Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,68 / Satış: 5,71
€ EURO → Alış: 6,28 / Satış: 6,31

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Gerçekleştirildi

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Gerçekleştirildi
  • 30.06.2015
  • 1.135 kez okundu

VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 45 farklı ülkeden gelen, alanlarında öncü bilim insanları, akademisyenler, uzmanlar, bürokratlar, sektörde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat TUNALI’nında konuşmacı olduğu oturumda Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, Ekonomi Bakanlığından Jülide ÇERMİKLİ, Hollanda TNO’dan Jan Michiel Meeuwsen konuşmacı olarak yer aldı. “KOBİ’lerde İSG” hakkında konuşma yapan  İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat TUNALI şunları ifade etti : “Değerli konuklar, kıymetli katılımcılar İkitelli Organize Sanayi bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 7 milyon metrekare üzerinde 30 bin küçük veya orta ölçekli KOBİ’lerden oluşan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 300 bin istihdam sağlamaktadır. Burada ülkemize yüksek oranda katma değer sağlanabilmektedir. Yıllık yaklaşık 8 milyar dolar dünyanın çok büyük bir kısmına ihracat yapılmaktadır. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi adına bu uluslararası toplantıda bulunmaktan mutluluk duyuyor buna vesile olan toplantı tertip komitesine teşekkür ediyorum. Değerli konuklar insan hayatındaki tüm kayıplar çok önemlidir. Kaybedilen para, mal, mülk ve diğer sabit kıymetler geri kazanılabilir. Ancak insanın özellikle üreten insanın kaybedilmesi çok daha önemli ve anlamlıdır. Sonucunda çalışan, iş veren ve devlet olarak kişilerin ve toplumun sosyal, ekonomi ve kültürel dengelerini etkiler ve hatta bozabilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları olası can kayıpları yada sakatlanmalar dışında işletmelerin verimsiz düşmesi, maliyetlerin artması, tazminat ödemesi, yüksek tedavi ve bakım işlemleriyle birlikte gerek işletmelere gerekse ulusal ekonomilere önemli  zararlar vermektedir. Ülkemizde işyerlerinin %99’u 250’nin altında çalışan istihdam eden KOBİ’lerden oluşmaktadır. Çalışanlarımızın da %84’ü bu işyerlerinde istihdam edilmektedir. Burada asıl dikkat çekici olan durum ise iş kazalarının %80’ninin yine bu KOBİ’lerde meydana geliyor olmasıdır. Durum bu kadar ciddiyken bölgemizde KOBİ sayısı önemli rakamlara ulaşmışken iş kazaları kapsamında kötü sonuçlar yaşamayan bir bölge olmak bizleri rahatlatmaktadır. Buna rağmen kanunlar çerçevesinde alınabilecek önlemleri uygulamaya sokmak için gerekli tüm planlamaları ve çalışmaları yapmış bulunmaktayız. Günümüzde sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıklarında artışlar olmaktadır. İşçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli çalışmamasıyla işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yeteri kadar alınmamasından kaynaklanmaktadır. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi olarak biz iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimin önemini hissedecek bu dönem İkitelli Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde eğitim veren milli eğitime bağlı olmayan kolej olarak KOBİ’lerin teknik eleman ve  ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere Özel İkitelli OSB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesini açtık. 20 kişilik sınıflar ve sanayideki KOBİ’lerdeki bütün cihazları içinde bulunduran bu okulda sanayiye ara eleman yetiştirmek üzere faaliyete geçmesiyle çok büyük bir eksikliği bu şekilde karşılama yoluna girdik. Günümüzde sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldığı iş kazası ve meslek hastalıklarında artışlar olmaktadır. İş kazaları işçilerin eğitimsiz olması, dikkatli çalışmaması ve iş sağlığı güvenliği  eğitimlerini yeterince almamasından kaynaklandığını ifade etmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak işyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini denetleyen iş güvenliği ekiplerimizin tespit ettikleri en büyük eksiklik ve kusur işyerlerinin %82.92 gibi büyük bir oranda işyerlerinin eğitimsizliğidir. Araştırmalara göre sonuçta iş kazaları sebeplerinin %98’i insan hatasından kaynaklanmaktadır. Önlemlerle engellenebilen iş kazalarının yasalarla kontrol altına alınması mali yükümlülük getirsede birçok işyeri bu uygulamaya sıcak bakmasada ortaya çıkan yasal sonuç güvenlik zafiyetini ortadan kaldıracaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununu neler getirdi, uygulamam süresi, kapsamı nedir bunun KOBİ’lerde uygulanış biçimini paylaşmadan önce birkaç tane teknik bilgiyide sizlerle paylaşmak istiyorum. İş Sağlığı ve Güvenliği kavram olarak birbirinden kolaylıkla ayrılmayan bir bütünü oluşturur. Nitekim gerek iş sağlığının ve gerekse iş güvenliğinin temel amacı mesleki tehlikelerin önlenip çalışanların sağlıklı yaşamlarının korunmasıdır diyebiliriz. İş kazalarıyla genel tanımıyla kaza, dikkatsizlik, ilgisizlik, ihmal ve tedbirsizlik gibi nedenlerden dolayı arzu edilmeden ve ansızın beklenmedik bir anda oluşan insana, hayvana, eşyaya ve doğaya zarar veren olaydır. İş kazalarının genellikle birden fazla nedeni olabilir. Kazaların temel nedeni bizzat insanın kendisidir. Yorgunluk, sinirlilik, dikkatsizlik, bilgisizlik, ailevi nedenler kişinin kaza yapma riskini arttırmaktadır. KOBİ’lerde iş sağlığı ve güvenliği dediğimizde globalleşen dünyanın dışında kavrulmak, sürekli büyüyen ve gelişen pazardan veya dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanmak ülkeler için öncelikli amaçlar arasında olmuştur. Küreselleşen dünya ile bütünleşmede ve dış pazara açılmada KOBİ’lerin önemi ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı KOBİ’lerin diğer işletmelerden farkı farklı özelliklerinin olmasıdır. Bu tür işletmeler daha az yatırımla daha çok üretim, hizmet ve ürün çeşitliliği sağlamaktadırlar. KOBİ’lerin bu yapısı iş sağlığı ve güvenliği kavramını çok daha önemli kılmaktadır. Kanun aynı zamanda çırak ve stajyerler içinde geçerli olacaktır. Bütün işyerinin sağladığı güvenli çalışma ortamları oluşturulacaktır. Kanun iş sağlığı ve güvenliğinde iyi  koşulları hedefleyerek işyerlerinin mevcut durumunun sürekli iyileştirmesini amaçlamaktadır. İş kazası ve meslek hastalığı ortaya çıktıktan sonra neler yapılacağı değil iş kazası ve meslek  hastalığının önlemlenmesi için neler yapılacağı esas alınıyor. Yasanın neyi amaçladığı ve ülkemizi iyi bir noktaya taşımaya çalıştığı çok net ortadadır. Bu doğrultuda işverene işyerinde çalışan sayısını göstermesine göre kanun maddeleri uygulama zorunluluğu doğmaktadır. 6331 sayılı kanunda işverenin genel yükümlülüğü işveren mesleki risklerin önlemlenmesi her türlü tedbirin alınması organizasyonun yapılması gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşveren işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Bunada dikkat edecek olursak kanun her türlü tedbir demektir. Her türlü işveren bilimin ve teknolojinin mümkün kıldığı önlemleri almakta yükümlü olacaktır. Kanun çalışanların sayısına ve işyerinin türüne bakılmaksızın her işyerinde iş güvenliği uzmanı işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yapması mecburiyetini getirmesi gerekmektedir. İşyerinde uygun vasıflara göre personel bulunmaması halinde bu hizmet işyeri dışındaki ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınabiliyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu KOBİ’ler için uygulama aşamasında bazı zorluklarıda beraberinde getiriyor. Bazı KOBİ’lerimiz kanunun yükümlülükleri ağır olduğu için uygulamakta sorun yaşıyor ve bunları bizlere iletiyorlar. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gelen şikayetler bizlere genelde bu kapsamda geliyor. İşverenin üstlendiği sorumluluklar ve kazaları önleyecek risk analizlerinin yapılması, uzmanların işyerinde görev alması ve yasanın getirdiği diğer kurallar uygulamaya geçilmeye neden oluyor. Biz kendi bünyemizde kurduğumuz ortak sağlık birimiyle hem kendi çalışanlarımızı eğitiyor hem hazırlıyoruz hemde firmalarımızdan gelen sorulara karşı hazırlıklı olup onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sanayileşme ve teknolojinin gelişmesiyle beraber işyerlerinde iş kazalarına son vermek ve çalışanın güvenliğini sağlamak açısından 6331 sayılı kanun Türkiye’nin güvenle büyümesine katkı sunacaktır. Bölgemizde farklı sektör alanları iş kazaları riskini çeşitlendirmekte ve genişletmektedir. Dolayısıyla bölgemizdeki KOBİ’lerin yasaya sıcak bakmalarını sağlayacak ve onları uygulamaya geçirecek KOBİ’leri İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığımız olarak bizler fazlasıyla önemsiyoruz. Ülkemizi uluslararası ticaret ve sanayi koşullarına taşımanın yolu devlet politikalarıyla eş değer üretimler ve uygulamalarla gerçekleştirmekle mümkün olabileceğini biliyoruz. Bundan sonraki süreçlerden bölgemizdeki KOBİ’lerin güçlenebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamak yasaları etkin biçimde uygulanmasına öncülük edecektir. Sanayileşmenin gelişmesiyle nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde yaşanabilecek çeşitli risklere karşı hazırlıklı olmak ve herhangi bir olaya karşı önlem almak duyarlı her yöneticinin görevi olmalıdır. İnsana duyulan saygının hiçbir kazançla kıyaslanamayacağını unutmamak gerekiyor. Tüm konuklarımıza en içten sevgiyle sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

DSC_0180
DSC_0182
DSC_0164(1)

Kaynak:İOSB

Etiketler: / / / / / / /

CUMHURBAŞKANIN’DAN SANAYİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. Endüstri ve savunma...
TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılı açıklamasında, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
TOSİAD Yönetim Kurulundan İkitelli OSB’ye Ziyaret
TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semra SANİYE MERT, Başkan Yardımcısı Salih TANRIVERDİ ve beraberindeki heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan TUNÇ’u ziyaret...
Konya Tanıtım Günlerinin Açılış Programı Gerçekleştirildi.
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TUNÇ, KONSİAD’ın düzenlediği “Konya Tanıtım Günleri’nin açılış programına katılarak 62., 63. ve 64. Türkiye...
HDP’li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye’yi suçladı
France 24 kanalının konuğu olan HDP’li Garo Paylan, bir Ermeni olarak Türkiye’nin Afrin’de soykırım yapmasından korktuğunu söyledi. Türkiye sınırında oluşturulmak...
Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerini örnek aldı
Yarın 36. Olağan Kurultay’ını düzenleyecek olan CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kongrelerinde olduğu gibi salonun ortasına kurulan platformda eşiyle birlikte...
Nevşin Mengü CHP’ye üye olmak istedi
Parti Meclisi üyeliği için CHP’ye üye olmak isteyen Nevşin Mengü’nün talebi reddedildi. CNN Türk’ten kovulmadan önce ekranda gazetecilere tarafsız olma...
CHP’de kurultay günü
CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın gerçekleştirileceği Ankara Spor Salonu’na gidecek partililere kavga edilmemesi için özel uyarılar yapıldı. Aldığı seçim yenilgilerinden sonra...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay heyecanı sardı
Kurultay öncesi bir açıklama daha yapan CHP Lideri, kurultaydan sonra AK Parti’yi devireceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36....
İHA’larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol
Türkiye’nin büyük atılımlar gerçekleştirdiği savunma sanayisinde gurur verici adımlar atılıyor. TAI’nin geliştirdiği ANKA İHA’lar artık uydudan kontrol edilebilecek, görüntü alınabilecek....
Zeytin Dalı’nda son bilanço: 897 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, Zeytin Dalı Harekatı’nın son rakamlarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği...
Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar
Edirne’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, gönüllülerin de yardımıyla sokak hayvanları için barınak inşa ediyor. Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma...
Vatan Caddesi’nde minibüs yandı
Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde, seyir halindeki bir minibüs aniden yanmaya başladı. Yanan araç kısa süre içinde küle döndü, trafik durma...
Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı
Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bitlis konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “PYD, PKK, YPG terör örgütü müdür? Yiğitsen açıkla ama açıklayamazsın” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis’te...