Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,72 / Satış: 5,74
€ EURO → Alış: 6,30 / Satış: 6,32

TEOG Sonrası İyi Okul ve Mesleki Eğitim

admin
admin
  • 03.05.2018
  • 1.140 kez okundu

Erol DEMİR
Bakırköy ilçe Mili Eğitim Şube Müdürü

Aynı tür okullar için mesela Anadolu Liseleri için ülkenin
tümünde öğretim programı aynıdır. Ders kitapları ve içerikleri aynıdır. Aynı ilçe içindeki aynı tür liseler için; binalar aynıysa,
öğretmenler özel seçilmiyorsa, öğretim programı aynıysa geriye bir tek farklı olan öğrenci kalmıyor mu?

 

 

 

 

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi (TEOG) öncesinde kaç model vardı? Bu kaçıncı deği­şiklik, neden sürekli değişiyor gibi kısır tartışmalara girmeden şu an mevcut durum neydi ve yeni deği­şiklik sonrası ne olabilir’i yazmaya çalışacağım. Mevcut sistemle öğ­rencilerin hangi liseye gidebilece­ği belirleniyorsa özellikle liseler üzerine odaklanarak bazı tespitler yapalım.

Milli Eğitim Bakanlığı lise bi­nalarını yaptırırken bazılarını ka­liteli bazılarını kalitesiz yaptırmı­yor. Hepsi de betonarme sağlam yapılar, standart sınıflar, laboratu­var gibi temel birimler ve donatı­larla açılmaktadır. Uzun zamandır öğretmenler görev yapacağı okul­ları kendisi belirliyor. Bilgisayar başına geçip branşında norm ve ihtiyaç olan istediği herhangi bir okulu işaretleyip bakanlıkça yö­netilen aynı anda bir yazılımla yer değiştirebiliyor. Aynı tür okullar için mesela Anadolu Liseleri için ülkenin tümünde öğretim progra­mı aynıdır. Ders kitapları ve içe­rikleri aynıdır. Aynı ilçe içindeki aynı tür liseler için; binalar aynıy­sa, öğretmenler özel seçilmiyorsa, öğretim programı aynıysa geriye bir tek farklı olan öğrenci kalmı­yor mu?

 

Şimdi gelelim kaliteli başa­rılı okul hangisidir? Taban ve tavan puanı nasıl belirleniyor? Talep neden hep puanı yüksek olan okullara oluyor? En iyi en başarılı okul bana göre şehir ef sanesidir. İlçenin en eski ve ilk açılan Anadolu liselerinin pu­anları talep çokluğu sebebiyle genellikle hep yüksektir. Okula başvuran öğrencileri yerleştirme puanlarına göre sıralarsınız ala­cağınız sayıda öğrencinin altını çizersiniz. Başvuran en yüksek puanlı öğrenci puanı o okulun tavan puanı, en son giren öğren­ci puanı da o okulun taban pu­anını oluşturur. Peki, bu okula dört sınıf değil sekiz sınıf öğrenci kaydedebilecek olsak puanlar ne olur? Düşer. Bu sefer okul başa­rısız ve kalitesiz mi olur? Hayır. En başarılı ve kaliteli kabul gitti­ğiniz bir okulun tüm öğrencile­rini alalım aynı ilçenin başarısı diğerlerine göre en düşük oldu­ğunu düşündüğümüz okulla yer değiştirdim Acaba sonuç değişir mi? Bana göre çok fazla değişmez. Veli ve öğrenciler aslında tercih edeceği lisenin mezunlarının yüzde kaçımn lisansta hangi üniversitelere bölümlere yerleştiğiyle çok ilgilenmiyor. Geçen yıl bu okulun tavan ve taban puanı kaçmış hangi yüzdelik dilimle öğrenci almış diye bakıyor ve kendi çocuğunun puanıyla kıyaslıyor. Hatta çocuğunun puanı evinin yakınındaki lisenin tavan puanından on puan fazlaysa puanı ziyan olmasın diye ilçesinin öbür ucundaki hatta başka ilçedeki okulu tercih ediyor. Bu ne kadar yanlış bir bakış açısı, yorum ve tercihtir. Şimdi uzaktaki gittiği okul ve eğitimi kaliteli evin yanındaki kötü mü oluyor? En iyi okul eve en yakın olan okuldur.
İlçenin en başarılı Anadolu lisesini ele alıp, soralım. Bu okulda diğer okullarda olmayan ne var, diğer okullarda yapılmayan farklı ve iyi ne gibi eğitim öğretim uygulamaları yapılıyor ki okulun giriş puanı yüksek ve halk arasında kaliteli ve başarılı okul oluyor. Kayda değer çok önemli farkların bulunmadığını düşünüyorum. En başarılı öğrencileri ve çocuklarıyla ilgili velilerin bulunduğu okuldan güzel sonuçların çıkması dışında başka ne beklenebilir ki. Liseye

okul­lara gitmek için servis ve yemek ücreti ödeyen velilerin sürekli ço­cuklarının güvenlik endişesi içinde kalmasını ve öğrencinin dinlenece­ği, çeşitli sosyal kültürel aktiviteler yapabileceği zamanı, yollarda ge­çirmesinin mantıklı hiçbir açıkla­ması olmadığı görülmektedir. Bu anlamsız hareketliliğin bitirilmesi gerekmekteydi.

Fen lisesi, Sosyal Bilimler Lise­si, Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Li­sesi öğrencilerinin tümünün aynı sistemle öğrenci alması gerekmi­yor. Ülke genelinde belli sayıdaki okullarda okumak isteyen ve orta-okul akademik başarı notları 85 ve üzeri olan öğrencilerin girebileceği sınav devam etmelidir. Yerleştir­me puanı hesabında okulun öğret­meninin etki oranı değiştirilebilir. Geri kalan öğrencilerin ortaokulda mesleki rehberlik ve yönlendirme kullanılarak evine en yakın okulda okuması bana göre uygundur. İçle­rinden isteyenler meslek lisesi yada imam hatip liselerini tercih edebi­lirler.

Devlet olarak yasayla her va­tandaşın çocuğunu 12 yıl zorunlu eğitimden geçirme gibi bir görevi üstlenmiş olan Bakanlığın bazı ço­cukların TEOG sonrası yerleştirme puanı düşük diyerek ikamet ettiği ilçe içinde hiçbir okula yerleştire­meyen, onu ilçe dışı tercih yapma­ya mecbur bırakan ve sonunda açık öğretime kaydeden sistemi, iyi bir sistem değildir. Bu açıkça altyapısı hazır olmadan zorunlu 12 yıla ge­çişin sonucudur. Öğrencinin puanı, evine en yakın herhangi bir lisenin taban puanından bir puan az ise orada okuma hakkı ve imkanı olmuyor. Öyleyse talep ve zorun­luluk olan yerlerde eve en yakın birkaç okulu ikili eğitime geçirmek suretiyle derslik sorunu basitçe çö­zümlenebilir. Durum böyle iken, eve yakın lisenin sabah dokuzda açılıp öğleden sonra üçte kapan­ması bana çok mantıklı gelmiyor.

Sonuçta; adrese yakın okul, ba­şarılı öğrencinin bir kısmının isteğe bağlı sınavlara girmesi, akademik ve sosyal gelişimin takip edildiği mesleki rehberlik ve yönlendirme­nin etkin olduğu üçlü bir sistemle öğrenciler liselere yerleştirilebilir. Çocukları puanı baz alarak zorunlu uzakta okutmak yerine yakın okul içerisinde seviye sınıfları oluşturu­labilir. Şu an uygulanan sistem se­viye okulları değil mi? Bu yeni du­rum sonucunda meslek liselerine talep nasıl olur? Azalır mı, çoğalır mı? Mesleki eğitimin asıl meselesi TEOG değil ki. Geçmişte katsayı olmadığı gibi. Şu anda katsayı so­runu yok. Meslek lisesi mezunla­rının ne kadarı üniversiteye yerleşebiliyor? Ne kadarı me­zun olduğunda alanında işe girebiliyor? Meslek liselerin­de, lise ikinci sınıfa geçişte de mesleği belirlerken de akade­mik başarıyı esas alan şu an ki modelin sonucunda sektörün, beklediği yeterlilikleri karşıla­masını bekleyemeyiz.

Kimse çocukların hakkı yeniyor gibi hamasi cümle­ler kurmasın. Okul başansı iyi öğrenci her sistemde başa­rır. Birbirinden farkı olmayan okullar için öğrencinin evine yakın olanda okuması kimsenin hakkını yedirmez. Okulu önceleyen bunun dışında ila­ve kurslara, etütlere ve özel derse ihtiyaç bırakmayan, öğ­rencileri yormayan, velileri ekonomik sıkıntıya sokmayan sistem iyidir. Hepimiz notları konuşup tanışıyoruz. Kimse bu çocuklar mutlu mu? Hangi sistemle çocuklar daha neşe içinde okulu ve eğitimi seve­rek okur? Bunun için neler yapmalıyız? Mesleki teknik eği­tim için bunun nasıl başanlabi­leceği konusunda uygulanabi­lir, ekonomik, basit, süreçteki herkesi mutlu eden mucize formülüm var ama bu yazıya sığmaz.