Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,66 / Satış: 5,69
€ EURO → Alış: 6,28 / Satış: 6,31

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ ile Röportajımız

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet BÜYÜKEKŞİ ile Röportajımız
  • 02.06.2016
  • 735 kez okundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi; Türkiye ihracatının özel sektör kanadının en üst örgütü olarak ihracatçıları yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, İhracatçı Birlikleri arasında koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak, İhracat hedef ve politikalarının belirlenmesi çalışmalarında yer almak; belirlenen ihracat hedefine ulaşılması yönünde çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak, Dış ticaretle doğrudan veya dolaylı ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon halinde çalışmalar yapmak ve yürütülen çalışmalara katkıda bulunmak gibi görevleri üstlenmiştir. İhracat ülkemizin önemli gelir kalemlerinden biridir. Bu konuda üreticinin elini güçlendirmek ve rekabet koşullarını iyileştirmek için neler yapılabilir? Kamusal destekler ihracat potansiyeline nasıl etki eder? Üreticiye düşen görev nedir?

Merak edilen tüm hususları TİM BaşkanıMehmet BÜYÜKEKŞİ’ye sorduk.

İkitelli OSB Haber: Sayın Mehmet BÜYÜKEKŞİ, ihracatın Türkiye’de kalkınma ve büyümeye yüksek oranda etkisi olduğunu biliyoruz. Son yıllarda dünya ülkelerinin özellikle de Türkiye’nin İhracat ağını oluşturan ülkeler açısından bakıldığında ekonominin seyri pek de iç açıcı değil. İhracatta dünya ülkeleriyle beraber yaşanan genel sorunu neye bağlıyorsunuz?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: Türkiye ekonomisinin 2014 yılı genelinde GSYH’den kaydettiği yüzde 2,9’luk büyümeye net ihracat 1,8 puanlık katkı verdi. Ülke ekonomimizin büyümesine ihracatımızla yine çok büyük katkı sağladık. Türkiye’nin bölgesinde gerçekleşen ve yoğunluğunu artarak hissettiren jeopolitik gerginlikler ile karşılaştığı engeller, AB genelinde yaşanan durgunluk ve gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden finansal istikrarsızlıklara rağmen net ihracatın büyümeye olan katkısını oldukça önemli buluyoruz.

2015 yılının ilk yarısında da küresel ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini, büyüme ve küresel talebe katkıda ibrenin son 6 yıllık dönem süresince devam eden trendin tersine tekrar gelişmiş ülkelere doğru kaydığını görüyoruz. Dünya Bankası en son büyüme beklentilerine göre, ABD’nin yüzde 2,7, AB’nin ise yüzde 1,5 oranında büyümesi bekleniyor. Özellikle en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa’daki toparlanma ihracatımız için beklentilerimizi güçlendiriyor. Bununla birlikte dünya ticaretinin 2015 yılında daraldığını görüyoruz. Dünya mal ticareti 2015’in yılının ilk yarısında yüzde 10 geriledi. Bunun en büyük sebebi ise doların tüm dünya para birimleri karşısında FED’in faiz artırım süreci ile birlikte değer kazanması ve emtia fiyatlarındaki düşüşün birim fiyatları aşağıya çekmesidir. Özellikle metal fiyatları ile altın başta olmak üzere kıymetli maden fiyatlarında gerileme daha çok hissediliyor. Örneğin, Brent Petrol’un fiyatı son 12 ayda %50, çeliğin %67, nikelin %40, altının fiyatı ise %16 geriledi. Düşen emtia fiyatları, birim fiyatları da aşağıya çekiyor. İşte bu yüzden ihracatçılarımız aynı ürünü daha düşük fiyata satmak zorunda kalıyor.

İkitelli OSB Haber: Sayın BÜYÜKEKŞİ, sorunların belirlenmesinin yanı sıra sorunlara karşı önlemlerin geliştirilmesi de önem arz ediyor. Türkiye büyük hedefleri olan bir ülke. Özellikle 2023 hedeflerinin aksamaması için alınacak önlemler ve atılacak adımlar hakkında neler söylemek istersiniz?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: 2023 hedefine giden yolda hem küresel gelişmelerin hem de iç dinamiklerin iyi analiz edilmesi ve dış ticaretimizdeki olası etkilerine yönelik tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu kapsamda, küresel ticarette 2015 yılının en önemli etkisinin gerek emtia fiyatlarındaki gerekse de Euro-Dolar paritesindeki öngörüleri aşan düşüşlerin olduğunu söylemek mümkün. İhracatçılarımızın ihraç birim fiyatlarına ciddi baskı oluşturan bu ani kur ve parite değişimlerinden etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğini her fırsatta dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın türev enstrümanlardan ve hedge işlemlerinden daha etkin şekilde faydalanmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Tüm dünyada da ticareti canlandırmaya yönelik önlemlerin alındığı bir dönemden geçiyoruz. Serbest ticaret anlaşmaları başta olmak üzere ikili ticaret anlaşmalarının dış ticarete olan pozitif etkileri giderek artıyor. 71 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizler de kapalı ve potansiyel taşıyan pazarların kapılarını zorluyoruz.

Küresel gelişmelerin yanında kendi iç dinamiklerimiz açısından baktığımızda Türkiye’nin oldukça çetin şartlara sahip global rekabet ortamı içerisinde 2023 hedefleri yolunda emin adımlarla devam etmesi için ihracatımızın yüksek katma-değerli ürünlere dönüşümünü hızlandırmak ve ihracatımızda ileri teknolojinin ağırlığını yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de Türkiye’deki tüm sektörlerin ve firmalarımızın inovasyona, Ar-Ge’ye, tasarıma ve markalaşmaya çok daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Bu yatırımlar için öncelikli koşul ise Türkiye’nin gündeminin bir an önce tamamen ekonomik istikrara odaklanmasıdır.

İkitelli OSB Haber: Seçim öncesi ve seçim sonrası yaşanan belirsizliklerin ekonomimize etkileri nelerdir? Dolar karşısında gösterilen hassasiyet Türk iş adamlarını nasıl etkiledi? Durumu avantaja dönüştürebilen oldu mu?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir büyüme için önem arz eden ekonomik reformları hızlı ve kararlı bir şekilde hayata geçirecek güçlü bir hükümetin en kısa zamanda kurulmasını ve “ihracat odaklı büyüme modeli” kurgulanmasını bekliyoruz. Türkiye’de tesis edilen istikrar ortamının ve uzun vadeli vizyonun temellerinin sarsılmaması bu açıdan hayati önem taşıyor.

İkitelli OSB Haber: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi çok sayıda KOBİ’yi bünyesinde barındıran ve istihdam rakamları açısından da ilk sırada yer alan bir OSB. Ülkemize sağladığı katma değer için GAP’tan sonraki en büyük proje diyebiliriz. Deneyimleriniz ve ortaya çıkan rakamlara göre İkitelli Organize Sanayi Bölgesini değerlendirmenizi rica edebilir miyiz?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: Geçtiğimiz yıl detaylı bir çalışma sonucunda “Türkiye’de Sanayinin ve Sanayiciliğin Yeniden Desteklenmesi ve Geliştirilmesi” konulu bir rapor hazırladık. Buradan çıkan sonuca göre organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisinin gelişmesinde çok önemli olduğunu gördük. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi de gerek konumu ve kapasitesi gerekse de sektörel çeşitliliği ile sağladığı katma değer açısından gerek İstanbul gerekse de Türkiye için ayrı bir öneme sahip.

İkitelli OSB Haber: İkitelli OSB sektörel farklılıklar bakımından çok renkli bir profile sahip. Ancak ihracat ve ileri teknoloji kullanımı noktasında sorun var diyebiliriz. Sanayi ve sanayicinin mevcut durumu için neler söylemek istersiniz?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: İkitelli OSB otomotivden, kimyaya, deri ve tekstilden mobilyaya kadar çok farklı sektörleri bünyesinde barındırıyor. Türk sanayisinde genel olarak ileri teknoloji kullanımında eksikliklerimiz bulunuyor. İkitelli OSB’de bu noktada güzel gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin ICT yani Bilişim ve Telekomunikasyon Teknolojileri alanında ilk ve tek Living Lab (yaşam laboratuvarı) olan Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde girişimciler fikirlerini hayata geçirme şansına sahip oluyor. İleri teknoloji kullanımını artıran bu gibi gelişmelerin ülkemizin diğer organize sanayi bölgelerine örnek teşkil etmesini temenni ediyorum.

İkitelli OSB Haber: Sanayinin AR-Ge, İnovasyon yatırımlarını önemsemesi gerektiğini biliyoruz. Sanayi bölgelerinde açılan Teknoparklar mevcut duruma katkı sunabilecek gibi görünüyor fakat yeterli düzeyde bir gelişme gözlemlenemiyor. Bu durumu neye bağlıyorsunuz? Buradan hareketle Türkiye’de AR-GE ve İnovasyona ayrılan yatırım payı için neler söyleyebilirsiniz?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: Türk sanayi sektörlerinde yatırım teşvikleri orta-düşük teknolojide yoğunlaşıyor. Buna göre teşviklerde düşük ve orta-düşük teknolojinin payı yüzde 72 iken, orta yüksek teknolojinin payı yüzde 22, yüksek teknolojinin payı ise sadece yüzde 5 düzeyindedir. Bu durumu değiştirmek için bildiğiniz gibi yeni bir teşvik paketi açıklandı. Söz konusu paket ile yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilmesi, ileri teknoloji sınıfında yer alan yatırımların öncelikli yatırımlar kapsamına alınması ve 5. bölge desteklerinden yararlandırılması sağlandı. İleri teknoloji üreten sanayicilerimize sağlanan bu avantajların önümüzdeki dönemde olumlu etkilerini göreceğimize inanıyorum.

İkitelli OSB Haber: Bölgemizde Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde Yıldız Teknopark açıldı. Teknopark’lar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İnovasyon ve Teknoloji Merkezleri (Başakşehir Living Lab bölgemizde açıldı ve Türkiye’de ilk.) üreticilerin ihracat payını arttırmak için ne kadar önemlidir? Bu kurumlar Türk sanayisine bir ‘Silikon Vadisi’ oluşturmaya katkı sağlar mı?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: Başakşehir Rehberlik Araştırma Merkezi BLL’yi bilişim teknolojileri ve tasarım konulu ürün ve hizmetlerin halkımıza doğrudan sunulması ve deneyimlemesi açısından çok önemli bir proje olarak görüyorum.

Bilişim teknolojileri ve tasarım alanlarında proje sahiplerinin, onay almaları durumunda, Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’nde kendilerine yer tahsis edilmesi ve bu laboratuvardaki imkanlardan yararlanılabilmesi özellikle KOBİ’lerimiz için çok önemli bir adım. Yine, kuluçka merkezi fikrinin de toplumun teknolojiye adapte olmasının sağlanması açısından çok değerli bir aşama olarak değerlendiriyorum. Vatandaşlarımıza yönelik bu tür imkanların sunulması, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji alanlarında bir farkındalık oluşturması, bilgi ve deneyimleme kolaylığı sağlaması ülkemizin geleceğine yönelik çok ciddi yatırımlardır. Bu katkılarından dolayı şahsım ve TİM adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

İkitelli OSB Haber: Ülkemizin tarihi ve köklü geçmişi, genç nüfusu bir çok dünya ülkesi içinde avantaj sağlayan koşullar olarak değerlendirilebilir. Yabancı yatırımcıya kapılarımızı açarken ve yatırım fırsatları sunarken ülkemizdeki yatırımcıyı nasıl harekete geçirebiliriz?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: İleri teknoloji yatırımına yönelik ülkemizde ciddi bir potansiyel var.  Son dönemde yeni yatırımcıya sunulan vergi indirimleri ve ileri teknoloji yatırımlarına daha fazla destek verilmesi bunu gösteriyor. Ancak sunulan bu desteklerin Türk sanayicileri açısından bilinirliğinin artırılması ve sürecin hızlandırılarak bürokrasinin azaltılması gerekiyor.

İkitelli OSB Haber: Ülkemiz sektörel yatırımlar bakımından eşit standartlarda ilerlemiyor. Örneğin; inşaat sektörü rağbet gören bir konumda. Farklı sektörlere yönelmek istemeyen yatırımcılar için nasıl bir politika izlenmeli? Bu ülkenin ileri teknoloji ile üretilecek ürünlere de ihtiyacı var. Üretirken ithal yan ürünlerle büyümek zor olsa gerek.

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: Sanayinin milli gelir içindeki payı 2000’den bu yana geriliyor. Keza gerek faaliyet karlılığı, gerekse de öz sermaye getirisi hemen hemen en düşük sektörün imalat sanayii olduğu görülüyor. En yüksek faaliyet karlılığı ise gayrimenkulde iken imalat sanayii faaliyet karlılığında 10. sırada, öz sermaye karlılığı ise oldukça düşük. Sanayici yatırımından geri dönüş alamıyor, dolayısıyla yeni yatırıma gitmiyor. Bu anlamda Türkiye’de sanayiciliğin desteklenmesini hayati buluyoruz. İmalat sanayiinde atılım yapan rakip ülkelerin temel olarak 4 ana sektörde düzenlemeler yaptığını görüyoruz. Bu 4 sektör; telekomünikasyon ve iletişim, bilgi teknolojileri, ecza ve ilaç endüstrisi ile havacılık-uzay sanayii gibi son derece yüksek katma-değerli sektörler. Söz konusu ülkelerin son yıllarda yüksek katma değerli sektörlere önemli teşvikler verdiklerini ve vergi indirimlerinde bulunduğunu görüyoruz. Bu anlamda, Nisan ayında Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan ve yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilmesi, ileri teknoloji sınıfında yer alan yatırımların öncelikli yatırımlar kapsamına alınması ve 5. bölge desteklerinden yararlandırılması, tasarım merkezlerinin Ar-Ge merkezleri gibi desteklenmesi, yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indiriminin gelmesi gibi maddeleri içeren “İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi”ni oldukça önemli buluyoruz. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler de, Türkiye’nin inovasyona, Ar-Ge’ye, tasarıma ve markalaşmaya yönelerek, ihracatının katma değerini arttırmasının önemini bir kere daha ortaya koyuyor. Kurulacak yeni hükümetten de beklentilerimiz yine bu doğrultudadır.

İkitelli OSB Haber: TİM bünyesinde hazırlanan İnovasyon Yarışmaları dikkat çekici projelerin ortaya çıkmasına destek oluyor. 2014 İnovasyon Yarışmasında İkitelli OSB olarak bizimde işbirliği içinde olduğumuz bir çalışmayla başarılı projeleri belirleme imkânı bulduk. Gördük ki; genç ve nitelikli bireyler gerçekten çözüm üretici ve sorun giderici yeni ürünler, teknolojiler, yazılımlar ortaya çıkarabiliyor. Yetişen donanımlı ve istekli bir kuşak var. Bu kuşaktan daha iyi faydalanabilmek için neler yapılmalı? Yıllarca beyin göçünden şikâyet eden bir ülke olarak yeni nesile nasıl sahip çıkmalı ve yönlendirmeliyiz?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: TİM olarak inovasyon konusunda birden fazla projeyi eşzamanlı olarak yürütüyoruz. Her sektör için yüksek teknoloji ve inovasyonun gelecekteki önemine dikkat çekiyoruz. Geçen sene ilkini düzenlediğimiz, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG’i, bu sene küresel bir boyuta taşıyoruz. Şirketlere, inovasyon kültürü aşılayarak gençlerimizin bu global akıma dahil olmalarını ve yenilikçilik potansiyellerini katma değere dönüştürmelerini istiyoruz. Sadece genç beyinlere yönelik ise; farklı üniversitelerden temsilcilerin oluşturduğu İnovaTİM’i kurduk. Temsilci öğrenciler, inovasyon haftası boyunca üniversitelerde etkinlikler düzenleyerek inovatif kültürü ve girişimciliği yayıyorlar. Diğer taraftan İhracatçı Birliklerimizin düzenlediği Tasarım Yarışmaları ve proje pazarlarında ödül alan gençlere geniş imkanlar sağlıyor, onları yurtdışına göndererek maddi olarak ödüllendiriyor ve fikri ürüne dönüştürme noktasında teşvik ediyoruz.

Bildiğiniz gibi, Türkiye’nin en büyük avantajlarından biri genç nüfusa sahip olması. Yaklaşık 13 milyon gencimiz, toplam nüfusumuzun yüzde 16,5’ini oluşturuyor. Bu Avrupa ile kıyasladığımızda oldukça yüksek bir oran. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, ekonomimizin ve ihracatımızın da önemli bir gücü ve mirasçısı olacak. Birçok araştırmacının ve toplum bilimcinin gündemini oluşturan bu Y Jenerasyonu, önceki kuşaklardan bazı özellikleriyle ayrışıyor. Örneğin, kent yaşamında ve dijital bir ortamda dünyaya geldiklerinden, hedefleri ve motivasyonları farklı. Bu yaratıcılıklarını ve dinamizmlerini yönlendirebilecekleri bir eğitim ve inovasyon ortamı yaratıldığında, ülkelerini ileriye taşımak için gönülden çalışacaklarına inanıyorum.

İkitelli OSB Haber: Haziran ayı ihracat rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıkladınız. Sonuçlara göre Haziran ayında ihracat 11 milyar 703 milyon dolar oldu. Haziran ayında baz etkisi nedeniyle ihracattaki düşüş hızı azaldı. Yılın ilk yarısı için çıkan sonuçları değerlendirmenizi ve yılın ikinci yarısı için beklentilerinizi alabilir miyiz? Sanayi sektörü açısından rakamları nasıl okumak gerekir?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: TİM verilerine göre yılın ilk 7 ayında toplam ihracat yüzde 8,8 gerileme ile 84 milyar 369 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki düşüşte emtia fiyatlarındaki gerileme ile oluşan fiyat baskısı, dünya ithalatındaki düşüş ve Euro-Dolar paritesindeki yaşanan kayıplar etkili oldu. İhracatçılarımız ise bu konjonktürde kilogram bazında ihracatını artırmaya devam etti. Temmuz ayında tarım ve sanayi sektörlerimizin kilogram bazlı ihracatı yüzde 4,1, ilk 7 ayda ise yüzde 2,5 artış gösterdi. Avrupa Birliği’ndeki büyüme ve iyileşme özellikle ihracatımız için büyük önem taşıyor. Keza Avrupa ekonomisindeki toparlanma ile birlikte, yılın ilk 5 ayında AB’nin Euro bazında ithalatı %2 artarken, AB’ye ihracatımız Euro bazında %12 artış gösterdi. Bu da birim fiyatlarının düştüğü, dünya ithalatının gerilediği bir ortamda Türkiye’nin daha fazla ihracat yaptığını ve dünyada pazar payı kazandığını gösteriyor. Bu doğrultuda temel beklentimiz daha önceden de ifade ettiğimiz şekilde önümüzdeki çeyrekte ihracatımızda ciddi bir toparlanma görebileceğimiz yönünde. Sanayi de dahil olmak üzere, ihracatımızın Eylülden itibaren, global ekonomilerdeki iyileşmelerle de bağlantılı olarak daha iyi performans göstereceğini öngörmüştük. Ağustos ayının ilk günlerinde bunun sinyallerini aldık.

İkitelli OSB Haber: Son olarak ülkemizin refahı ve kalkınması için sanayiciye, üreticiye, iş dünyasına, devletimize,   kurumlarımıza düşen görevler nelerdir? Okurlarımıza iletmek istediğiniz bir şey var mı?

Mehmet BÜYÜKEKŞİ: Ülkemizin refahının artması ve hızlı bir şekilde kalkınması için herkese büyük görev düşüyor.

İş dünyamızın ve üreticilerimizin küresel boyutta üstlendiği etkin rolü sürdürmeleri ve ilerletmeleri ve ülkemizin potansiyelini değerlendirmemiz için toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de sanayi yatırımlarına devam ederek daha fazla üretimi, ihracatı ve istihdamı hedeflememiz gerektiğine inanıyoruz.

Devletimizin de üretmek ve ihracat yapmak için büyük efor sarf eden yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi 2023 hedeflerimiz doğrultusunda desteklemesini ve arkasında durmayı sürdürmesini temenni ediyoruz.

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla ama açıklayamazsın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te...