Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,66 / Satış: 5,69
€ EURO → Alış: 6,28 / Satış: 6,31

Uygulamaların Bağımlısı Olmayın Geliştiricisi Olun

Uygulamaların Bağımlısı Olmayın Geliştiricisi Olun
  • 02.05.2018
  • 1.098 kez okundu

Türkiye ihracatçılar Meclisi’nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlediği ve ülkemizde inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında büyük rol oynayan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasının altıncısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. İkitelli OSB HUFBM proje ekibi Kurumumuzu temsilen fuarda yer aldı.

 

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2012 yılında ilki yapılan inovasyon haftasının 15 bin kişi ile başladığını hatırlatarak “Bugün
70 bin katılıma ulaştık. Geçen beş senede Küresel İnovasyon Endeksi’nde tam 31 ülkenin önüne geçtik. Bu yıl da 43. sıraya yükseldik. Küresel Girişimcilik Endeksi’nde ise 37. sıradayız. Kat ettiğimiz yol çok büyük. Ancak Türkiye’yi hak ettiği yere, ilk yirmilere ilk onlara,hatta ilk sıraya taşımallyız” dedi. Yeni Türkiye, 242 ülkeye ihracat yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2012 yılından bu yana katıldığı etkin­liklerde inovasyon, girişimcilik ve Ar-Ge konusunda gençlerden fir­malara tüm katılımcılara verdiği öğütlerden örnekleri hatırlattı.

Büyükekşi “Genlerimizde saklı olan inovasyon gücüne, potansiye­line işaret ettiniz. 2012 yılından bu yana ekonomimizin geldiği nokta herkesin malumu. İhracatımız ar­tıyor, ekonomimiz büyüyor. Ar-Ge

harcamalarında ciddi bir artış söz konusu. Yüksek teknolojinin üreti­mimizdeki ağırlığı artmaya devam ediyor. Ancak bir de pek göz önün­de olmayan başanlanmız var. Bugün 242 ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. 177 ülkeye mobilya, 147 ülkeye takım elbise, 159 ülkeye buzdolabı, 121 ül­keye klima ihraç ediyoruz. 96 ülkenin yollarında bu topraklarda üretilen otomobiller yer alıyor. Inşallah kendi otomobilimizi de en yakın zamanda yollarda göreceğiz. 80 ülkeye uçak ve helikopter parçaları gönderiyoruz. Milli uçağımızdan da öte, artık kendi

uçak gemimizi yapmayı hedefliyoruz. Sizin liderliğinizde hayata geçen Yeni Türkiye vizyonu, küresel arenadaki yerimizi sağlamlaştırdı. Türkiye’nin 67 bin azimli ihracatçısı adına zatı 41ilerinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÜÇ UNSUR

Büyükekşi, Türkiye’yi daha büyük hedeflere götürecek üç unsurun; ro­botlar ve yapay zekâ, uzay yarışı ve sosyal medya olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yapay zekâ ile çalı­şan bir robot, her dört senede verim­liğini iki kat artırabiliyor. Biz de bu teknolojilere yoğunlaşmalıyız. Yine iletişim amaçlı uydu göndermekten daha fazlasını yapmalı, uzay yarışı içerisinde olmalıyız. Üçüncü olarak da sosyal medyada, Facebook, Twit­ter, Instagram’da yapılan her pay­laşım, aldığı tüm beğenilerin yüzde 50’sini üç saat içerisinde alıyor. Yer­yüzünde bundan daha hızlı tepki ve­rilen başka hiçbir şey yok. Biz de ülke olarak, sosyal medyaya adeta bağımlı hale gelmiş durumdayız. İnsanlar, akıllı telefonlarını günde 150 defa kontrol ediyorlar. Gençlerimiz; sos­yal medyayı kullanın ama zamanınızı 

ve sizi tüketmesine asla izin vermeyin.Uygulamaların bağımlısı olmayın, geliştiricisi olun. Dâhiyane hamleler yapın. Iz bırakacak, marka olacak iş­lerin peşinde olun. Size inanıyoruz! Sizlerdeki azim ve güç bizleri ileri götürecek” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “TÜRKIYE, TÜM YATIRIMCILARI CEZBEDEN BİR ÜLKE”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo­ğan, etkinliğin, hayırlı neticeler do­ğurmasını temenni etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde eme­ği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür eden Erdoğan, Türkiye ino­vasyon Haftasfnm, Istanbul’un küre­sel kimliği de dikkate alınarak, Türki­ye inovasyon ve Girişimcilik Haftası haline dönüştürülmesini de isabetli bir karar olarak gördüğünün altını çizdi.

Böylece hem Istanbul’u girişimcilik konusunda uluslararası bir marka haline getirme hem de Türkiye’den milyar dolarlık girişimciler çıkarma doğrultusunda birlikte çalışabilecek­lerini vurgulayan Erdoğan, 2014 yı­lından beri Anadolu’ya yayılmış olan bu etkinliğin ilgili tüm kesimleri bir araya getiriyor olmasının da ayrıca önemli olduğunu dile getirdi.

Hafta boyunca tecrübeleri, birikim­leri, tenkit ve teklifleriyle katılımcı­lara ilham veren tüm konuşmacılar’ da kutlayan Erdoğan, projeleri ser­gilenen ve değerlendirme sonunda ilk üçe girerek ödüle layık görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Inova­tif Projesi kapsamında 5 kategori­de ödül alan firmaların temsilcile­rini, üniversite-sanayi iş birliğine dayanan, inovasyon odaklı men­torluk programı kapsamında ser­tifika alan kişileri de kutladı. Er­doğan, etkinliğin ileriki yıllarda daha da zenginleşerek süreceğine inandığını söyledi.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINI HAREKETE GEÇİRMELİYİZ Türkiye’nin uluslararası rekabet-teki gücünü artıracak girişimlerin neşvünema bulmasını sağlamak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Kamunun, üniversitelerin ve özel teşebbüsün desteklediği girişim­cilik ve kuluçka merkezleri, bu bakımdan önem arz ediyor. He­deflerimize ulaşmak için, kamu­nun sunduğu desteklerin yanı sıra aynı amaçla yatırım yapan girişim sermayesi fonlarını da harekete geçirmeliyiz. özel sermaye fonla­rı sektörünün son yıllarda ulusal varlık fonları, yatırım fonları, aile şirketleri, nitelikli yatırımcılardan kayda değer bir meblağ topladığı­nı biliyoruz.” dedi.

Dünyada 2008’de 4 bin 700 civa­rında bulunan özel sermaye fonu sayısının bugün 7 binin üzerine çıktığını kaydeden Erdoğan, şöy­le konuştu: “Bu fonlar yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir kaynağı yöne­tiyorlar. Sektörün gelecek 10 yılda 15 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Bu pasta­dan daha fazla pay alabilmek için hem ümit vadeden girişimcilere hem de başarılı fon yöneticileri­ne ihtiyacımız var. Diğer taraftan büyük şirketlerin kurduğu girişim sermayesi fonları, sadece 2017 yı­lının ilk yarısmda dünya genelinde 13 milyar doların üzerinde yatırım yapmış durumdalar. Ülkemizdeki büyük şirketlerimizin de benzer

şekilde fonlar kurarak, girişimcilere yatırım yapmalarını bekliyoruz. Bu­radaki destek sadece maddi olarak değil, tecrübe paylaşımı şeklinde de olmalıdır. Basiretli iş adamlarımız, tecrübelerini genç iş adamlarımıza, bunun yanında genç girişimcilerimi­ze aktararak, onların fırsatları gör­melerini temin etmelidir.”

Teknik destek konusunda ise hem kamu kurumlarının hem de özel sektör örgütlerinin önemli çalışma­larının olduğuna değinen Erdoğan, burada ihracat pazarlarına yönelik olarak il, ülke ve ürün bazında pazar analizi, iş fırsatları ve rekabetçiliği artırma konularında çalışmalar ya­pan TİM’e teşekkür etti.

Türkiye’de paylaşarak büyüme ve daha büyük ekonomik değer üretme anlayışının kökleştirilmesi gerekti­ğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Er­doğan, “Küçük olsun benim olsun zihniyeti aynen ‘Yeni icat çıkarma.’ sözünde olduğu gibi, yenilikler ya­parak büyümenin önünde bir engel olarak duruyor.” ifadelerini kullandı. TÜRKİYE, TÜM YATIRIMCILARI CEZ­BEDEN BİR ÜLKE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Türkiye’nin hız kazanan ekonomisine yönelik olumsuz algı oluşturma çabalarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sür­dürdü:

“Türkiye, bu algı çabasının tam ter­sine, sahip olduğu büyük potansiyel yanında tüm yatırımcıları cezbeden bir ülke olma özelliğini güçlendire­rek sürdürüyor. Ülkemizin küresel sisteme entegre bir ekonomiye sa­hip olduğunu, burada iş yapan her­kes aslında gayet iyi biliyor. Ülke­mizde faaliyet gösteren, iç pazarla birlikte yurt dışına da üretim yapan, bunun için de yerli tedarik ağlarını kullanan yatırımcıların sayısının sü­rekli artması, net bir şekilde şunu ortaya koyuyor: Bu durumun girişimciler açısından anlamı, ülkemiz­de ortaklık kurabilecekleri, ürünle­rini pazarlayabilecekleri, araştırma geliştirme kapasitelerinden yararla­nabilecekleri çok sayıda ortak bula­bileceklerdir.”

Etkinlikte TİM İnovasyon ve İnova­lig ödülleri de dağıtıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin “Birkaç yıl öce ilk kez İnovalig Ödüllerine baş­ladığımızda 460 firma başvurmuştu. Bu yıl 1.000’e yakın başvuru aldık” dediği İnovaLİG ödüllerini Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi birlikte verdi.

 

 

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla ama açıklayamazsın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te...