Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,91 / Satış: 5,93
€ EURO → Alış: 6,51 / Satış: 6,54

Üniversite-Sanayi İşbırlığı (Ünisan-1) Projesi

Üniversite-Sanayi İşbırlığı (Ünisan-1) Projesi
  • 01.04.2017
  • 1.192 kez okundu

Dr. Eray GÜÇLÜER Ünisan-1 Proje Koordinatörü

ikitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB)’ndeki firmalara teknoloji desteği sağlamak, kurumsal danışmanlık hizmetini firmalarımıza götürmek ve işletmelerimizin sorunlarına bilimsel çözümler üretebilmek amacıyla ÜNİSAN-1 projesi hayata geçirilmiştir. Bu projenin en temel özelliği üniversitelerde görevli hocaların bizzat alana inerek yani sahada üretim yapan firmalara gidip onların sorunlarına uygun çözümler üretecek projeleri yazmak ve bu projelerin maddi kaynağını İSTKA, KOSGEB, TÜBİTAK gibi devlet desteği ile elde ederek firmalar için harcamak olmuştur. Böylece proje yazımı, kaynak sağlanması, firmada gözlemler yapılması üniversite öğretim görevlileri tarafından yerine getirileceği için firmalarımızın bürokratik veya maddi herhangi bir

Üniversite-Sanayi İşbırlığı (Ünisan-1) Projesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kemerburgaz Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversiteleri ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında İOSB’deki firmalara teknoloji transferi, kurumsal danışmanlık v.b. hususlarda destek sağlamaya yönelik faaliyetler icra edilmektedir.

Külfetle karşılaşmaları söz konusu değildir. Projede yer alan ve aynı zamanda proje ortağı olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Kemerburgaz. Üniversitesi ve Sebahattin Zaim Üniversiteleri ile İşbirliği protokolleri geçtiğimiz kasım ayında imzalanmış, bu çerçevede her üç üniversite ile yakın işbirliği tesis edilerek İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki firmalara üniversitelerimizin desteğini sağlamaya yönelik faaliyetlere başlanmıştır. İlk olarak üniversitelerimizin daveti üzerine yapılan bilgilendirme seminerine katılan firma ve kooperatif başkanlarımız/kooperatif temsilcilerimiz üretim yaptıkları, faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili uzman öğretim görevlileri ile birebir görüşme yapmışlar, böylece hangi alanlarda üniversitelerden ne tür destek alabilecekleri konusun-da bilgilendirilmişlerdir. İkinci olarak bu öğretim görevlilerimiz ilgili uzman ekibiyle birlikte firmalarımızı birden fazla ziyaret ederek onların sorunlarını yerinde ve onlarla birlikte tespit etmişler ve bu sorunlar için uygun çözümleri içeren projeler yazmaya başlamışlardır. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 12 firma ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretler çerçevesinde firmalarla yapılan tüm faaliyetler İOSB tarafından takip edilmektedir. Üniversite heyetince ziyaret edilen firmalarda tespit edilen sorunların çözümü için 2 ay içeri-sinde bir proje yapılması ve firmaya kaynak sağlanması planlanmış olup şu ana kadar üç adet projenin yazımı tamamlanmış diğer firmalarm proje yazımları devam etmektedir. Bu güne kadarki faaliyetleri özetleyecek olursak  İlk olarak Kemerburgaz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Hocası Prof. Dr. Oktay ÖZCAN, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölüm Hocası Yrd. Doç. Dr. Yasa EKŞİOĞLU ÖZOK, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Hocası Yrd. Doç.Dr E.Fatih YETKIN, Proje Koordinatörü Dr.Eray GÜÇLÜER ilk olarak Çevre Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Mercan Conta’da incelemelerde bulundular. Yapılan incelemeler neticesinde firmanın beklentileri çerçevesinde bir proje hazırlanmasına karar verildi. – Firma ziyaretleri farklı akademik isimlerle daha geniş kapsamlı olarak sürdürüldü. Sırasıyla Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanı Osman Nuri UÇAN, İOSB Proje Koordinatör Yardımcısı Özgür COŞAR, Galvano Teknik Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Galtek Kimya, Üstün Plastik ve Aykosan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ceydem Otomasyon’u, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Hocası Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERDEMİR, Sa—’bahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Proje Sorumlusu Harun Sami ÇIFTÇI, Triko Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Light 34’ü, – Sabahattin Zaim Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ertan ERMIŞ ise Mutfakçılar Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Yaz Baharat”, – Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanı Osman Nuri UÇAN, Tormak Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Özkaya Makine ve Denge Makine’yi, – Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Hocası Yrd. Doç. Dr. Gök-han ERDEMIR, Aykosan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Pars Lazer’i   -Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Şubesi Üniversite-Sanayi İşbirliği yetkilisi Mahmut YUMURTA-Mutfakçılar Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Çınar Akıllı Teknolojileri’ni, -Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Şubesi Prof. Dr. Ahmet EKERIM, Demirciler Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Arben Makina’yı, -Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknopark Şube Müdürü Burak KESKİK, Triko Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Light 34’ü ve Eskoop Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren MERTEK Mühendislik firmaların ziyaret ede-rek incelemelerde bulunmuştur. Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında icra ettiğimiz diğer bir faaliyet ise İOSB bünyesindeki kooperatiflerde yer alan firmaların verilerinin güncellenmesidir. İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin ekonomik ve ticari etkinliği-nin arttırılabilmesi için sektörel dağılım bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sektörel dağılımda kaç firma faaliyet göstermektedir ve bu firmaların yarattığı ticari katma değer toplamı nedir sorularına yönelik bilgi toplama ve analiz çalışmaları

Uyum soft  Sözleşmesi İmza Töreni

halen devam etmektedir. Şu ana kadar kooperatiflerimizle koordineli olarak 6 kooperatifte yer alan firma bilgileri güncellenmiştir Diğer kooperatiflerimiz için çalışmalarımız sürmektedir, tamamlandığmda sizlerle paylaşılacaktır. Bugüne kadar proje kapsamında kooperatiflerde yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen sektörel dağılma ilişkin bazı veriler şu şekildedir: Aykosan Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren firma-ların %33,36’sı Ayakkabı, %13,19’u Tekstil, %10,60’ı Matbaa, %9,55’i Gıda, %5,82’si Makine Sanayi Matbaa, %9,55’i Gıda, %5,82’si Makine Sanayi, AYMAKOOP Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren firmaların %60,36’sı Ayakkabı, %8,60’ı Deri, %7,91’i Depo, %7,41’i Hizmet, %6,65’i Makine Sanayi, BAŞAKŞEHİR Sanayi Sitesinde faaliyet göste-ren firmalarm %17,30’u Plastik, %13,46’sı Makine, %11,53’ü Gıda, %9,61 Elektrik ve Büro, %5,76’sı Tekstil ve Metal, ÇEVRE Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren firmala-nn %13,54’ü Geri Dönüşüm, %10,41’i Makine Sanayi, %9,37’si Tekstil, %8,85’i Kauçuk, %8,33’ü Otomotiv, %7,29’u Inşaat, %5,20’si Kimya, ÇORAPÇILAR Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren firmalarm; %33’ü Tekstil, %15’i Gıda, %9’u Makine, %8’i Otomotiv, DEMIRCILER Sanayi Sitesinde faaliyet göste-ren firmaların; %25,27’si Makine Sanayi ve Torna, %11,62’si Demir Çelik, %7,56’sı Çelik Metal, %7,01’i Demir Saç, %5,90’u Alüminyum, %5,53’ü Otomotiv alanlannda çalışmaktadır.

Yukanda bahsedilen proje ve faaliyetlere ilişkin çalışmalar önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Kooperatiflerimizin ve firmalanmızm destek ve katılımlanm beklemekteyiz. Son olarak 16 Mart 2017 tarihinde İOSB’de çalişmalarma başladığımız Kurumsal Kaynak Planlama Yazıhmdan söz etmek istiyorum. Bu yazılım programının İOSB’de uygulanmaya başlamasıyla birlikte yani program ve modül yüklemeleri tamamlandıktan sonra bürokratik işlemlerin büyük oranda azalması mümkün olacak, işlemler daha hızlı ve tek terminalden yürütülmesi sağlanabilecektir. Böylece İOSB bünyesindeki bütün müdürlük ve birimlerin birlerini görme, işlemleri takip edebilme ve elektronik ortamdan süreçleri hızlı bir biçimde izleyebilme imkanlarma İOSB kavuşacak-tır. Özellikle veri güncelleme çalışmalarmuzm sonucu oluşmakta olan veri bankasının da bu yazıhmla sisteme yüklenmesi suretiyle İOSB’deki firmalara ilişkin bilgilerin güncel olarak tutulabilmesi sağlanacak, mükerrerliklerin önüne geçilebilecektir. Yaklaşık altı ay sürmesi planlanan yazılım yükleme ve ara yüz oluşturma faaliyetleri ile ilgili gelişmeleri önümüzdeki sarlarımada sizlerle paylaşacağız.

Bilim, Sanayi ve Teknoloj Bakanlığı, endüstr camiasının bütü katmanlarını bünyesinde barındıracak bir yap oluşturmak için “Türkiy Sanayi Meclisi” adlı bi yapı kurma kararı aldı. Bi süredir üzerinde çalışıla “Sanayi Meclisi” için so aşamaya gelindi

SEKTÖRÜ KUCAKLAYACAK

Ülkemizin kalkınmasına, büyümesine önemli katkılar sağlayan, özel sektörün üstlendiği istihdamm önemli kısmını karşılayan, ihracatta aslan payını elinde bulunduran sanayiciler, temsil edilecekleri bir organa kavuşuyor. Yıllardır bir azmlık olarak farklı kurum ve kuruluşlarda temsil hakkı arayan endüstri camiası, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bir süredir üzerinde çalıştığı “Türkiye Sanayi Meclis? çatısı altında bütün kesimleriyle yer alabilecek.

SONA GELİNDİ

Organize sanayi bölgeleri, tek-noloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, sektörel sanayici dernekleri, büyük sanayi kuruluşları, sanayi STK’ları gibi endüstriyle ilgili ve ilişkili bütün kurum ve kuruluşların temsil hakkı bulabileceği Türkiye Sanayi Meclisi’nin kurulum çalışmalarmı, İbrahim Kılıçarslan’ın başında bulunduğu Sanayi Genel Müdürlüğü yürütüyor. Bir süredir devam eden çalışmaların neticelenme aşamasma geldiği ifade ediliyor.

TİM MODELI Türkiye Sanayi Meclisi’nde,

ÜLKEMIZIN KALKINMASINA, BÜYÜMESİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYAN, ÖZEL SEKTÖRÜN ÜSTLENDIĞI İSTİHDAMIN ÖNEMLİ KISMINI KARŞILAYAN, IHRACATTA ASLAN PAYINI ELINDE BULUNDURAN SANAYİCİLER, TEMSIL EDİLECEKLERİ BİR ORGANA KAVUŞUYOR.

Ekonomi Bakanlığı ile uyumlu ve verimli çalışmalar yapan Türkiye Ihracatçılar Meclisi’ne benzer bir yapının oluşturulması hedefleniyor. Türkiye Sanayi Meclisi’ne, endüstri ile bakanlık arasındaki ilişkinin güçlenmesi ve sanayicilerle direkt temasın sağlanması adına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın başkanlık etmesi ve endüstriyle ilgili kamu kurumlarından bazı üst düzey yöneticilerin yer alması amaçlanıyor.

DİNAMİZM KATACAK

Sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak, bütün kesimlerine temsil hakkı tanıyacak, aktif bir şekilde çalışarak endüstri camiasının dinamizmini arttıracak Türkiye Sanayi Meclisi için, bir süredir devam eden çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi. Titizlikle yürütülen çalışmalarm kısa bir süre zarfında tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: İkitelli OSB Haber Dergisi

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay konuşması
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu CHP 36. Olağan Kurultayı’nda konuştu. CHP’nin 36. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu’nda başladı. “Adalet ve...