Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,14 / Satış: 6,17
€ EURO → Alış: 6,68 / Satış: 6,71

KOSGEB İnovasyon Destekleri İle Rekabetçi Olmak

admin
admin
  • 03.04.2017
  • 618 kez okundu

DEĞİŞ YA DA YOK OL! Ekonomik şartlar, pazar ya-pıları, lojistik imkânlar, müşteri talepleri gibi çevresel şartlar sürekli değişim göstermekte ve işletmeler ise sürekli ve hızlı bir şekilde değişen bu şartlar çerçevesinde kâr elde etmeye çalışmaktadırlar. Tabii değişen şartlara en hah uyum gösteren işletmeler rekabet avantajı elde etmekte ancak değişime direnen, geçmişteki başarma yöntemlerini mutlaklaştırarak, üzerine yaslanan ve çevresel şartları önemsemeyen işletmeler geçen her birim süre içinde yok olmaya doğru yeni bir adım almaktadırlar.

MIZMIZ SANAYİCİ OLMAK! YA DA KENDI IŞINE ODAKLANMAK! Kendini güncellemeyen, değişime direnen işletme yetkililerine işlerin nasıl olduğunu sorduğunuzda, mızmız çocuk gibi sürekli negatif ve suçlu arayan bir tavırla: vergi uygulamalarındaki orantısalık, Çin’in ezici hastası, ticari ahlak sorunları, hammadde fiyatlarındaki dengesizlik, döviz kurlarındaki oynaldık gibi çoğaltılabilecek birçok sorunu önünüze serdiğini görürsünüz. Şüphesiz bu tespitler piyasalann gerçekliğinden süzülmüş realitelerdir ve son derece önemli meselelerdir. Ancak

Ya Yenileşim (İnovasyon) Ya Ölüm! KOSGEB İnovasyon Destekleri İle Rekabetçi Olmak

İşletmelerimiz makro meseleleri mutlaklaştırmamalı ve kendi liderlik alanlarındaki mikro temel meselelerini pozitif olmanın gücünü de arkalarına almak suretiyle ana gündem maddesi yapmalıdı dar.,

işletmelerimiz makro meseleleri muttaldaştırmamalı ve kendi lider-lik alanlanndaki mikro temel me-selelerini pozitif olmanm gücünü de arkalarına almak suretiyle ana gündem maddesi yapmalıdırlar. Bu mikro temel meselelerin de en önemlisi alan yazınında inovas-yon olarak ifade edilen yenileşim kavramıdır. Makro düzeyde ele alınan ve gündemimizi işgal eden konular çoğu zaman çözümüne bizlerin müdahil olamadığı konu-lardır ve kesinlikle başarısızlık için mazeret değildir.

MAZERET ÜRETMEK Mi? ÇÖZÜM ÜRETMEK Mi? Maliyetleri bizden çok daha fazla olan Italya tekstilde bizden çok daha fazla ihracat yapmakta-dır. Demek ki rekabet salt maliyet-le ilgili değildir. Bir başka örnek Almanya, dünyanın ihracat lideri. Yıllık 1 trilyondan fazla ihracat yapmaktadır. Bununla birlikte Almanya işçiliğin en pahalı olduğu ülkedir. Vergiler Avrupa’nm, hatta dünyanm en üst seviyelerinde-dir. Çevre ile ilgili yaptırımlar; iş güvenliği ve işçi sağlığı koşullan en ileri düzeyde uygulanmakta-dır. Tüm bunlara rağmen ihracat şampiyonu Almanya karşmuzda durmaktadır.

Aynı şeyleri Japonya, Hollan-da, Isveç ve Singapur için de ifade etmek mümkündür. Bu ülkelerde de herşey pahalı ancak yüksek rekabet gücüne sahiptirler. Çünkü rekabet ucuz işgücüne değil, beyin gücü, fikir işçiliğin ve yenile.şime bağhdır. Rakiplerinden daha üstün nitelilde-re sahip, yeni, farklı, ilginç, daya-nıklı, kullanışlı ürün ve hizmetleri sunabilenler para kazanmakta, bunu başaramayanlar ise ağlaşıp bir süre sonra dükkanı kapatmak zorunda kalmaktadır. (Kavrakoğlu, 2006)

RAKİBİN KIM? On beş yıl öncesine kadar rakip-lere yönelik stratejiler belirlenirken çoğunlukla bölgesel rakipler değer-lendirilir, en fazla ulusal sınırlar içe-risindeki işletmeler rakip olarak ele almarak politika üretilirdi. Küresel-leşme sürecinin önümüze koyduğu ekonomik ortamda artık dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir işletme, işletmenizin geleceğini belirleyen de belki işletmenizi yok edecek bir tehdit unsuru olabilmek-tedir. REKABETIN ŞİFRESI? Yırtıcı küreselleşme şartlarmda ayakta kalabihnenin, rekabet ede-bilmenin yegâne yöntemi yenileşim (inovasyon) çalışmalan ve menta-lite..si ile ürünlerini farklılaştırmak,