Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,10 / Satış: 6,12
€ EURO → Alış: 6,59 / Satış: 6,61

Nerede Hayat Orada AFAD…

admin
admin
 • 01.05.2017
 • 1.050 kez okundu

Ülkemiz, dünya ölçeğinde doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasındadır.

Yılda ortalama 23 bin farklı büyüklükte deprem yaşayan bir ülkeyiz. Son dönemlerde acaba büyük bir depremle karşılaşır-mıyız merakı ve korkusu içerisindeyiz. Almamız gereken önlemler, planlamalar ve afet sonrasında dikkat etmemiz gereken birçok konu var. Büyük bir depremde bizi neler bekliyor, deprem olmadan nasıl önlemler almamız gerekir ve daha sonrasında yapmamız gerekenleri AFAD İstanbul İl Müdürü İbrahim TARI ile konuştuk. Okumanızı tavsiye ederiz.

AFAD, Afet ve Acil Durum yönetimi olarak ifade edilebilir. Biz öncelikle AFAD’ın kurumsal amaç ve hizmet alanı hakkında bilgi sahibi olalım istiyoruz. Ne zaman kuruldu, kuruluş ilkeleri nelerdir, afet kapsamı neleri içerir, müdahale gücü nedir? Bunları paylaşalım okuyucularımızla sonrasında ise İstanbul İl Müdürü İbrahim TARI’yı tanıyalım. Mesleki deneyimlerinizden bahseder misiniz? Büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz ve aynı zamanda yoğun bir mesai süreciniz var. Bu organizasyonu nasıl yürütüyorsunuz? İbrahim TARI: Ülkemiz, dünya ölçeğinde doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkeler arasındadır. Su baskını, sel, çığ, heyelan ve yangın ülkemizde sık yaşanan afet türleri olmasına rağmen, yıkıcı etkileri açısından değerlendirildiğinde ilk sırayı deprem almaktadır. Sadece yer hare-ketleri olarak, Türkiye’de yılda ortalama 23 bin farklı büyüklükte deprem oluşmaktadır. Yaşanan tecrübeler ışığında, 2009 yılında riskleri öngörebilen, etkin ve hızlı koordinasyon sağlayan ve afetleri tek elden yönetebilen bir yapıp oluşturmak amacıyla üç farklı kurum başbakanlık çatısı altında birleştirilerek, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-lığı kuruldu. 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” gereğince 17 Aralık 2009 günü ilimiz Afet ve Acil Durum Müdürlüğü faaliyete geçirilmiş olup Afet ve Acil Duruma yönelik tüm faaliyetler valiliğimizin sorumluluğunda müdürlüğümüzün koordinesinde yürütülmeye başlamıştır.

Kendim ile ilgili bilgi vermek gerekirse de; 1983 yılından bu yana Sivil Savunma ve Afet ve Acil Durum birimlerinde görev yapmaktayım. Siyasal Bilimler Fakültesi mezunuyum. 11 Kasım 2016 tarihinden bu yana İstanbul Il Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapıyorum. Çok sayıda eğitim, seminer, çalıştay, panel, proje ve tatbikatların hazırlığında ve icrasında görev yaptım. Yurt dışında Sivil Savunma ve Afet ve Acil Durum konulu organizasyonlara katıldım. Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde büyük fedakârlıkla çalışan, bu sayede ülkemizi afetlere hazırlayan, dünyaya örnek olan ve dünyanın her yerinde arama kurtarma ve insani yardımları gerçekleştiren AFAD’ın bir çalı-şanı olmanın gurur ve heyecanı ile “Afete Hazır Türkiye” ve “Afete Hazır Istanbul” için tüm persone-lim ile mesai mefhumu gözetmek-sizin çalışıyoruz.

Ülkemizde 17 ağustos 1999’dan bu yana afetlere özellikle depremlere yönelik yapılanlar nelerdir?

TARI: AFAD olarak ülkemizin afetselliği karşısında; olumsuz etkilerinden korunmak ve afetlere hazırlanmak için 2009 yılından itibaren yoğun bir mesai harcamaktayız. Bu süreçte hem AFAD’ın hem de afetin yönetiminde yapısal değişim ve dönüşümlere imza attık. O İlk olarak Afet Yönetimini tek çatıda bir araya getirdik ve Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve illerde Başbakanlığın taşra teşkilatı olarak Il Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kuruldu ve Ulusal

Afet Yönetiminde koordinasyon ve yönetiminde tek sorumlu oldu. O Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı Hazırlandı. (UDSEP 2012-2023) O AFAD ve afetleri nasıl yöneteceğimizin yol haritası olan AFAD’ın 5 yıllık Stratejik Planı yapıldı. O Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi kuruldu. Afetler olmadan önce risk ve zararları azaltmak amacıyla, Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi kurduk. Bu çerçevede, 81 ilimizde bütünleşik tehlike haritalarını oluşturduk, risk analizlerini yapı-yor, risk azaltıcı projeler geliştiri-yor, uyguluyor ve uygulatıyoruz. Afet yönetiminde gerçekleştir-diğimiz yapısal dönüşümü, bilişim projeleri ile de destekliyoruz.

Bu alanda; 1. Türkiye Deprem Veri Mer-kezi (TDVM),

 1. Türkiye Afet Veri Merkezi,
 2. Türkiye Afet Bilgi Bankası,
 3. Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES)
 4. Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi,
 5. Coğrafi Bilgi Sistemi,
 6. Olay Komuta Sistemi,
 7. Iyileştirme Sistemi,
 8. AFAD Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN)
 9. Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi (EYDAS)
 10. Ileri Teknoloji Alanında Ar-Ge Çalışmaları,
 11. Uzay ve Havacılık,
 12. Görüntü İşleme,
 13. KBRN, İkaz Alarm Bütünleşik Sistemi,
 14. Ar-Ge Projeleri ve AFAD Bilgi Sistemi Projesi (AFBİS) gibi çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. AFAD olarak en temel hedeflerimizden biri afetlere müdahalede sıfırıncı dakikaya hazır olmaktır. Bu kapsamda, Türkiye Afet Müdahale Sistemi’ni kurduk. Bu sistemin en temel unsuru olarak da tüm bakanlıklarımızın katılım ve destekleri ile Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlandı. Bu kapsamda İstanbul Afet Müdahale Pfânı (TAMP İstanbul) yapıldı. Türkiye afetselliğine göre 15 bölgeye ayrıldı ve olası bir felakette afet bölgesine çok daha hızlı malzeme sevkiyatını sağlayacak 27 adet lojistik merkez kuruldu. 81 il müdürlüğü müdahale konusunda daha hızlı ve etkili bir şekilde güçlendirilerek müdürlü ğümüzün araç-gereç kapasitesini arttırdık.

AFAD OLARAK, NEM İÇERİDE NEM DE ULUSLARARASI BOYUTTA ÜLKEMİZİN ORTAK GÜCÜNÜ HAREKETE GEÇİRİYORUZ. YÜKSEK TEKNOLOJİYİ AFET YÖNETIMINDE BUGÜN, DÜNE GÖRE DAHA ETKIN KULLANIYORUZ VE GELECEKTE DAHA ETKIN KULLANMAYI HEDEFLIYORUZ. AFETİN YÖNETIMINI DAHA ETKIN HALE GETİRDİK VE YENIDEN YAPILANDIRDIK, YAPILANDIRMAYA DA DEVAM EDIYORUZ.

Son yıllarda dünyanın gördüğü en büyük insanlık dramlarından biri olan Suriye iç karışıklıkları nedeniyle yerinden edilmiş insanlara, ülkemiz 2011 yılından itibaren kapılarını açmış ve o günden bu yana her türlü insani ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanmaktadır. AFAD’ın geliştirdiği barınma merkezleri kurulum ve işletim standartları ile afet yönetimi ve insani yardım modeli ve sistemi, başta BM olmak üzere, birçok ülkenin dikkatini çekmiş ve ülkemiz bu alanda öncü bir rol oynamıştır. Uluslararası arenada, afet yönetiminde artık, rol model ülke olarak büyük bir ilgi görmekteyiz.

AFAD birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmanın yanında, tecrübe ve bilgi paylaşımı için aranan ülke olan ülkemizin bu alandaki en önemli kurumu olmuş-tur. Bu çerçevede AFAD olarak, hem içeride hem de uluslararası boyutta ülkemizin ortak gücünü harekete geçiriyoruz. Yüksek teknolojiyi afet yönetiminde bugün, düne göre daha etkin kullanıyoruz ve gelecekte daha etkin kullanmayı hedefliyoruz. Afetin yönetimini daha etkin hâle getirdik ve yeniden yapılandırdık, yapılandırmaya da devam ediyoruz. Eğitimde Afet ve Acil Durum konularının yer alması sağlandı. Afet ve Acil Durum eğitiminde standartlar oluşturuldu.

■ İlimizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezinden bahsettiniz. Bu birim hangi görevleri yapmak üzere kurulmuştur? Çalışma şekli nedir, bilgi verir misiniz? TARI: İlimizde afete, özellikle depreme karşı hazırlıklar 1999 depremleri ertesinde hemen başlatılmış ve Türkiye’de ilk olarak afet yönetim merkezi İstanbul’da inşa edilmiştir. Halen Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi olarak faaliyetini sürdüren birimimiz afetlere daha hazırlıklı olmak ve afet sonrası çalışmaların daha koordineli yürütülmesi amacı ile her an göreve hazır durumda faaliyettedir. İlimiz Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi vardiyalı çalışma düzeninde 24 saat süreli görev yapmakta olup afet ve acil durumlara yönelik sevk ve idare bu merkezden koordine edilmektedir. Il Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Harekât Merkezi, Değerlendirme ve Takip Kurulu, Haber Merkezi çalışma alanlarının bulunduğu bu merkez Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Kocaeli illerinden sorumlu olan birliğimiz de birbirini yedekleyen bir âdeti Avrupa Yakası, bir âdeti Anadolu Yakası’nda olmak üzere 2 adet Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi bulunmaktadır.

 • deprem, sel gibi afetler ile sualtı kurtarmaları, dağda kayıp arama kurtarma, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) olayları ve trafik kazaları gibi olaylarda aramakurtarma faaliyetleri de bulunmaktadır. 2016 yılında Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğümüz, toplam 250 olayda 58 yaralı ve 29 hayatını kaybeden vatandaşımıza müdahale etmiştir. Birliğimiz Birleşmiş Milletler tarafından Ağır Arama Kurtarma ekibi olarak sınıflandırılmış, ekip olarak AFAD’ın yurt dışındaki operasyonlarında da görev almaktadır.

BİRLİĞİMİZ, BIRLEŞMİŞ MILLETLER TARAFINDAN AĞIR ARAMA KURTARMA EKIBI OLARAK SINIFLANDIRILMIŞ, EKIP OLARAK AFAD’IN YURT DIŞINDAKİ OPERASYONLARINDA DA GÖREV ALMAKTADIR.

■ Biriminiz olan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden bahsedermisiniz? Arama ve Kurtarma Birliğinin görevlerinden bahsedermisiniz? TARI: Ülkemizde 11 ilde kurulmuş olan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünden birisi de ilimizdedir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz birimi olan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde halen 118 personel görev yapmak-tadır. İlimiz ve komşu illerden

■ Afetlere ve acil durumlara yönelik ilimizde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? Eğitim için kişiler ve kurumlar neler yapmalı, nasıl müracaat edilir? Eğitimler herkese açık mı, ücretli mi? TARI: Afetlerin zararının azaltılmasındaki önemli adımlardan bir tanesi eğitimdir ki okullarda hem fen bilgisi hem sosyal bilgiler hem Türkçe hem de hayat bilgisi dersleri içerisinde doğal afetler ile ilgili üniteler var ve bu oldukça etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Afetlere hazırlıkta halkın eğitimi, beceri geliştirme ve davranış geliştirme üzerine kurulmuş ve gerek afet acil durum müdürlüğümüz tesislerinde gerekse de eğitim kurumlarımızda sürekli eğitim verilmekte, eğitimlerde halkımıza afet hazırlığındaki rolleri öncelikle vurgulanmaktadır. Eğitimle hedefimiz afete dirençli bir toplum oluşturmaktır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz bu kapsamda öğrencilere, öğretmenlere, muhtarlara, din görevlilerine, halka planlı bir eğitim vermektedir. Bu eğitimlerle halkın afet esnasında ve sonrasında aktif olan desteğini, zarar azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarında da sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Eğitimde seferber olma ve seferberliğe katılımı aktif tutmak hedefimizdir. Depremden korunma, kurtarma, basit ilkyardım, yangın konularında uzman personellerimiz ile talep eden her kurum ve kuruluş ile vatandaşa her yerde, her zaman ücretsiz eğitim verilmektedir.

AFAD tarafından verilen eğitimler;

O AHATES (Mete Hazır Türkiye Projesi)

O Temel Arama Kurtarma Eğitimi

O Temel Afet Bilinci Eğitimi

O Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Eğitimi

O Müdürlüğümüze ait www.istanbulafad.gov. tr web sayfasından eğitim kitapçıklarına ulaşılabilir veya 0212 600 06 00 numaralı telefonlardan bilgi alınabilmektedir. Afet eğitimlerinden isteyen herkes ücretsiz faydalanmaktadır.

2016 yılında müdürlüğümüzce; Toplamda 74.145 kişiye ve 404 farklı kuruma eğitim verilmiştir. Eğitim için yazılı müracaat yeterli olup, bir program çerçevesinde tüm talepler cevaplandırılmak-tadır. Eğitimlerimiz kişi, kurum, kuruluş, STK herkese açıktır. Eğitimler için müdürlüğümüz bünye-sinde çok iyi bir eğitmen kadrosu bulunmaktadır. Çağırın istediğiniz her yerde her zaman herkese eğitim verelim. Eğitim isteyenlerin her talebini bir program dâhilinde karşılamaktayız. İlimizde afet zararlarının azaltılmasına yönelik olarak önemli bir eğitim projesini hayata geçiriyoruz. 2017 yılı içerisinde inşaatını bitirip, yalnız İstanbullularm değil, tüm Türkiye’nin Afet Eğitimi için “Afet Eğitim Merkezini” hayata geçireceğiz.

■ Afetlere yönelik halkımızın yararlanacağı yayınlar mevcut mu? Halkımız bu yayınları nasıl edinebilir? TARI: AFAD tarafından halkın eğitilmesi ve zarar azaltmaya yönelik; kitap, kitapçık ve broşürlerimiz mevcuttur. Bu broşürlere, AFAD web sayfalarından indirilerek ulaşılabileceği gibi, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nı ya da İl Müdürlüklerini telefonla arayarak talep edenlerin adreslerine göndermek suretiylede ulaşabilirler.

■ Gönüllüleri gördük 1999 depremlerinde.”Gönüllü” kimdir? Gönüllüler afetlerde hangi görevleri yapar? Sizinle işbirliği esasları nelerdir bahsedebilir misiniz? TARI: Gönüllü, sahip olduğu bilgisini, becerisini, zamanını ve emeğini çeşitli amaç ve faaliyetlerde karşılık beklemeden kullanandır. Gönüllüler afetlerde arama, kurtarma, sosyal yardım, haberleşme gibi ana konularda ve diğer acil durum faaliyetlerinde görev yapar. Afetlerde işbirliği esasları, afet ve acil durumlardaki afet görevlerine yönelik olup bu alanda arama-kurtarma, haberleşme, lojistik, sosyal yardım vb. faaliyet alanı olan STK’lar ile iş birliği yapılmaktadır. Gönüllülere “Temel Afet Bilinci” ve diğer afet eğitimleri verilmektedir. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 7 Mart 2017 günü; AFAD gönüllülüğü kampanyası başlatılmış olup, hedef halkımızı O. dakikaya hazırlamaktır. Sivil savunmada yer almanın bir vatandaşlık görevi olduğu bilincinin, toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan kampanyayla AFAD, sivil savunma gönüllülerinin sayısını arttırmayı hedefliyor. “15 Temmuz Kahramanları”ndan esinlenerek hazırlanmış kampanya, kahramanlığı süper kahramanların ve süper kahramanlığa soyunan bireylerin tekelinden alıp, AFAD Gönüllülük Eğitimleriyle belirli bir bilgi ve bilinç düzeyine ulaşmış vatandaşlarımıza veriyor.

■ Muhtemel afetlere özellikle depreme karşı kişisel olarak nasıl hazırlanmalıyız? Deprem olmadan önce neler yapmalıyız? Hazırlıklarımız neler olmalıdır? TARI: Afet ve acil durumlarla ilgili Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerinden eğitim almalıyız. O Aile afet planı yapıp deprem esnasında neler yapmalıyız aile fertleri ile konuşmalıyız. O Sağlam binalarda oturmalıyız. Daha sonra da yapısal olmayan hasarları önlemek için eşyalarımızı mutlaka sabitlemeliyiz. O Deprem veya bir doğal afet anında, bir arada bulunmayan aile bireylerinin yakın çevrede uygun bir mekânda, buluşması için önceden “Buluşma Planı” yapılması gerekir. Örneğin mahalledeki parklar, okullar, cami avluları gibi…

numarası belirleyebiliriz. (akraba, arkadaş vs.) O Evlerimizin zorunlu deprem sigortasını yaptırmalıyız. O Son olarak; Afet çantasını hazır tutmalıyız.

■ Hep konuşulur,”hazırlıklar içinde afet eylem planı mutlaka yapılmalı”denir. Nedir afet eylem planı, bunu anlatır mısınız? TARI: Biliyoruz ki, afetlerin zamanı ve yeri bilinmez. Her zaman her yerde olabilir ve boyutları büyük ve korkutucu olabilir. Afette görev yapacak kurumlar afetin hemen ertesinde halkın ihtiyaçlarına hemen cevap veremeyebilir. Bu nedenle özellikle aileler afetlere hazırlık için afet planı yapmalıdır. Deprem esnasında aileler bir arada da olabilir, farklı yerlerde de olabilir. Bu nedenle aileler her duruma göre planını yapmalı, afet “evde birlikte iken olursa ne yapmalıyız?”, “ayrı ayrı yerlerde isek ne yapmalıyız?” hususlarını konuşmalı, buluşma yerini kararlaştırmalı, nasıl haberleşileceğini konuşmalı ve bu hususu tatbikatlarla deneyip pekiştirmelidir. Afet çantası hazırlanmalı, kolay ulaşılabilir yerde sürekli kullanıma hazır bulundurulmalıdır. Afetlerde ilk 72 saat olarak tanımlanan 3 güne göre afet planını yapmalıyız. Bu planda evimiz için en güvenli yerleri belirlemeli, yapısal olmayan zararlara karşı eşyalarımızda sabitleme yapmalıyız. Evimizde bir afet olursa nasıl davranacağı-mızı belirleyip, tatbikat yapmalıyız. Elektrik, su, gaz vanalarını nasıl, ne zaman kapatmamız gerektiğini planlamalıyız. Mete dışarıda yakalanırsak diye buluş-

AFETLERİN ZARARININ AZALTILMASINDAKİ ÖNEMLI ADIMLARDAN BİR TANESİ EĞİTİMDİR Kİ OKULLARDA HEM FEN BİLGİSİ HEM SOSYAL BILGILER HEM TÜRKÇE HEM DE HAYAT BİLGİSİ DERSLERI İÇERİSİNDE DOĞAL AFETLER İLE İLGİLİ ÜNİTELER VAR VE BU OLDUKÇA ETKİN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.

Buluşma yerinde de görüşememe ihtimaline karşı aile fertlerinin birbirinden haber alabilmesi için, deprem bölgesi dışında sizleri arayarak birbirinizle ilgili bilgilendirmeyi sağlayacak bir telefon Müdürlüğümüze ait www.istanbulafad.gov.tr web sayfasından eğitim kitapçıklarına ulaşılabilir veya 0212 600 06 00 numaralı telefonlardan bilgi alınabilmektedir. Afet eğitimlerinden isteyen herkes ücretsiz faydalanmaktadır.

yabancı ülkelere afet yönetimi eğitimleri veriyor ve alt yapılar kuruyor. Diğer ülkelerin afete hazırlanmasını ve afet yönetimi organizasyonlarını kurmasını sağlıyor. Kurduğu alt yapılar arasında havaalanı pisti, yol, içme suyu şebekeleri, kamplar, hastaneler, okullar ve evler bulunuyor. AFAD, bir yandan Kuzey Amerika ülkesi Dominik Cumhuriyetine afet organizasyonunu kurması ve arama kurtarma kapasitesini geliştirmesi için eğitim veriyor diğer yandan Güney Doğu Asya ülkesi Myanmar’da yerinden edilen Arakan halkı için kalıcı konut yapıyor. Bugüne kadar AFAD; deprem, insani kriz, salgın, Türk vatandaşların ve yabancıların tahliyesi, hasta, yaralı transferi başta olmak üzere

13 afet ve acil durum türünde 51 ülkede “hayatın” yanında olduğu bilinmektedir. AFAD, Kuzey Amerika ülkesi Haiti’den Okyanusya’daki Vanuatu’ya Afrika’daki Somali’den Avrupa’da Bosna Hersek’e; Güney Amerika’daki Şili’den Asya’daki Çin’e Avrupa’daki Sırbistan’dan Doğu Asya’daki Japonya’ya kadar dünya vatandaşlarının hayatına dokundu. AFAD’ın şefkati; Filistin, Afganistan, Pakistan, Irak, Arnavutluk, Bulgaristan ve Makedonya’daki kardeşlerimize de Kırgızistan Özbekistan ve Tacikistan’daki soydaşlarımıza da uzandı. 2. Dünya Savaşından bu yana yaşanan en büyük insani krizlerden birini yaşayan Suriyeli mi-

safirlerin ülkemiz AFAD Koor-dinasyonunda geleceğe umutla bakmasını sağladı. AFAD tarafından Suriyeli misafirlerimize 24 AFAD Geçici Barınma Merkezin-de eğitimden psikososyal desteğe, sağlıktan meslek edinmeye kadar 15 ayrı alanda hayat verilmektedir. Suriyeli misafirlerimiz ve dünyanın dört bir yanındaki mağdurlar uzattığımız yardım eli nedeniyle Küresel İnsani Yardımlar 2016 Raporuna göre ülkemiz dünyanın en “Cömert Ülkesi” ilan edildi.

■ Tüm bu konuşmalarımıza ilave etmek istediğiniz hususları anlatır mısınız?

TARI: Sonsöz olarak; Hazırlık hiçbir zaman bitecek bir şey değil, her zaman hazır olmak gerekir. Artık afete nasıl müdahale edilir değil, nasıl hazır olunuru konuşmaya ve icraya başladık. Valilik olarak afetler nedeniyle cana ve mala gelen zararları azaltmak ile afet ve acil durumların oluşturduğu zararların önlenmesi için bu duruma yol açan tehlike ve risklerin belirlenmesi ve bunları afet olmadan önce önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınması yönünde çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürmekteyiz. İlimizde, afet ve acil durumlara hazırlık ile afete ve acil durumlara müdahalede etkinlik noktasında önemli mesafeler alınmış ve bu alanda ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde olunmuştur. Esas nokta olan “Zarar Azaltma ve Mete Hazırlanma” odaklı çalışmalar sürdürülmektedir. Çalışmalarımız her geçen gün yaygın bir koordinasyon ve işbirliği ile devam edecektir. Halkımızın Afet ve Acil Durumlara yönelik yapacaklarının neler olduğunu öğrenmeleri için bizi 0212 600 06 00 numaralı telefondan aramaların’ bekliyoruz.

Afetsiz Günler Dilerim.

Kaynak : İkitelli OSB Haber