Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,81 / Satış: 6,84
€ EURO → Alış: 7,57 / Satış: 7,60

İşçi Beslenmesi Ve İş Verimine Etkileri

admin
admin
  • 15.04.2017
  • 1.137 kez okundu

Hazel Polat Beslenme Ve Diyet Uzmanı

Ekonomik bakımdan gelişmiş olmanın ilk şartı insan gücünü üretimi artırmak için kullanabilmektir.,

Ekonomik bakımdan gelişmiş olmanın ilk şartı insan gücünü üretimi artırmak için kullanabilmektir. Yeterli ve dengeli beslenme; “Bireyin yaşına, cinsiyetine, özel durumuna ve fiziksel aktivitesine göre gerek duyduğu enerjiyi, besin öğelerini ve besin bileşenlerini besinlerle yeterince alması ve vücudunda kullanması” olarak tanımlanmaktadır. Beslenme, işçinin çalışma kapasitesini ve üretim hızını etkileyen etmenlerin başında gelmektedir. İşçinin günlük enerji ihtiyacını tam olarak karşılayamadığı durumlarda çalışma kapasitesi düşmekte ve üretimi azalmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme, işçinin vücut direncini azaltarak enfeksiyonlara zemin hazırlamakta, hastalıklara yakalanma sıklığını artırmak-ta, hastalığın ağır seyrine ve öldürücü komplikasyonların gelişmesine neden olmak-tadır. Ayrıca iş kazalarının artmasında birincil nedenler arasında yer almaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün yaptığı bir çalışmaya göre; iş yerlerinde yetersiz beslenmenin, çalışanların sağlığını ve iş verimliliğini olumsuz etkilediği kanıtlanmıştır. Çalışmada, gelişmekte olan ülkeler-de kötü beslenme ve obezitenin çok sık görüldüğü ve sırf bu sebepten dolayı tüm dünyada %20 oranında iş verimliliğinde kayıp söz konusu olduğu belirtilmiştir. Birçok çalışmada, iş performansı ve iş kazaları ile beslenme arasında önemli bir ilişki olduğu gösterilmiş ve beslenme durumu düzeltilmiş işçilerin düzeltilmemiş olanlara oranla birkaç kat daha fazla üretim yaptıkları bulunmuştur. Başka bir araştırmada ise, iş yerinde beslenrin sağlığı ve iş güvenliği, yaptıkları işe göre gerekli besinleri miktar ve kalite olarak yeterince almaları ile mümkün-dür. Günlük enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarda alınmasının yanı sıra dengeli miktarlarda alınması da önemlidir. Enerji ve besin öğeleri 3 ana öğünde tüketilebileceği gibi 3 ana (sabah, öğle, akşam) ve 3 ara öğün olmak üzere 5-6 öğüne de dağıtıla-bilir. Ana öğünler arasındaki dinlenme anlarmda, besin değeri yüksek besinlerin az miktarda tüketilmesinin iş verimini artırdığını gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Genel olarak işçinin günlük besin ihtiyaçlarının üç ana öğüne dağıtılarak karşılanması durumunda en iyi verim sağlanmaktadır. Kahvaltı yapmadan işe başlamak iş verimini düşürür ve yapılan araştırmalarda işçilerin büyük bir çoğunluğunun sabah kahvaltısmı yapmadan işe geldikleri saptanmıştır. İşe uyum sağlamadan ve dikkati yoğunlaştırmadan çalışmaya başlamanın bir sonucu olarak işe başladıktan sonraki 1 saat içinde meydana gelen iş kazalarının oranı %27’dir. Bu nedenle ağır işlerde çalışan ve uzun süre çalışan işçilere tek öğünde yüklü bir enerji verilmesi yerine bu enerjinin bir kısmının sabahları bir ara kahvaltı şeklinde verilmesi önerilir. Besinlerle alınan enerjinin başlımenin, işverenler tarafmdan genellikle bir “gereklilik” veya “dert” olarak görüldüğü, böylece işte verimliliğin ve çalışanların moralini yükseltme fırsatının kaçtığı tespit edilmiştir. Üretimde ve dolayısıyla ülke ekonomisinde önemli rol oynayan işçile ca kaynağı olan besin öğeleri; karbonhidratlar, proteinler ve yağlardır

Tablo 1: İşin aktivitesine göre 18-60 yaş arası günlük alınması gereken enerji miktarları

İŞİN AKTİVİTESİ ERKEK (kkal/gün) KADIN (kkal/gün)
HAFIF 2500 2100
ORTA 3000 2300
ORTA-AĞ IR 3500 2600
AĞIR 4000 3000

*Tablodaki veriler ortalama değerler olmakla birlikte; yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, kan değerleri, boy, kilo gibi pek çok özelliğe göre değişkenlik gösterir. Genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir.

Enerji gereksinimi ne olursa olsun, günlük alınan toplam enerjinin %12- 15’i proteinlerden , %55-60’ı karbon-hidratlardan, %25-30’u yağlardan gelmelidir. İşçilerin günlük enerji gereksinimleri yaptıkları işin niteliği-ne göre değişir. Hafif aktiviteli işler/meslekler: Büro işleri, avukat, doktor, muhasebeci, öğretmen, mimar, alet kullanarak yapılan ev işleri. Orta aktiviteli işler/meslekler: Hafif sanayi işleri, terzilik, elektrik, tekstil, gıda, montaj işleri, marangozluk, mobilya endüstrisi, kanal işçiliği, matbaa işçileri, gemicilik, fırıncılık, alet kullanmadan ev işleri, öğrencilik, tütün işçileri, tezgahtarlık. Orta ağır arası aktiviteli işler/ meslekler: Tarım işçilerinin bir bölümü, düz işçiler, sıva işleri, yük taşımak, balya istiflemek, çiftçilik, lastik ve kauçuk işleri, deri sanayi, kimya ve elektrik endüstrisi, orman işçileri, maden ocağı işçileri, demir çelik işçileri. Ağır aktiviteli işler/ meslekler: Tomruk işleri, madencilik, ormancılık, demir-çelik sanayi, yol ve inşaat işçileri, yüksek ısılı fırın işçileri, ağır yük taşıyıcılar’, ağaç kesme işleri, demir işçileri, tarım işçilerinin bir bölümü. Yetersiz ve dengesiz beslenen işçilerde karşılaşılabilecek sorunlar:

  • Aşırı beslenme sonucu oluşa bilecek şişmanlık nedeniyle hareket kabiliyeti azalması ve daha ağır beslenme alışkanlığı nedeniyle iş kazası riski artmaktadır.

ÜRETIMDE VE DOLAYISIYLA ÜLKE EKONOMISINDE ÖNEMLI ROL OYNAYAN IŞÇILERIN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLIĞI, YAPTIKLARI IŞE GÖRE GEREKLI BESİNLERİ MIKTAR VE KALITE OLARAK YETERINCE ALMALARI İLE MÜMKÜNDÜR.

  • Sinir sisteminde önemli görevi olan B vitaminlerinin yetersizliği dikkat, algılama eksikliği ve depresif eğilimlere yol açabilmektedir.
  • Basit şekerli gıdaların fazla tüketilmesi uyku haline neden olmakta ve bu da iş kazalarına yol açabilmektedir.
  • Yetersiz beslenme sonucu oluşabilecek kansızlık nedeniyle yorgunluk, halsizlik haline bağlı olarak iş kazaları riski artar.
  • A ,C, E vitaminleri ve selenyum yetersizliğine bağlı olarak ciddi hastalıklara yakalanma riski artar. Özellikle mevsim geçiş dönemlerinde, hastalanma riskini azaltmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek adına A,C,E vitaminlerinin önemi çok büyüktür. Yeterli ve dengeli beslenmeye, meyve sebze tüketimine bu dönemlerde daha fazla önem gösterilmelidir.
  • Kurşun, kadmiyum gibi ağır metallerin kullanıldığı sanayi dallarında çalışan işçilerin diyetlerinde yeterince demir, kalsiyum ve C vitamini almaları, bu metallerin toksik etkisinin azalmasında yarar sağlar. Bunun yanında yağlı besinlerin, kurşunun toksik etkisini arttırdığı bildirilmiştir Sağlıklı günlerde verimli çalışmalara imza atmanız dileğiyle.

Kaynak: İkitelli OSB Haber Dergisin