Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,76 / Satış: 6,78
€ EURO → Alış: 7,42 / Satış: 7,45

Katma Değeri Yüksek Ürün Üretmeye Odaklanmamız Gerekiyor

admin
admin
  • 11.05.2017
  • 738 kez okundu

İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek ve küresel rekabet gücünü artırmak için çalışan bir kamu kurumudur. Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olmak vizyonu ve katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürmek misyonuyla hareket eden İstanbul Kalkınma Ajansının yeni dönem projeleri ve çalışmalarını İSTKA Genel Sekreteri Özgül ÖZKAN YAVUZ ile konuştuk.

Kalkınmada önemli bir kurumu temsil ediyorsunuz. Ülkemizdeki önemli projelerin yürütülmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi yönünde birçok adımlar atılıyor. Öncelikle göreve yeni başlamış olan Özgül Özkan YAVUZ’u tanıyalım. Kısaca eğitim ve mesleki deneyimlerinizden bahseder misiniz? Özgül ÖZKAN YAVUZ: Orta Doğu Teknik üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldum. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü “Kentsel Politika ve Yerel Yönetimler” programında Araştırma Görevlisi olarak görev yaparken “Türkiye’de Kentsel Yenileme Süreçleri ve Politikaları” başlıklı tezimle 1998 yılında yüksek lisans (MSc) diplomamı aldım. 1999 yılında kazandığım Avrupa Birliği Jean Monnet Programı bursuyla Ingiltere’ye giderek Birmingham

Üniversitesi, School of Public Policy, Centre for Urban and Regional Studies Bölümünde turizm planlaması ve alan yönetimi konularında uzmanlık kazandım. 1997 yılında Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalışmaya başladım. 17 yıl boyunca önce Turizm Bakanlığı sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı çeşitli birim ve projelerinde görev aldım. 2004 – 2007 yıllarında Hollanda Kültür ve Tanıtma Ataşesi olarak diplomatik görevde bulundum. 2008-2010 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nda Direktör olarak çalıştım. 2011’de atandığım İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı görevini Temmuz 2014 tarihine kadar sürdürdüm ve bu görevim sırasında kültür ve kentsel turizm alanında çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütücüsü oldum. Bu tarihten Kasım 2016’ya kadar İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu’nda Genel Müdür olarak görev yaptım. Aynı dönemde “European Cities Marketing Association” isimli birliğin Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilerek İstanbul’u uluslararası alanda temsil ettim. Aralık 2016 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak atandım.

■ Istanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olması, yüksek katma değer yaratan, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci ruhunu besleyen bir yapıya sahip olması için çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın işleyişinden ve yönetim yapısından biraz bahsedelim. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor ve gelen proje talepleri nasıl değerlendiriliyor? YAVUZ: İstanbul Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon, Program Yönetimi, Yatırım Destek, İzleme ve Değerlendirme birimlerinden oluşan 33 kişilik bir ekip ile faali-yet göstermektedir. Ajansımıza gelen proje taleplerini değerlendirirken 3 çeşit destek mekanizması kullanmaktayız.

  • Teklif çağrısı
  • Doğrudan faaliyet desteği
  • Güdümlü proje desteği Öncelikle ajansın başlattığı bir destek programına bir proje ile başvuru yapmak gerekir. Proje başvuru sahibi kuruluş tarafından ilgili destek programının tüm kurallarını karşılayacak şekilde geliştirilip ajansa sunulmalıdır. Geliştirdikleri projelerin uygulanması için mali destek almak isteyen kuruluşlar projelerini baş-vuru koşullarına uygun biçimde jeyi son aşamaya gelinceye kadar beraber geliştirir.

■ Katma değeri yüksek sektörlerin İstanbul ekonomisi içindeki ağırlığının artması için projeler özenle seçiliyor. İstanbul Kalkınma Ajansı her yıl yaklaşık 100 milyon liralık destek veriyor. 2010’dan bu yana ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağla ajansa sunmak durumundadır.

Ajansa sunulan tüm projeler ajans tarafından öncelıkle ıdarı uygunluk açısından incelenir, eksıksız sunulmuş olan projeler teknik ve mali değerlendırmeye tabı tutulur. Başarılı bulunan projelerın başvuru sahibi kuruluşlarıyla ajans arasında destek sözleşmesı imzalanır ve projelerın uygulama süreci başlar.

Ajansa sunulan tüm projeler ajans tarafından öncelikle idari uygunluk açısından incelenir, eksiksiz sunulmuş olan projeler teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur. Başarılı bulunan projelerin başvuru sahibi kuruluşlarıyla ajans arasında destek sözleşmesi imzalanır ve projelerin uygulama süreci başlar. ISTKA ile başvuru sahibi kuruluş, promak üzere birçok proje desteklendi. Bu yıl ne gibi projelere ağırlık verildi? YAVUZ: 2017 yılı içerisinde Girişimcilik Mali Destek Programı, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı ile Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programları kapsamında 99 adet yeni proje yürütüyoruz. Ayrıca yürütmekte olduğumuz 4 adet güdümlü proje var.

■ Projeleri ve ihtiyaç duyulan noktaları nasıl belirliyorsunuz? YAVUZ: İstanbul Bölgesi’nin proje kapsamları belirlenirkeri şehrin sosyo ekonomik gelişme eğitimlerini, gelişme potansiyelini, öncelikli müdahale alanlarını ve sektörle hedeflerini ortaya koyan İstanbul Bölge Planı dikkate alınarak bölgesel kalkınmanın ve sürdürülebilirliğinin, kaynakların etkin ve yerinde kullanımının sağlanmasını hedef alan projelere öncelik verilmektedir. Bölge Planı İstanbul Bölgesi’nin sosyoekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde üretilen plan, politika ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki koordinasyonu tayin eder. Bir proje seçilirken sürdürüle-bilir ve yenilikçi olması, kullanılan yöntem ve ilgililik, teknik ve mali kapasite etkinliğini içermesi gibi kriterler göz önüne alınır.

Gelen projeler genellikle hangi sektörlerde oluyor? YAVUZ: Proje başvuruları yapılırken belirlenen kapsamla-ra göre yenilikçilik, girişimcilik, bilgi odaklı kalkınma, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma gibi kriterleri kapsayan eğitim, sağlık, dezavantajh gruplar gibi sosyal içerikli, teknoloji, bilişim, inovasyon, yaratıcı kültür endüstrileri, çevre ve Ar-Ge alanlarmda Istanbul’un enerjisini ortaya koymaya çalışan projeler oluyor.

İstanbul için belirlenen ve gerçekten önemli görülen bir sorunu çözüme ulaştıran bir proje var mı? YAVUZ: ITO “Çekirdek” projesi, Girişimcilik Kuluçka

BİR PROJE SEÇILIRKEN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ OLMASI, KULLANILAN YÖNTEM VE İLGİLİLİK, TEKNİK VE MALİ KAPASİTE ETKİNLİĞİNİ İÇERMESİ GİBİ KRİTERLER GÖZ ÖNÜNE ALINIR.

Merkezleri dünya sıralamasın-da ilk yirmiye girdi. Dünyadaki lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve sıralayan uluslararası UBI Global endeksi tarafından Avrupa’nın en iyi 8. dünyanın ise en iyi 18. kuluçka merkezi seçildi. Türkiye’den endekse girmeye hak kazanan ilk kuluçka merkezi oldu. IETT Otobüslerinde ‘Sürdürülebilir Toplu Ulaşım için ‘Karakutu’ Projesi ile 2015 yılından bu yana otobüsler seyir halindeyken aracın haberleşme alt yapısından çektiği verileri kaydediyor ve GSM operatörü vasıtasıyla IETT sunucularına yüldüyor. Karakutu sistemi ile altı aylık veriler dahili hafızada depolanıyor, okunan tüm veriler eş zamanlı olarak online sunuculara yükleniyor ve alınan veriler ile anlık ve geçmişe dönük analiz yapılabiliyor. Detaylı sürüş analizi ve raporlama yazılımı sayesinde, sürüş verimliliğinin, konforunun ve güvenliğinin artması sağlanıyor. Sürüş yakıt tüketimi, yavaşlatılmış yakıt tüketimi, kat edilen mesafe gibi veriler incelenerek tasarruf yöntemleri belirleniyor. Periyodik bakım, arıza yönetimi gibi operasyonlar otomatik olarak yönetiliyor. Oluşturulan yazılım ile sürücü, araç ve işletme şartlarına dair raporlar üretiliyor, kazaların azalırken, yol ve sürüş güvenliğinin arttırılarak, yakıt tasarrufu da sağlanmış oluyor. IETT Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan bir başka proje “Engelli Bilgilendirme Sistemi Projesi” ile 2012 yılında İstanbul’da yaşayan görme engelli vatandaşlar için toplu ulaşımda dezavantajlı grupların yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanma larını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Araç içi yolcu bilgilendirme sistemini destekleyen bu uygulama ile otobüs kullanan engelli vatandaşlar, araçların dışından yapılacak anonslar ile bilgilendiriliyor. Bu otobüsler durağa yanaştıklarında otobüsün künyesini ve gideceği yönü anons ediyor ve böylece görme engelli vatandaşlar, yardım almaksızın binecekleri otobüsü, durağa yanaşan diğer araçlardan ayırt edebiliyorlar. Badem (Bağımlılık Danışma ve Eğitim Merkezi) madde bağımlılığına yönelik tedavi, rehabilitasyon, danışma ve eğitim hizmetleri vermektedir. Merkeze gelen gençler, tedavilerini sürdürürken sosyal hayata katılım noktasında mesleki eğitimler de almaktadır. www.bademedanis. com platformu ile merkeze gelmekten kaçınan bireyler, internet ortamında danışma hizmeti alabilmektedir. Proje kapsamında bağımlılıkla etkin mücadele için yerel yönetimlerin tüm aktörleriyle güçlü bir koordinasyon ağı kuruldu. Bu proje ile aynı za-manda bağımlılık problemi olan bireylerin ailelerine yönelikte danışma hizmeti verilmektedir.

■ Artık mühendisten çok tekniker açığı var ve ülkemiz yöneticilerinin bu konuda duyarlılığı ile meslek liselerine önem verilmeye başlandı. Siz, Üniversiteye yeni girecek ve tercih yapabilecek adaylara kariyer planlamalarını doğru yapmaları ve istihdam edilebilir bir birey olmaları için neyi önerirsiniz? YAVUZ: Öncelikle gençlere sevdikleri bir alana yönelmelerini tavsiye ederim. Şevkle yapılan işler başarı ile sonuçlanır. Hangi alanlarda açık var, istihdam koşulları nasıl bunları araştırmalı, gerçekçi bir tercihte bulunmalılar. Bilim ve Teknoloji’de sağlanan ilerleme ile yeni meslek dalları ortaya çıktı. Bu alanlarda istihdam açığı büyük. Yenilenebilir enerji, nanoteknoloji gibi. Meslek seçiminde yaratıcılıklarını kullanabilecekleri alanlara da yönelmelerini öneririm. Dünya-

da artık her alanda yeni fikirler ve yaratıcı tasarımlar para kazandırıyor. Bunun için de hayal dünyalarını geliştirmeleri gerekiyor. Merak edip araştırmalı, çok okumalılar. Ben liseye yeni başlayacak bir genç olsaydım, İstanbul’da açılmaya başlanan tematik meslek liscicrini takip ederdim.

■ Birazda bu seneki destekler-den bahsedelim. Bilime yönelik destekler ve geliştirilen projeler ne durumdadır? YAVUZ: Üniversite projeleri bizim en çok desteklediğimiz projelerdir. Destek verdiğimiz projelerin % 25’i üniversite projelerinden oluşmaktadır. Ancak biz bilimsel çalışmanın uygulama ve üretim ile buluşmasını çok önemsiyoruz. Bu yöndeki projeler önceliğimizdir. Diğer yandan IBB ile ortaklaşa hayata geçirdiğimiz Living Lab Deneyim Merkezi kapsamında Maker Atölyesi, De-neyim Laboratuvan, Girişimciler için Kuluçka Merkezi’nin hizmet vermeye başlamasını dört gözle bekliyoruz. Finansal teknolojiler-de yerli girişimcilerin söz sahibi olabilmesi için Finans Teknopark Projesi üzerinde çalışıyoruz. ITO ile birlikte Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Merkezi’ni kuruyoruz.

■Türk sanayisinin gelişimi için desteklenmesi gerekmektedir. Bu yönde İstanbul Kalkınma Ajansının sanayiciye verdiği des-tek ve hibelerden biraz bahsede-bilir misiniz? YAVUZ: ISTKAnın sanayi alanmda destek verdiği öne çıkmış projeler arasmda çelik ve alüminyum sektörü oyunculannı yurtdışmdaki yüksek laboratuar ve test ücretlerinden kurtaracak MATIL ÇETAM ve ALUTEAM gibi Çelik ve Alüminyum Test Araştırma Merkezlerinin kurulumunu sayabilirim. ALUTEAM; akademinin araştırma kapasitesi ile sanayinin üretim tecrübesini

GENÇLERE SEVDIKLERI BİR ALANA YÖNELMELERİNİ TAVSIYE EDERIM. ŞEVKLE YAPILAN IŞLER BAŞARI İLE SONUÇLANIR.

birleştirerek, alüminyum üretimi yapan firmaların katma değeri yüksek alanlarda farkhlaşmalannı sağlayacak ürün geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamakta ve üniversite-sanayi işbirliği çerçeve-sinde bir eğitim, araştırma ve test merkezi olarak faaliyet göstermektedir. ÇETAM; Çelik sektöründe ürün malzeme karakterizasyon testi ile sertifikasyon hizmetleri sunarak, çelik sektörünün gelişmesi için sektörel eğitimler vererek istihdam edilecek personelin kapasitesinin arttırılması, sektörün teknik alt yapısının güçlendirilmesi, yurt dışında da hizmet verecek ve uluslararası rekabet gücünün arttınlmasına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır.

ÇETAM bünyesinde sunulan hizmetler; sektör firmalarının ihracatta karşılaştığı belgelendirme ve test zorunluluğu gibi tarife dışı teknik engellerin ortadan kaldırılmasında da önemli rol oynuyor. Ayrıca Ingiltere merkezli yapı çelikleri uygunluk değerlendirme ve sertifikalandırma kuruluşlarından UK CARES’in, Ingiltere dışında az sayıdaki yetkili test merkezlerinden biri. Merkez, CARES sertifikalarına sahip Türkiye’deki 18 üretici başta olmak üzere AB, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA) ile Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ülkelerine test ve analiz hizmeti verebiliyor.

  • Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? YAVUZ: Katma değeri yüksek ürün üretmeye odaklanmamız gerekiyor. Bunun için imalat sektörüne yönelik olarak Ar-Ge , inovasyon, tasarım ve pazarlama alanlarına önem verilmesi gerekiyor. Global markalar çıkarılabilecek potansiyelimiz var ama henüz bunu başaramıyoruz.

Kaynak : İkitelli OSB Haber