Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,14 / Satış: 6,17
€ EURO → Alış: 6,68 / Satış: 6,71

Sanayicilerimize Katkı Sunacak Eğitimlere Devam Ediyoruz

Sanayicilerimize Katkı Sunacak Eğitimlere Devam Ediyoruz
  • 02.06.2016
  • 897 kez okundu

KOBİ proje destek programı nedir?  Amacı ve gerekçesi nasıl ifade edilir? Küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması için ne yapılmalıdır?  

 İkitelli OSB Başkanlığı KOBİ’leri yakından ilgilendiren bir konuyu daha eğitim programına ekledi ve mali destekler hakkında eğitim gerçekleştirdi. Eğitimde KOBİ’lerin mali destekler hakkında merak ettiği tüm hususlar ayrıntılarıyla anlatıldı.  

TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı destekleri için nereye, nasıl ve hangi koşullarda başvuru yapılabileceğinin aktarıldığı eğitimin detaylarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

KOBİ Proje Destek Programı kapsamında verilen Mali Destekler eğitimi ODS Danışmanlık Genel Müdürü Okan SEÇKİN’in sunumuyla gerçekleştirildi.

SEÇKİN sunumunda şunlara yer verdi;

KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Program ve Proje Limitleri

Proje Süresi: 6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti: 150.000 TL

Destek Oranı: 1. ve 2. Bölge için %50

Program Kapsamında Yapılabilecekler

Erp vb. yazılımı alımı, crm vb. yazılım alımı, yeni personel istihdamı, her türlü tanıtım katalog, broşür tasarımı ve basımı, yeni internet sitesi tasarımı, her türlü kalite belgelendirme çalışmaları, her türlü kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmet alımları

KOSGEB AR-GE DESTEKLERİ

Programın Amacı ve Gerekçesi:

            Ar-Ge ve inovasyon kapsamında bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi.

            Endüstriyel uygulama kapsamında Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Proje Süresi; Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 ay, en çok 24 ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

TUBİTAK AR-GE DESTEKLERİ

1501 – Tübitak Sanayi Ar-Ge Projeleri  Destekleme Programı

Destek Kapsamı: Program kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Destek Oranı: Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %40’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla %60 olur.

Destek Süresi: Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

1507 – Tübitak Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Destek Kapsamı: KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. .Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir.

Destek Oranı : Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

Destek Süresi: Destek süresi proje bazında en fazla  18 aydır.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ  BAKANLIĞI  TEKNOYATIRIM DESTEK  PROGRAMI

Destek Kapsamı: Kamu  kurum ve  kuruluşları  ile  kanunla  kurulan  vakıflar  veya  uluslararası  fonlar  tarafından  desteklenen  sanayiye  yönelik,  Ar-Ge  ve  yenilik  projeleri  sonucunda  ortaya  çıkan  teknolojik  ürünler  veya  özkaynaklar  kullanılarak  yapılan  ar-ge  faaliyetleri  sonucunda  ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce  gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amacıyla verilmektedir.

Yatırımcı,  başarı  ile  tamamlanan  her  bir  ar-ge  ve  yenilik  projesi  sonucunda  ortaya  çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilir. Yatırım  konusu  teknolojik  ürünün  yurt  içinde  üretime  ilk  defa  konu  olması  halinde  destek kapsamında değerlendirilir.

Destek Unsurları

            Makine ve Teçhizat Desteği: 

Yatırım  konusu  teknolojik  ürünün  üretimine  yönelik  yatırım  proje  tutarını oluşturan harcamalar için sağlanacak destekten oluşur.

Küçük işletmelere,  yatırım proje  tutarının  en  fazla  %40’ı  kadar  destek  sağlanır.  Bu  destek  tutarı  5.000.000 TL’yi geçemez.

Orta büyüklükteki işletmelere,  yatırım  proje  tutarının  en  fazla  %30’u  kadar  destek  sağlanır.  Bu destek tutarı 4.000.000 TL’yi geçemez.

Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı  2.000.000 TL’yi geçemez.

*Makine ve teçhizatın yerli mali olması durumunda belirtilen oranlara 10 puan  daha ilave edilir.

            Kredi Faiz Desteği:

Makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan yatırımcı,  destek süresi esas alınarak geri kalan yatırım proje tutarı için kredi faiz desteği unsurundan kalan süre kadar yararlandırılabilir.

Teknolojik ürünün yatırımı için aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri,  yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Bakanlık tarafından her  yıl ilan edilen puanın tamamı Bakanlıkça karşılanır

            İşletme Gideri Desteği

Yatırım konusu teknolojik ürünün üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destekten oluşur. Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere,  aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı  esas  alınarak;

Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla % 75’i kadar,

Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i kadar,

Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i kadar, destek sağlanır.

            T.C EKONOMİ BAKANLIĞI    İHRACAT DESTEKLERİ 

Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Kimler Başvurabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları.

Destek Süresi ve Desteklenen Birim Sayısı: 4 yıl ve 15 (on beş) yurt dışı birim

Başvuru Süresi: Ödeme Belgesi tarihinden itibaren 6 ay

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

  1. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

  1. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenecek Tanıtım Faaliyetleri: Görsel Ve Yazılı Tanıtım Faaliyetleri; Radyo,  Televizyon,  Gazete Vb. Basın Yayın Organlarında Verilecek Reklâmlar, Sponsorluk, Yurt Dışı Birimlerinin İnternet Sayfasına İlişkin Tasarım, Reklâm Panoları, Yabancı Dilde Hazırlanmış Firma Katalogları, Broşürler Eşantiyon Ve Tanıtım Malzemeleri, Ürünlerin Satışa Sunulduğu Ve Üzerinde Şirketin Markasının/Logosunun Yer Aldığı Stand, Soğutucu Vb. Ürünler, İnternet Sitelerine Verilen Reklâm Giderleri, Show, Defile, Tanıtım Amaçlı Görsel Ürün Sunumu, Seminer, Konferans Düzenleme Vb. Faaliyetleri Kapsar.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Hedef Ülkeler Ve Brop İller : Faaliyetlerin Sektörel bazda Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) iller kapsamında merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 (on) baz puana kadar artırılabilir.

 Pazar  Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Desteğin Amacı: Sınai ve/veya  ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Kimler  Yararlanabilir? Türkiye’de  sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler yararlandırılır.

Sağlanan Destekler: Bir  yurt  dışı  pazar  araştırması  gezisi  kapsamında  en  fazla  2  (iki)  şirket  çalışanının  aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

Ulaşım: Uluslararası  ve  şehirlerarası  ulaşımda  kullanılan  ekonomi  sınıfı  uçak, tren,  gemi  ve  otobüs  bileti  ücretleri  ile  günlük  50  ABD  Dolarını  aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

Konaklama:  Şirket   başına   günlük   300   ABD   Dolarını    geçmemek   kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Destek  Tutarı: Yurt  dışı  pazar  araştırması  gezilerine  ilişkin  giderler  %70  oranında  ve  yurt  dışı  pazar  araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ülke Sayısı ve Süresi: Bir  takvim  yılı  içerisinde  en fazla 10 adet;  aynı  ülkeye  yönelik  en  fazla  2  adet  pazarar aştırması  seyahati  desteklenir.  Bir seyahat coğrafi  konumu  birbirine  yakın  olmakkaydıyla  en  fazla  3  (üç)  ülkede  de yapılabilir.

Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre yol  hariç en az 2 (iki), en fazla 10  (on)  gün  olabilir.  Burada  bahsi  geçen  en  az  2  (iki)  günlük  süre ;  en  az  2  (iki)  gün  araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.

Rapor Desteği

Desteğin Amacı: Yurt  dışına  yönelik  pazara  giriş  stratejileri  ile  eylem  planlarının  oluşturulabilmesi  amacıyla  yaptırılan  ve  satın  alınan  sektör,  ülke,    yabancı  şirket  veya  marka  odaklı  raporların giderlerinin karşılanmasıdır.

Kimler  Yararlanabilir? Türkiye’de  sınai    ve/veya    ticari    faaliyette    bulunan    şirketler ile  İşbirliği    Kuruluşları bu destekten faydalanabilirler.

Sağlanan Destekler: Şirketler için %60 yıllık  en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla ama açıklayamazsın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te...