından, her yıl milyonlarca dolar hakkımız olan bu krediler yanmaktadır. İOSB bu kredileri kullanma özelliğine sahip sanayicimizi tespit etmeli, gerekli müracaatlarını yaptırmalı, proje ve prosedürleri nasıl takip edeceği konularında destek vermelidir. 6- Kamu, Üniversite, Sanayi Ortak ARGE ve Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır. Bölgemizdeki işyerlerinin gelişim ve değişimini İOSB bünyesinde bulunan birim takip etmeli, ihtiyacı olan projeleri veya projelerindeki değişim ihtiyaçlarını, yatırım, ticaret, pazarlama ve lojistik faaliyetlerini kolaylaştıracak kanun, karar, genelge, belge ve prosedürleri, bu faaliyetleri için öz kaynaklarının dışında lazım olan finansman taleplerini kurulacak olan kuruldaki birimlere rapor etmelidir. Ülkemizin ihracat ile ithalat dengesinin kanayan yara olduğu hepimizin malumudur. İthal ürünlerin neler olduğu yetkili kamu kurumlarında bellidir. İşyerlerimizin faaliyet alanları, fiziki durumları, teknik kabiliyetleri, finansman güçleri dikkate alınarak söz konusu ürünlerin ülkemizde üretilmesi için kurulacak kurulun projeler üretmesi, bu konuda faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi, ülke kaynaklarından ne kadarının karşılanacağının oransal olarak tespit edilmesi ve ithalat ikamesi mantığının pozitif işlemesi için gerekli adımların atılması faaliyetlerini sürdürmelidir. Ülkemizin ihracat ile ithalatı arasındaki uçurum niteliğindeki aran farkını mutlaka dengeye kavuşturmamız gerekmektedir. Bunun göz ardı edilmesi büyük bir vebaldir. Bu maddelerin her birisi taşıdığı mana itibari ile çok çaplı ve başlatılması için inanç ve azim gerektiğini bilmekteyim. Zaten İOSB ve diğer kurumlarımız bunlar için vardır. Zoru zor görmemeye alışmamız lazım. İş insanın ürünüdür. Yeter ki, biz insanın kabiliyetini fark edelim. Bizim için bu çok daha kolaydır. Çünkü yüce kitabımız, bizim kapasitemizi ve kabiliyet gücümüzü şöyle haber vermektedir. “Yer ve gök bitişik idi. Ayırdım ve her şeyi sizin emrinize verdim” demek ki ben göğün en uc noktalarından, yerin en dip noktalarına kadar inebilecek kabiliyet ve istidatla yaratılmışsam, hiç bir şey bana zor ve aşılmaz değildir.

Etiketler: / /

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu CHP 36. Olağan Kurultayı’nda konuştu. CHP’nin 36. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu’nda başladı. “Adalet ve...