Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,74 / Satış: 5,77
€ EURO → Alış: 6,38 / Satış: 6,40

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Zorunluluğu

admin
admin
 • 03.05.2018
 • 1.212 kez okundu

Soner SERVİ
Avrupa TMGD Kurucu Müdürü

2018 yılı itibarı ile pek çok firma TMGD hizmeti alıp almaması ile ilgili
araştırma yapıyor fakat birden hayatlarına girdiğini düşündükleri bu kavramla
ilgili ne yapması gerektiğini, konunun önemini ve nasıl bir yol izleyeceğini
tam olarak bilemiyor.

 

 

 

 

 

TMGD açılım olarak Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlı­ğı’nın karşılığıdır ve sanılanın ak­sine uzun zamandır hayatımızda olan bir kavramdır. ADR Av­rupa Anlaşması Tehlikeli Mad­delerin Karayollarında Taşınma­sına dair Avrupa Anlaşmasıdır. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler (UN) “Avrupa Ekonomik Komis­yonu tarafından 1957 yılının 30 Eylülünde Cenevre’de imzalan­mış ve 1968 yılının 29 Ocak ta­rihinde yürürlüğe girmiştir. ADR Anlaşmasına Türkiye 22.03.2010 tarihinde taraf olmuştur fakat 01.01.2018 tarihi itibariyle tam anlamıyla uygulamaya geçmiş ve denetlemelerle birlikte cezai yap­tırımlara başlamıştır.

Tehlikeli madde faaliyet zinciri içinde, tehlikeli maddeleri gön­deren, yüldeyen, taşıyan, alan, boşaltan, paketleyen, dolduran işletmeler bu iştigalleri sırasında yapılan işlemlerin Avrupa Anlaş­masına(ADR) uygun yapılmasını sağlamak zorundadır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve kayıtların tutulması gerek­mektedir. Bu konuda ise karşımı­za hizmet alımının yada istihda-

mının zorunlu olduğu; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları çıkmaktadır.

Biz Avrupa Tehlikeli Madde Gü venlik Danışmanlığı Kuruluşu olarak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafın­dan yetkilendirilmiş bir kurulu­şuz. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haber­leşme bakanlığı tarafından bu yetkiyi alabilirler. Sanılanın aksi­ne İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlar, toplum sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, çevre danışmanlık firmaları, idarece yetkilendirilmiş eğitim kuruluş­ları, şahıs şirketleri, özel güvenlik kuruluşları, temizlik firmaları, dernekler, federasyonlar, kon­federasyonlar, birlikler, vakıflar, meslek odaları, sanayi odaları, ti­caret odaları ile sanayi ve ticaret odaları veya bu kuruluşların ortak olduğu kuruluşlar TMGDK olarak yetkilendirilemezler.Bu kuruluşlar TMGD hizmeti veremezler. Bir firmanın yetkili bir kuruluş olup ol­madığını kontrol etmek için www. turkiye.gov.tr web sitesinden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş­me Bakanlığı başlığı altında; Firma Işlemleri; Firma Sorgulama kısmı-na gelinerek belge türü sekmesin­de TMGDK seçilip sorgulanabilir. Bunun yanında www.tmkt.gov.tr adresinden yetkilendirilmiş kuru­luşlar listesine bakabilirler.

Şirketlerin yanılgıya düştüğü bir başka konu ise tehlikeli madde taşımacılığı yapmadığı sürece bu kapsama girmeyeceğini düşünme­sidir. Hâlbuki daha önce tanımda da belirtildiği gibi, şirketler; amba­lajlanması, yüklenmesi, doldurul­ması, boşaltılması gibi işlemlerin herhangi bir aşamasında bulunu­yorsa bu kapsama girebilmektedir­ler.

Bu sektörle ilgili genel bilgilerin yanı sıra, tehlikeli maddeler neler­dir, hangi maddeler bu gruba girer sorusunun yanıtına gelecek olur­sak bu maddeler; Patlayıcı Mad­deler ve Nesneler, Gazlar, Alevle­nir Sıvılar ve Katılar, Yükseltgen Maddeler, Organik Peroksitler, Zehirli Maddeler, Bulaşıcı Mad­deler, Radyoaktif Malzemeler ve Aşındırıcı Maddeler gibi çeşitli alt başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Firmalar bu gruplara girebileceği­ni düşündüğü maddelerle iştigal ediyorsa, en kısa sürede bizden veya bizim gibi Ulaştırma Bakan­lığı tarafından yetkilendirilmiş di­ğer TMGD kuruluşlarından danış­manlık hizmeti almaları gereklidir. Işletmeler yapılacak incelemeler sonunda Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Muafiyeti, Tehlikeli Mad­de Güvenlik Danışmanı Muafiyeti alabilmektedir. Bu durumda işlet­me ile ilgili muafiyet raporu hazır­lanması gerekmektedir.

Firmalar bu hizmeti alarak oluşa­bilecek kazalar için önlem almış olmanın yanı sıra, yapılmakta olan bakanlık denetimlerinin de rahat­lıkla üstesinden gelmiş olacaklar­dır. Bakanlık, Avrupa Birliği ile uyumun bir an önce sağlanması için “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları” tara­fından alınacak hizmetlerin yerine getirilmemesi durumunda tüm bu kanun ve yönetmelikler çerçeve­sinde, işletmelere kesilebilecek bazı cezalar belirlemiştir. Bu ce­zalar 61 TL den başlayıp, 89 bin TEye kadar çıkabilmektedir. 2018 yılı için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurmama cezası 3,584 TL, Tehlikeli Madde Faali­yet Belgesi almamanın cezası 1,380 TL’dir. Bizce, şirketler için ciddi sorun oluşturabilecek yaptırım­lardan biri de, yük taşıyan araçlarınızın, ADR kurallarına uyum­daki eksiklikler nedeniyle taşıtın, güvenli bir alana park ettirilip ve taşımanın devamına izin verilme­mesidir. Bu gibi hesaplanamayan durumlar şirketler için üretim ve itibar kaybı gibi büyük riskler ta­şımaktadır.

Bu cezaların yanı sıra Bakanlık denetimlerinde ceza puanı alarak belli bir ceza puanına ulaşan iş­letmelerin Tehlikeli Maddelerle İştigalleri yasaklanır yani işlerini yapamaz duruma gelebilirler.

Son olarak, hangi sektörlerin bu kapsama girdiğiyle ilgili genel bir tablo çizmenin de faydalı olacağı­na inanıyorum.

 • Kimya Sektörü
 • Boya Sektörü
 • Tekstil ve Deri Sektörü
 • Kozmetik Sektörü
 • Ambalaj ve Baskı Sektörü
 • Inşaat Sektörü
 • Doğal Taş ve Madencilik Sektörü
 • Enerji Sektörü
 • Gemi ve Denizcilik Sektörü
 • Lojistik ve Depolama Sektörü
 • Ziraat ve Tarım Sektörü
 • Akaryakıt ve Taşımacılık Sek­törü
 • Ambalaj ve Baskı Sektörü
 • Perakende Sektörü
 • Patlayıcı Madde Sektörü
 • Hastaneler ve Sağlık Sektörü örnek olarak gösterilebilir.

Ülkemizin Avrupa Birliği ile uyum kurallarını ne kadar çok önemsediğini göze alırsak Teh­likeli madde taşıma kuralları­na verilecek dikkatin giderek önemli bir boyut kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Biz de Avrupa TMGD olarak tüm Türkiye’de oluşturmaya devam ettiğimiz şube ağımız ve uzman kadromuzla, ihtiyaç du­yan bütün şirketlere destek ver­meye her zaman hazırız.

Detaylı bilgi için www.avrupat­mgd.com adresinden bizi ziya­ret edebilirsiniz.

 

KAYNAK : İOSB Haber