Reklam
Reklam
iosb ikitelli haber -
$ DOLAR → Alış: 5,81 / Satış: 5,83
€ EURO → Alış: 6,48 / Satış: 6,51

Yerli Ürün Teşviği

admin
admin
  • 29.04.2017
  • 724 kez okundu

Ülkemizin dış ticaret açığı 70 milyar dolar seviyelerinde. Bu sebeple ekonomik olarak gelişmemiz için yerli ürün kullanmak ve yerli imalatı desteklemek zorundayız.

İlkokul çağındaki hatıralarımızdan aklımada yer etmiş olanlardan biri “Artırma ve Yerli Malı Haftası” kutlamalarıdır. Evlerimizden getirdiğimiz yiyeceklerimizi masalarımıza dizer, para biriktirdiğimiz kumbaralarımızı yanlarına koyar ve yerli malı kullanmanın ve biriktirmenin önemini anlatan öğretmenlerimizi dikkatle dinlerdik. İlkokul öğretmenimin; sulu ve ince kabuklu Finike portakalımız varken ağaçları Amerika’dan getirilen kalın kabuklu ve suyu az washington portakahnı kesinlikle yemeyiniz tavsiyesini hatırlıyorum. Hafızamdan silemediğim hatıralarımdan biri olan 2002 yılındaki Almanya seyahatimde, Dünya otomotiv devlerinden bir Alman fabrikasını ziyaretimizde firma CEO’sunun fabrikanın giriş bölümüne iri puntolarla yazdı, dığı metnin tercümesi şöyleydi: “Almanya’da imal edilen arabaları kullanmayanlar, hangi ülkelerin arabalarını kullanıyorlarsa o ülkelerde kendilerine ve çocuklarına iş arasınlar.” Bu sözlerin Almanya’da yaşayanlara verdiği mesaj düşündürücü, özgün ve anlamlıydı. Ülkemizin dış ticaret açığı 70 milyar dolar seviyelerinde. Bu sebeple ekonomik olarak gelişmemiz için yerli ürün kullanmak ve yerli imalatı desteklemek zorundayız. Olağanüstü hal kap-samında 22 Kasım 2016 tarihinde 29896 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kamu ihalelerinde yerli ürün kullanılmasını teşvik için 4734 sayılı kamu ihale kanununda;

“Kamu Alımlarının Bölgesel Kalkınma ve Teknolojik Gelişme Amaçlı Kullanımı”

başlıklı ek madde 9 kararnamesi ile ilave edildi. İlave edilen metin şöyleydi; “Mal alımlarının; bölgesel kalkınmanın sağlanması, stratejik rektörlerin ve teknoloji transferlerine dayalı yerli üretimin geliştirilmesi, proje bazlı yatırımlar ile araştırma, geliştirme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi amaçlarma yönelik olarak temin edilmesi halinde bu madde hükümleri uygulanır. Bu madde kapsamındaki mal alımları, sadece yurt içinde üretilen malları teklif eden isteklilerin veya bölgesel kalkınma programı uygulanan ilerde üretilen malları teklif eden isteklilerin katılımına açık gerçekleştirilebilir. Yurtiçinde üretilen malları teklif eden isteklilerin katılımına açık olan mal alımlarında, bölgesel kalkınma programı uygulanan illerde üretilen malları teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir” şeklindedir. Yerli üründe %15 fiyat avantajı devam ederken diğer taraftan yurt içinde üretim mallarının alımının iç satın alma (yerli piyasa) yoluyla alınmasını öngörmektedir. Kamu alımlan için yapılan bu düzenleme özel sektörü kapsamamaktadır. Bu husustada yerli üreticiyi koruyacak düzenlemeler yapılmalıdır. Kamuda mal alımları genel olarak yapım işleri içinde yüklenici veya alt yüklenici firmalarca tedarik edilmektedir. Kamudan yapım işi ihale alan yüklenici ve alt yüklenicilerde bu kararname kapsamına alınmalı veya bu hu-susta düzenlemeye gidilmelidir. Yerli ürün kullanılması konusunda yapılan düzenlemelerin yanı sıra bazı kamu kurumları bu kararnameden sonra uygulamanın pratikte daha verimli olması için çalıştaylar düzenlemiştir. Bu çalıştaylardan en önemlisi, ISKI Genel Müdürlüğü’nde düzenle-nen ISO ve ITO çalıştayıdır. Tüm kamu kurumlarının bu kararnameye riayet etmesi, en önemlisi ise bu hususun milli bir mesele olarak hepimizce kabul edilmesi ve kararnameye uyulmasıdır.

Saygılanmla.

Kaynak : İkitelli OSB Haber