Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,81 / Satış: 6,84
€ EURO → Alış: 7,57 / Satış: 7,60

Özay GEBECİ KOSGEB İkitelli Hizmet Merkezi Müdürü

admin
admin
  • 14.11.2016
  • 1.067 kez okundu

ozay-cebeci-1.KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletme), işletme ölçeği ifade eden bir kavram ve örgüt ifadesi olarak sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ekonominin, hatta sosyal sistemin motoru ve sigortası kabul edilen, son derece önemsenen ekonomik bir birimdir. Neden önemsenir KOBİ’ler? Neden sürekli KOBİ edebiyatı yapar ekosistemimizin birçok oyuncusu? Pazarlama yapma aracı olarak kullanılmasını ve istismar edilmesini bir tarafa bırakalım biz vakıa ile, KOBİ gerçekliği ile ilgilenelim. Zira ekonomik samimiyetsizliklerle ve olumsuzluklarla uğraşmak yerine, yani sorunları ve negatiflikleri öne çıkarmak yerine pozitif düşünmeyi, güzellikleri yaymak ekosistemimizin gelişimi adına çok önemlidir. Malum Amerikalı Mühendis Herny Ford’un, 1900’lerin ilk yıllarında Model T aracını üretmek üzere geliştirdiği seri üretim sistemi yaklaşımı çerçevesinde üretim bandı sistemi ve ölçek ekonomisi yaklaşımı büyük işletme yapılarının oluşmasına ve küçük işletmelerin maliyet üstünlüğü ve verimlilik noktasında geri kalmalarına neden olmuştur. Bu gelişmeyle, reel ekonomiyi okuyan oyuncular, KOBİ’lerin yok olacağını ve verimli, büyük yapıların ekonomide hakim olacağını öngörmüşlerdi. Ancak yamldıklarım anlamaları çok uzun sürmedi. Kısa bir süre içerisinde, büyük, seri üretime dayalı, tüketiciye çok uygun fiyatlar sunan örgüt yapılarının, nazlı müşterinin değişen ve dönüşen istekleri karşısında cevap üretmekte zorlandıkları görülmeye başlandı. Nihayet “Küçük güzeldir” mottosu(özdeyiş)nun ne kadar isabetli olduğu anlaşıldı. KOBİ’ler değişen ekonomik ortam ve şartlar ve müşteri isteklerinin hızlı değişimi karşısında son derece esnek ve hızlı yapılarıyla özellikle ekonomik kriz ortamlarında

Kobi’Ier İçin İşletme Yönetimi Neden KOBİLER? Neden KOSGEB?

adeta birer sigorta gibi, ekonomik ve sosyal yapıyı ayakta tutan unsurlar olduklarını gösterdiler. Tüm bu bilgiler ışığında KOBİ’lerin ulusal ekonomilerin gündeminde önemli yer tuttuğu tartışılmaz bir gerçeklik olarak en azından içerisinde bulunduğumuz iktisadi şartlar içerisinde net olarak ifade edilebilir. KOBİ politikalarından vazgeçilmesi, KOBİ’lere yönelik ekosistemi geliştirme ve destek mekanizmaları üretme çalışmalarının hız kesmesi dü-şünülemez, düşünülmemelidir.Dünya ulusal ekonomilerinde %95-%99,9 arasında büyüklüğe sahip KOBİ’ler, ulusal ekonomilerin uluslararası rekabetçiliğinde hayati işleve sahipler. Bu çerçevede her devletin KOBİ politikası üretmek gibi bir gündemi mutlaka olmak zorunda ve önceliği ve önem atfedilme derecesi değişmekle birlikte haddizatında bu gündem her ülkede söz konusudur. Teşbihte hata olmasın, adeta bir Cennet numunesi olan güzel ülkemizin devletler denge sistemi içerisinde söz sahibi olması ve insanlık müktesebatına (kazanımlarına) katkı oranını artırması, insanı ötekileştiren ve merkeze almayan, adaleti makyajlı, erdem ve insanlık değerlerine saygısız, metayı putlaştıran dünya görüşlerinin yanında, güneş gibi parlayan misyonu ile ortaya çıkmasında KOBİ’lerimizin belirleyici bir rolü olacaktır. Devletlerin uzun vadeli gücü, temelde, reel ekonomik yapılarına, reel ekonominin gücü, KOBİ’lerin başarısına, KOBİ’lerin başarısı ise çağı yakalamalarına bağlıdır. İşte bu bakış açısıyla KOBİ’lerimizin çağı yakalaması bağlamında KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) mühim bir misyon üstlenmiş durumdadır. KOSGEB KOBİ’lerimizin geliştirilmesi noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Küresel rekabette KOBİ’lerimizin yapması gerekenlere ilişkin hemen her alanda KOSGEB destekleri tasarlanmış ve uygulanmak-tadır. Ancak İşletmelerimizin kahir ekseriyeti bürokrasiden çekinmekte ve konuya mesafeli durmaktadır. İkitelli OSB Dergimizde, bu köşede İşletmelerimizin KOSGEB desteklerini etkin kullanması için nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, küresel rekabet ortamında diri ve güçlü kalabilmek için yapması gerekenler, gelişen yönetim trendleri üzerine değerli işletmelerimizle sohbet etmeyi arzu ediyoruz. Sizlere ulaşma imkanını bize sunduğu için İkitelli OSB Yönetimimize minnetarız. KOSGEB’in destek programlarının tamamı www.kosgeb.gov.tr adresimiz-de tablolar halinde yer almaktadır. Buradan tüm desteklere ulaşmak mümkün olmakla birlikte birçok destek kaleminin varlığı zihinlerin karışmasına neden olmakta sadeliğin bereketini yok etmektedir. İşte bu köşede temel hedeflerimizden biri temel yönetim anlayışları bağlamında desteklerin derli toplu bir yaklaşımla nasıl kullanılacağına rehberlik etmektir. KOSGEB, işletmelerden hiçbir isim altında ücret almamakta, aidat, üyelik bedeli vs. gündeme getirmemektedir. KOSGEB üyeliğinin maliyeti yok, faydası çoktur. Gelişen ekonomik trendlere uygun destek mekanizmaları üretmekte olduğundan, KOSGEB’i takip eden işletmeler uluslararası işletmecilik gündemini de takip etmiş olmaktadır. Bu çerçevede özellikle tüm imalatçı, arge ve inovasyon gündemi olan, ihracata yönelmek isteyen, marka oluşturmaya, kurumsal kimlik çalışmalarına önem veren, verimliliğe kapı aralamak isteyen işletmelerimizi KOSGEB’le daha yakın mesaiye, eski ifadeyle teşrik-i mesaiye (iş ortaklığına) davet ediyoruz. Soru ve Önerileriniz için ozay.cebe-ci@kosgeb.gov.tr adresini konu kısmına “osb” yazarak kullanabilirsiniz.

Kaynak: İkitelli OSB Haber Dergisi