Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 6,74 / Satış: 6,77
€ EURO → Alış: 7,56 / Satış: 7,59

Türkiye Ekonomisinin Lokomotifi Sanayidir

Türkiye Ekonomisinin Lokomotifi Sanayidir
  • 09.01.2017
  • 942 kez okundu

Türkiye, son 14 yılda, hayatın hemen her alanında çok büyük ilerlemeler kaydetti. Özellikle ekonomik alanda büyük başarılara imza attık. Birçok göstergede daha önce hiç görmediğimiz rakamları yakaladık, rekorlar kırdık. Milli gelirimizin, ihracatımızın, istihdamın çok hızlı bir şekilde arttığına şahit olduk. Türkiye ekonomisi, 2003-2015 döneminde yıllık ortalama yüzde 5 civarında bir büyüme gösterdi.

Büyümeyi sadece rakam düzeyinde incelemenin yanlış olduğunu elbette biliyoruz. Önemli olan büyümenin sıhhatidir. Maliyetinin ne olduğunu dikkate almadan gerçekleştirdiğiniz bir büyüme,  orta ve uzun vadede karşınıza bir problem olarak çıkar. Mesela biz, ekonomi yönetimi olarak, tüketimi ve ithalatı körükleyerek, kamu yatırımlarını şişirerek çok daha hızlı büyüme rakamlarına ulaşabiliriz. Ancak bunun bize maliyeti yüksek bütçe açığı ve yüksek cari açık olur.

Türkiye’nin sıhhatli, kaliteli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesi, üretim ve ihracat yoluyla mümkündür. Bizim 14 yıldır yaptığımız budur. Bundan sonra yapacağımız da budur. Türkiye’yi özel sektör eliyle, özel sektörün yapacağı yatırım, üretim ve ihracatla büyüteceğiz.

‘Türkiye ekonomisinin lokomotifi sanayidir’ derken, işte bunu kast ediyoruz. Ancak büyümenin niteliğinde olduğu gibi, sanayi üretiminin niteliği de önem taşıyor. Nasıl bir sanayi üretimi hedeflediğimizi iyi tespit etmemiz gerekiyor. Biz Bakanlık olarak, “Üç Y” diye formüle ettiğimiz Yeşil, Yenilikçi ve Yerli üretimi hedefliyoruz. Sanayimizin yapısal dönüşümünü bu üç eksende gerçekleştirmek istiyoruz. Yeşil üretimi de, en az yerli ve yenilikçi üretim kadar önemsiyoruz. Yeşil üretim derken, insana, diğer canlılara ve tabiata zarar vermeyen bir sanayi üretimini kast ediyoruz.

Kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Bugün üretim yapacağız diye bilinçsizce tükettiğimiz kaynaklara yarın ihtiyaç duyacağımızı aklımızda tutmalıyız. Bunu hem ahlaki bir ödev olarak hem de aklın bir gereği olarak yerine getirmeliyiz. Bizim geleneğimizde, bir nehirden abdest alırken dahi suyu israf etmemek anlayışı vardır.

Çevrenin korunması, tabiatla barışık bir kalkınma modeli geliştirmenin maliyetli bir iş olduğunu biliyoruz. OSB’leri, Sanayi sitelerini, kümelenme çalışmalarını bu açıdan çok önemsiyoruz. Zira bu yapılarda, altyapıyla ilgili sorunlara ortak çözümler geliştirebiliyoruz.  Mesela bir arıtma tesisini firmaların tek tek yapmaları mümkün değil. Ancak bir OSB’de bu sorunu çok daha verimli ve kaliteli bir şekilde çözebiliyoruz. OSB’lerin ve sanayicilerimizin de bu konularda daha bilinçli hale gelmelerini çok değerli buluyoruz. Bu açıdan OSTİM bünyesinde oluşturulan Yenilebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’nin örnek bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kümenin Bakanlığımızın Kümelenme Destek Programı’nın 2’inci çağrı dönemi için bir başvurusu da var. Değerlendirme sürecimiz devam ediyor. Zaman içinde, bu bölgenin çevre dostu enerji ve enerji depolama, döngü ekonomisi, sürdürülebilir su yönetimi, sürdürülebilir hareketlilik,  kaynak ve malzeme verimliliği ile enerji verimliliği gibi alanlarda önemli çıktılar oluşturacağına inanıyorum.

Gelişmiş ülkelerde, enerji alanında faaliyet gösteren çok başarılı kümeler bulunuyor. Örnek verilecek olursa Avrupa’nın enerji üssü olarak anılan CLEAN (eski adıyla Kopenhag temiz teknoloji kümesi), lider firmaların yer aldığı, bünyesindeki enerji uzmanları ile simülasyon ortamları, sayesinde birçok başarıya imza atmış ve rüzgar enerjisinde Danimarka’yı küresel lider olma noktasına taşımış bir kümedir. Başarısını yüz yılı aşkındır gerçekleştirilen araştırma alt yapılarına bağlayan küme, ülkenin elektrik tüketiminin %20’sini rüzgar enerjisiyle karşılamaktadır. Açık denizlerdeki türbinlerin %90’ı Danimarka kökenli veya Danimarka bileşenlerine sahiptir. Söz konusu Danimarka kökenli firmalar, dünya rüzgar türbini pazarının %20’sini oluşturmaktadır. CLEAN temiz teknoloji kümesi, sadece rüzgâr enerjisine yönelik başarılarla kalmayıp biyoenerji, enerji altyapıları, merkezi ısıtma, akıllı bina ve akıllı şebekeler konularında da küresel anlamda lider konumlar yakalamaktadır. Benzer örnekleri Türkiye’de de oluşturmayı hedefliyoruz.

Şu hususu çok önemsiyorum. İlk bakışta maliyetli görünen çevre yatırımları, orta ve uzun vadede hepimize menfaat sağlayacaktır. Zira bu şekilde sürdürülebilir büyüme sağlanacaktır. Bu noktada şunu da hatırlamakta fayda var: Zaman ilerledikçe, özellikle gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler, çok daha bilinçli tercihlerle hareket ediyorlar. Dolayısıyla çevreye duyarlı üretim yapan, çevre dostu ürünler geliştiren firmalar, bunu bir rekabet gücüne dönüştürebiliyorlar. Mesela Almanya veya Norveç gibi ülkelere, su ve elektrikten önemli oranda tasarruf etmeyen bir beyaz eşyayı ihraç etme şansınız yoktur. Yine otomotiv gibi stratejik sektörlerin geleceğine çevre dostu modellerin damga vuracaklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla çevre dostu ürün ve üretim sistemleri geliştirmek, sanayimizin rekabet gücü açısından da çok büyük bir önem taşıyor.

Bakanlık olarak, çevre dostu bir üretim altyapısını oluşturmak için çok büyük bir gayret gösteriyoruz. OSB’ler ve sanayi siteleri kurmanın dışında da nokta atışı diyebileceğimiz çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, TÜBİTAK-MAM Çevre Enstitüsünü, “Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü” olarak yeniden yapılandırdık. Bu enstitü temiz üretim uygulamalarını ve teknolojilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütüyor. Ülkemizin sanayi politikalarında önemli bir yer tuttuğunu düşündüğümüz “Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı Belgesi” de bir süre uygulamaya girdi. Bu eylem planının dört ana bileşeninden birini de yine sürdürülebilir üretim başlığı oluşturmaktadır.

Kaynakları verimli kullanmak denince, Türkiye’deki en ciddi konunun enerji olduğunu düşünüyorum. Türkiye, dünyada enerji ihtiyacı en hızlı artan ülkelerden birisidir. Ancak ne yazık ki enerjide dışa bağımlıyız. En önemli sorunlarımızdan biri olan cari açığımızın temelinde de enerji ithalatı yer alıyor.

Enerji konusunu hem üretim hem de tüketim açısından incelemek gerekiyor. Hükümetimiz, hem enerji üretimini artırmak hem de enerjinin daha erimli tüketilmesini sağlamak için çok önemli çalışmalar yapıyor. Biz de özellikle sanayide enerji verimliliğini artırmaya yoğunlaşmış durumdayız.

Enerji maliyetlerinden hepimiz şikayetçiyiz. Sanayicimiz de şikayetçi. Ancak birçok sanayi tesisinin çeşitli nedenlerle enerjiyi verimli kullanmadığı da bir gerçektir. Ülkemizde enerji yoğunluğu, OECD ülkelerinin yaklaşık 1,5 katı. Yani birim mal veya hizmet üretmek için OECD ülkelerinde kullanılanın 1,5 katı daha fazla enerji harcıyoruz. Sanayide kullanılan enerjinin yaklaşık yarısı demir çelik, çimento, cam, seramik, petrokimya ve gübre sektörlerinde tüketiliyor. Bu durum, bu önemli sektörlerde katma değerimizin düşmesine sebep oluyor.

Birçok sanayi tesisimizde kullanılan elektrik motorlarının çok eski olduğunu görüyoruz. Bazı fabrikalarımızda 50 yılın bile üstünde olan motorlar kullanılıyor. Bakanlık olarak, sanayimizdeki verimsiz enerji motorlarını verimlileriyle değiştirmek için bir program başlattık. Bu kapsamda, verimsiz elektrik motorlarını verimli olanlarla değiştirecek KOBİ’lerimize, KOSGEB tarafından kredi faiz desteği sağlayacağız. Bu programla ilgili Kayseri’de bir pilot uygulama yürütüyoruz. Pilot uygulamada tespit ettiğimiz sıkıntıları çözeceğiz ve daha sonra bu programı diğer şehirlerimizde de uygulayacağız. Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığı düşünüldüğünde bu programın önemi daha iyi anlaşılabilir.

Elektrik üretimi tarafına baktığımızda da Türkiye’de çok ciddi bir yatırım süreci yaşandığını görüyoruz. Özellikle nükleer, rüzgar ve güneş gibi yeni teknolojileri de hızla devreye alıyoruz. Mesela Karapınar’da, dev güneş panelleri kuruyoruz. Adeta uçsuz bucaksız güneş paneli tarlaları olacak. 2023’e kadar, ülkemizde enerji sektöründe 100 milyar dolara yakın bir yatırım gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yatırımlar yapılırken, yerli teknolojiler geliştirmek çok büyük önem taşıyor. TÜBİTAK’a yerli enerji teknolojileri geliştirme görevi verdik. Yine TÜBİTAK’ın ‘Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı’nda enerjiyi öncelikli alanlardan biri olarak belirledik. Enerji yatırımlarında yerli teknoloji kullanılması ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Mesela nükleer santraller yaparken, sürecin sonunda, bu teknolojiyi de ülkemize muhakkak transfer etmeliyiz. Zaten bu ihaleleri hazırlarken yerlilik oranını da dikkate alıyoruz. Böylece firmalarımıza bir beceri kazandırmaya çalışıyoruz.

Başta enerji olmak üzere kaynaklarımızı verimli kullanma konusunda çok büyük bir kararlılık içindeyiz. Bu süreci öyle doğru yöneteceğiz ki, yeşil üretim, Türk sanayicisinin ayırt edici özelliklerinden biri olacak. Bu bize, ciddi bir rekabet gücü kazandıracak. Çevre dostu ürünler ve üretim süreçleri geliştirerek, hem kendi ihtiyaçlarımızı yerli üretimle karşılayacağız hem de ihracat potansiyelimizi artıracağız.

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla ama açıklayamazsın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te...