Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,81 / Satış: 6,84
€ EURO → Alış: 7,57 / Satış: 7,60

Nerede Kalmıştık?

admin
admin
  • 30.04.2018
  • 530 kez okundu

Nihat TUNALI
İOSB Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Değerli arkadaşlar, kıymetli İki­telli OSB haber okuyucular’,

İkitelli OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili olarak yazılarımı dü­zenli olarak sizlerle paylaşıyordum. 7 Şubat 2018 tarihinde gerçekleş­tirilen İkitelli OSB Olağan Genel Kurulunda, yönetim sistemimiz değiştiği için bundan sonra İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı ola­rak sizlere hitap edeceğim. Yaklaşık 7-7,5 yıldır farklı görevler ifa etti­ğim İkitelli OSB’de, yeni bir göreve tevdi edilmek benim için çok onur vericidir. Görev aldığım her dö­nemde gerek yönetici arkadaşları­mız gerekse de devlet büyüklerimiz ile birlikte yaptığımız çalışmalarla, İkitelli’ye ivme kazandırdığımızı düşünüyorum. Her yazımda sık­ça dile getirdiğim gibi; İkitelli’nin kurulduğu günden bugüne kadar İkitelli’ye emek harcayan ve katkı sunan herkese teşekkür eder, emek­lerinin önünde saygıyla eğilirim. Saygıdeğer kooperatif başkanı ar­kadaşlarım ve İkitelli sanayicisi çok önemli işler başardılar. Önerileri, görüşleri ve katkıları ile İkitelli’yi sadece Türkiye’nin değil dünyanın ilgi odağı haline getirdik. Ömrümüz yettiği sürece bölgemizin Dünya ile uyumunu sağlayacak çalışmalar yapmaya ve projeleri hayata geçir­meye devam edeceğiz.

Sevgili arkadaşlar, İkitelli OSB bugüne kadar Müteşebbis Heyet ile yönetiliyordu. 7 Şubat’taki Olağan Genel Kurulumuzda katılımcıları­mızın kapalı oy sistemiyle kullan­

dıldarı oylar neticesinde, oy çok­luğuyla “Genel Kurul Sistemi’ne” geçilmeye karar verildi. Artık 5 kişiden oluşan yönetim kurulu ve 2 kişiden oluşan denetim kurulu ile İkitelli OSB’ye hizmet sunaca­ğız. Genel Kurul konuşmamda da ifade ettim: Biz İkitelli’yi siz, biz ayrımı olmadan hep birlikte yöne­teceğiz.

Bu vesileyle desteğini ve kat­kısını bizden hiçbir zaman esirge­meyen, İstanbul Valimiz ve İkitelli OSB Onursal Başkanımız Sayın Vasip ŞAHİN’e Ikitelli’deki tüm arkadaşlarım adına sonsuz şük­ranlarımı sunuyorum. Yine Sa­yın Valimle birlikte Müteşebbis Heyetimizde görev alarak İkitelli OSB’ye zaman ayıran tüm yöne­tici büyüklerimize ve arkadaşları­mıza da teşekkür ederim. Bilgi, deneyim ve tecrübelerinden çok istifade ettik, etmeye de devam edeceğiz.

İOSB yönetimi olarak, İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin ta­mamını kucaklayarak, tüm sanayi sitelerimiz ve tüm Müstakil Sanayi Parsellerimiz ile tam bir eşitlik fel­sefesi ve düşüncesiyle, Organize Sanayi Bölgemize hizmet ederek, gerektiğinde ise sorumluluk ala­rak İkitelli’yi en iyi noktaya geti­rebilmek adına çaba sarf edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi, İOSB çatısı altında sağlamaya imtina edeceğiz.

Kaliteden ödün vermeden, bi­lim ve teknolojinin tüm imkânla­rından yararlanarak katma değer yaratan çözümler üreteceğiz ve Türkiye ekonomisine yön ve­receğiz. Aynı zamanda sürekli gelişen ve yenilenen hizmetleri organize ederek katılımcılarımı­zı ve bölgemizi daha rekabetçi kılan projeler üreten, inovasyo­na önem veren bir sanayi bölgesi olma hayalimizi el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu uğurda yorulmadan, bıkmadan, usanma­dan çalışacağız. Biz bu doğrultu­da çalışırken ülkemizi, vatanımı­zı hain güçlerden korumak için canını veren vatan yiğitlerini de unutmayacağız.

Dualarımızda ve gönülle­rimizde yer vereceğiz. Ayrıca İkitelli OSB olarak sorumluluk almayı da göz ardı etmeyeceğiz. Afrin Harekatına kurumsal des­teğimizi sunarken şehit düşen askerlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına da sahip çıkacağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin, evlatlarının ya da kardeşlerinin İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde bedelsiz eğitim almalarına imkan tanıya­cağız. Onları geleceğe hazırla­yacağız. Çünkü bizler, ülkesini ve milletini seven, bu sevgiyi va-tanının her köşesine ulaştırmayı bilen insanlarız. Nerede olursak olalım birlikte nefes alır, birlik­te mücadele ederiz. Bu ülkeye sahip çıkmak ve kalkınmasına katkı sunmak boynumuzun bor­cudur. Saygılarımla…

KAYNAK : İOSB Haber